Η διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού στο Δήμο Ιεράπετρας είναι πρώτης προτεραιότητας.  Ο συνεχής και  εντατικός έλεγχος του πόσιμου νερού στις δεξαμενές , στις πηγές  και στις γεωτρήσεις είναι απαραίτητο στοιχείο για να την διασφάλιση της ποιότητας  του  μέχρι την βρύση του καταναλωτή .   Για την διατήρηση της καλής ποιότητας το νερό απολυμαίνεται στις δεξαμενές  της πόλης  με διάλυμα υποχλωριώδους νάτριου   η συγκέντρωση   του οποίου στο νερό διατηρείται  σε πολύ χαμηλά επίπεδα (ενδεικτικά μ.ο=0,25 ppm)  για προληπτικούς  και μόνο λόγους ώστε να εξασφαλίζεται απόλυτα η υγιεινότατα του από τυχόν μικροβιολογική επιβάρυνση . Η απολύμανση είναι υποχρεωτική και η εγκατάσταση της επιβάλλεται από την νομοθεσία για πληθυσμό άνω των 3000 κατοίκων.

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι έχουμε εποχικές μεταβολές στο νερό που παρέχεται καθώς οι ανάγκες αυξάνονται το καλοκαίρι . Η πόλη της Ιεράπετρας καλύπτει τις ανάγκες  της την θερινή περίοδο  με  τους συμπληρωματικούς  υδάτινους  πόρους της Λίμνης του  φράγματος Μπραμιανών , τους οποίους  χρησιμοποιεί μετά από κατάλληλη επεξεργασία (διυλιστήρια ) ώστε να  επιτυγχάνεται η καταλληλότητα σύμφωνα με την ΚΥΑ Υ2/2600/2001 «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης».

Οι  Τοπικές  Κοινότητες υδρεύονται από πηγές  η γεωτρήσεις η και τα δυο και διαθέτουν ανεξάρτητο δίκτυο η καθεμία.   Η ποιότητα των νερών  εξασφαλίζεται   με  έργα  προστασίας ,όπως ο καθαρισμός , η καλλιέργεια και περιφράξεις πηγών και δεξαμενών καθώς και την εγκατάσταση συστημάτων απολύμανσης στις δεξαμενές.

Ο πληθυσμός της πόλης και των περιαστικών οικισμών αυτής (Κεντρί –Bαινιά  ) είναι  : 14.206 κατ.  (απογρ. 2011)

Oι ανάγκες της πόλης σήμερα  με τους παραθεριστές καλύπτονται από τους παρακάτω υδάτινους πόρους :

  • από τις πηγές Ψυχρού (1956 +1968) ) ευρισκόμενες  ανατολικά της Ιεράπετρας στις παρυφές  του όρους της Θρυπτής σε υψόμετρο +470μ  και απόσταση 16 χλμ μακριά από την πόλη .
  • από την γεώτρηση  κοντά στο φράγμα Μπραμιανών ανάντη αυτού σε υψόμετρο +75 μ.
  • από τις τρεις υπάρχουσες  (παραγωγικές από το έτος 2002)  γεωτρήσεις στη θέση ανάντη του φαραγγιού  Σαρακίνα ευρισκόμενες δυτικά της Ιεράπετρας στις  νοτιοανατολικές παρυφές  του όρους «Ανατολικής –Νότιας Δίκτης   σε μέσο υψόμετρο +210μ και απόσταση 26 χλμ μακριά από την πόλη.
  • Την θερινή περίοδο η ύδρευση συμπληρώνεται με ποσότητα νερού από τη λίμνη του φράγματος Μπραμιανών (που διατίθεται μετά από διύλιση) μέσω τριών  των ταχυ-διυλιστηρίων που είναι εγκατεστημένα στη θέση Περιστεράς Ιεράπετρας δίπλα στις κεντρικές δεξαμενές της πόλης.
  • Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης λόγο  βλάβης του  δικτύου  , ύπαρξης συνθηκών καύσωνα χρησιμοποιείται  η υφάλμυρη πηγή Μαλαύρας μετά από ανάμιξη με τα άλλα νερά.

