ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                         

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

 

Ιεράπετρα 11.1.12021

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στις 20 Ιανουαρίου ξεκινούν οι αιτήσεις για την προκήρυξη 13Κ/2021 του ΑΣΕΠ που αφορά στην πρόσληψη 1468 μονίμων, Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, στο Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου και στον Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης».

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 20 Ιανουαρίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 7 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Οι ειδικότητες που αφορούν το Δήμο Ιεράπετρας είναι οι παρακάτω

ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
1 ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ
1 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1 ΚΛΑΔΟΥ ΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ)

 

Προκήρυξη