Ο Δήμος διαθέτει για τον έλεγχο του νερού  οργανωμένο χημικό εργαστήριο ενώ  συνεργάζεται και με διαπιστευμένα ιδιωτικά εργαστήρια για την επίτευξη των στόχων . Σύμφωνα με τις αναλύσεις που διενεργεί σε όλες τις ζώνες παροχής νερού , το νερό της Ιεράπετρας  και των Τοπικών Κοινοτήτων  δεν περιέχει βαρέα μέταλλα, φυτοφάρμακα ή άλλες τοξικές ουσίες, ούτε και ραδιενεργά στοιχεία και είναι απαλλαγμένο από κάθε μικροβιακή επιβάρυνση.

Ο έλεγχος του νερού γίνεται με την δοκιμαστική και την ελεγκτική   παρακολούθηση  .

Η δοκιμαστική παρακολούθηση του νερού   γίνεται σε τακτικά χρονικά διαστήματα αναλόγως του υδροδοτούμενου πληθυσμού   με αντιπροσωπευτικά  δείγματα νερού . Ελέγχεται η μικροβιολογική ποιότητα  αλλά και λοιποί οργανοληπτικοί παράγοντες που επηρεάζουν την καταλληλότητα του νερού όπως η οσμή, το χρώμα ,η γεύση ,η θολότητα κλπ. .

Η ελεγκτική  παρακολούθηση του νερού   γίνεται  με αντιπροσωπευτικά  δείγματα νερού σε πιο  αραιά  χρονικά διαστήματα. Ελέγχεται κυρίως η περιεκτικότητα σε χημικές παραμέτρους  ανόργανα στοιχεία , βαρέα μέταλλα και ανεπιθύμητες  χημικές ενώσεις   όπως φυτοφάρμακα  εντομοκτόνα  παρασιτοκτόνα  ραδιενεργά στοιχεία  όπου η υπέρβαση των ανώτερων οριακών τιμών επηρεάζει την καταλληλότητα του νερού.

Συγκεντρωτικός ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ αποτελεσμάτων αναλύσεων πόσιμου νερού της πόλης της Ιεράπετρας Πρώτου 2μήνου έτους 2021 ( Απο 01/03/2020 Έως και 30/04/2021 )

Συγκεντρωτικός ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ αποτελεσμάτων αναλύσεων πόσιμου νερού της πόλης της Ιεράπετρας Πρώτου 2μήνου έτους 2021 ( Απο 01/01/2020 Έως και 28/02/2020 )

Συγκεντρωτικός ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ αποτελεσμάτων αναλύσεων πόσιμου νερού της πόλης της Ιεράπετρας Τελευταίου 2μήνου έτους 2020 ( Απο 16/09/2020 Έως 31/12/2020 )

http://www.ierapetra.gov.gr/download/%cf%83%cf%85%ce%b3%ce%ba%ce%b5%ce%bd%cf%84%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%cf%80%ce%b9%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%b1%cf%83-%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%81%ce%bf%ce%b2%ce%b9%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9/
Έλεγχος  νερού 2019 ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ

Ο έλεγχος της χλωρίωσης πραγματοποιείται   αυτόματα  στις Δεξαμενές Ιεράπετρας και με καθημερινές δειγματοληψίες & αναλύσεις υπολειμματικού χλωρίου στο δίκτυο της πόλης .

Αναλυτικά για το 2019  πραγματοποιήθηκαν:

ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΠΛΗΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ  ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΙΜΗΣ (mg/l)
ΔΕ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ     ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 442 0.3
ΣΥΝΟΛΟ 442  

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ Για την δοκιμαστική παρακολούθηση είχαμε

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  2019 ΠΛΗΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΠΛΗΘΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
ΔΕ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ      ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 77 77 Χ 5 + 11 = 396
     
ΣΥΝΟΛΟ 77 396

Για την ελεγκτική παρακολούθηση

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  2019 ΠΛΗΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΠΛΗΘΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
ΔΕ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ      ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 6 (*) 128 + 5 Χ 13  = 193
ΣΥΝΟΛΟ 6 193

(*) 2 από ‘ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΝ’  Δεξαμενών Περιστερά  Ελεγκτική 128   παράμετροι

    5  από Χημείο Δήμου ως εξής :  4  από Δεξαμενές  Ύδρευσης Περιστερά 4 Χ 13  παράμετροι =  52  παράμετροι,   1 από  Ταχυδιϋλιστήρια  13 παράμετροι = 65  παράμετροι.

Η τυπική χημική ποιότητα του νερού του δικτύου παρουσιάζεται στους παρακάτω πίνακες :

Η Ανάλυση έγινε στο   ‘Αναλυτικόν’

ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΗΣ της ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ   Παράμετρος Μονάδα *ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ Υποχρεωτικά Ανώτερες  η Ενδεικτικά μέγιστες ΔΕ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ  Αποτέλεσμα
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (pH) 25° C pH units 6,5 – 9,5 8,1
Ηλεκτρική Αγωγιμότητα 25° C μS/cm <2500 812
Οξειδωσιμότητα (KMnO4) mg/l O2 <5,0 <0,9
Αργίλιο (Al) μg/l <200,0 30
Αντιμόνιο (Sb) μg/l <5,0 Μη ανιχνεύσιμο
Αρσενικό (As) μg/l <10,0 Μη ανιχνεύσιμο
Βόριο (B) μg/l <1000,0 <0,1
Κάδμιο (Cd) μg/l <5,0 Μη ανιχνεύσιμο
Ασβέστιο (Ca) mg/l 83
Χρώμιο ολικό (Cr) μg/l <50,0 Μη ανιχνεύσιμο
Χρώμιο  εξασθενές (Cr6+) μg/l   Μη ανιχνεύσιμο
Χαλκός (Cu) μg/l <2000,0 Μη ανιχνεύσιμο
Σίδηρος (Fe) μg/l <200,0 Μη ανιχνεύσιμο
Μόλυβδος (Pb) μg/l <10,0 Μη ανιχνεύσιμο
Μαγγάνιο (Mn) μg/l <50,0 Μη ανιχνεύσιμο
Υδράργυρος (Hg) μg/l <1,0 Μη ανιχνεύσιμο
Νικέλιο (Ni) μg/l <20,0 1,0
Σελήνιο (Se) μg/l <10,0 Μη ανιχνεύσιμο
Νάτριο (Na) mg/l <200,0 47
Βρωμικά (BrO3) μg/l <10,0 Μη ανιχνεύσιμο
Κυανιούχα (CN) μg/l <50,0 Μη ανιχνεύσιμο
Χλωριούχα (Cl) mg/l <250,0 77
Φθοριούχα (F) mg/l <1,5 Μη ανιχνεύσιμο
Νιτρικά (NO3) mg/l <50,0 2,0
Νιτρώδη (NO2) mg/l <0,5 Μη ανιχνεύσιμο
Αμμώνιο (NH4) mg/l <0,5 <0,025
Φωσφορικά (PO4) mg/l Μη ανιχνεύσιμο
Θειικά (SO4) mg/l <250,0 146
1-2 Διχλωροαιθάνιο (EDC) μg/l <3,0 Μη ανιχνεύσιμο
Βινυλοχλωρίδιο (CH2CHCl) μg/l <0,50 Μη ανιχνεύσιμο
Ολικά Τριαλογονομεθάνια (THM’s) μg/l <100,0 37
Χλωροφόρμιο (CHCl3) μg/l Μη ανιχνεύσιμο
Βρωμοφόρμιο (CHBr3) μg/l 26
Βρωμοδιχλωρομεθάνιο (CHBrCl2) μg/l 2,6
Διβρωμοχλωρομεθάνιο (CHBr2Cl) μg/l 8,2
Τρι- & Τετρα- χλωροαιθυλένιο μg/l <10,0 Μη ανιχνεύσιμο
Τριχλωροαιθυλένιο (TCE) μg/l Μη ανιχνεύσιμο
Τετραχλωροαιθυλένιο (PCE) μg/l Μη ανιχνεύσιμο
Βενζο(α)πυρένιο μg/l <0,01 Μη ανιχνεύσιμο
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες (PAH) μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Βενζο(β)φθορανθρένιο μg/l Μη ανιχνεύσιμο
Βενζο(κ)φθορανθρένιο μg/l Μη ανιχνεύσιμο
Βενζο(g,h,i )περυλένιο μg/l Μη ανιχνεύσιμο
Ινδενο(1,2,3-c,d)πυρένιο μg/l Μη ανιχνεύσιμο
Βενζόλιο μg/l <1,0 Μη ανιχνεύσιμο
Ακρυλαμίδιο (C3H5NO) μg/l <0,10 Μη ανιχνεύσιμο
Επιχλωρυδρίνη (C3H5ClO) μg/l <0,10 0,06
Παρασιτοκτόνα μg/l <0,50  
Aldrin & Dieldrin μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
AlphaHCH μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Atrazine μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Azinphosethyl μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Azinphosmethyl μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Benfuracarb μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
betaHCH μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Bitertanol μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Bromophosethyl μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Bromophosmethyl μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Bromopropylate μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Cadusaphos μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Carbaryl μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Carbofuran μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Chlordane cis & trans μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Chlorfenvinphos μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Chlorothalonil μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Chlorpyriphosethyl μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Chlorpyriphosmethyl μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Cyanazine μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Cyfluthrine μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Cyhalothrine-λ μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Cypermethrin μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Cyproconazole μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Cyprodinil μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Diniconazole μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
DDT/DDD/DDE μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Deltamethrin μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Diazinon μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Dinitramine μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Endosulfan ( sum of isomers α-, β- & I ) μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Endrin μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Ethalfluralin μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Ethion μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Ethoprophos μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Etrimfos μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Fenamiphos μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Fenarimol μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Fenoxycarb μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Fenthion μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Fludioxonil μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
gammaHCH(lindane) μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Heptachlor μg/l <0,03 Μη ανιχνεύσιμο
HeptachlorendoepoxideA μg/l <0,03 Μη ανιχνεύσιμο
Heptenophos μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Hexachlorobenzene μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Iprodione μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Malathion μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Metalaxyl μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Methidathion μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Metribuzin μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Myclobutanil μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Paraoxonmethyl μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Parathionethyl μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Penconazol μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Phorate μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Phosalone μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Phosmet μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Phosphamidon μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Pirimicarb μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Pirimiphosethyl μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Pirimiphosmethyl μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Procymidone μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Profenofos μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Prometryn μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Prothiophos μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Pyrazophos μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Pyrifenox μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Quinalphos μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Quinoxyfen μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Quintozene μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Simazine μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Tebuconazole μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Terbuthylazine μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Tetrachlorvinphos μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Tetradifon μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Triadimefon μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Triazophos μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Trifluralin μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Vinchlozoline μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο

* απουσία τιμής στην στήλη αυτή σημαίνει ότι δεν τίθεται  όριο από την νομοθεσία

Σημείωση :          
Τα Παρασιτοκτόνα που αναφέρονται στο παρόν, είναι :        

Α. ΑΖΩΤΟΥΧΑ (ΟΡΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 0,01 – 0,1 μg/l), atrazine, benfuracarb, bitertanol, carbaryl, carbofuran, cyanazine, , cyproconazole, cyprodinil, , ethiofencarb, fenoxycarb, fludioxonil, metalaxyl, metribuzin, myclobutanil, pirimicarb, prometryn, , simazine, tebuconazole, terbuthylazine.

Β. ΟΡΓΑΝΟΦΩΣΦΟΡΙΚΑ (ΟΡΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 0,01 μg/l) Azinphosethyl, azinphosmethyl, bromophosethyl, bromophosmethyl, cadusaphos, chlorfenvinphos, chlorpyriphosethyl, chlorpyriphosmethyl, , diazinon, , , ethion, ethoprophos, etrimfos, fenamiphos, , fenthion, Heptenophos, , malathion, , , methidathion, , , , , paraoxonmethyl, parathionethyl, parathionmethyl, Phorate, phosalone, phosmet, phosphamidon, pirimiphosethyl, pirimiphosmethyl, prothiophos, pyrazophos, quinalphos, , triazophos, Profenofos

Γ. ΟΡΓΑΝΟΧΛΩΡΙΩΜΕΝΑ (ΟΡΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 0,005- 0,04μg/l) Aldrin, , bromopropylate, , cischlordane, transchlordane, chlorothalonil, cyfluthrine, lambdacyhalothrine (Cyhalothrine-λ) , cypermethrin, p,p´DDA, o,p´DDD, p,p´DDD, p,p´DDE, o,o´DDE, o,p´DDE, o,p´DDT, pp´DDT, deltamethrin, , , diniconazole, dieldrin, dinitramine, alphaendosulfan, betaendosulfan, , endrin, ethalfluralin, fenarimol, , , alphaHCH, betaHCH, gammaHCH(lindane), , heptachlor, , , hexachlorobenzene, iprodione, penconazol, procymidone, , pyrifenox, quinoxyfen, quintozene,tetrachlorvinphos, tetradifon, triadimeton, trifluralin, vinchlozoline.

Η μικροβιολογική ποιότητα των νερών μετά την απολύμανση (προσθήκη υποχλωριόδους νατρίου) συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 2600/2011 για την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης με μηδενικές συγκεντρώσεις παθογόνων μικροοργανισμών (Ολικά κολοβακτηριοειδή, E.Coli, εντερόκοκκος, κλωστρήδιο perfingews) και χαμηλά επίπεδα της τυπκικής αερόβιας χλωρίδας του νερού (αερόβια βακτήρια στους 37ο και 22ο   άνευ ασυνήθους μεταβολής ).

Γενικά σε κάθε δειγματοληψία ελέγχονται και τα παρακάτω :    
ΟΣΜΗ ΓΕΥΣΗ ΧΡΩΜΑ ΘΟΛΟΤΗΤΑ
Παρατηρήσεις : Βρέθηκε πάντα ΑΟΣΜΟ  αποδεκτό στους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής Βρέθηκε πάντα  χωρίς ΓΕΥΣΗ αποδεκτό στους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής (Μ.Ο=0 )  Βρέθηκε πάντα ΔΙΑΥΓΕΣ αποδεκτό στους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής περίπου 0,2 ΝΤU  ( max ενδεικτικό όριο 1ΝΤU)
H Σκληρότητα του νερού    

Η σκληρότητα δεν είναι παράμετρος ελέγχου που επιβάλλεται από την νομοθεσία ,  παρακολουθείται όμως για λόγους διαχείρισης. Είναι επίσης συχνή ερώτηση των καταναλωτών. Στον πίνακα  που ακολουθεί  δίνονται μέσες τιμές για χρήση των καταναλωτών  για ρυθμίσεις πλυντηρίων κλπ.

ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΙ ΒΑΘΜΟΙ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 18 έως 24

Έλεγχος νερού 2018 ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ

Ο έλεγχος της χλωρίωσης πραγματοποιείται   αυτόματα  στις Δεξαμενές Ιεράπετρας και με καθημερινές δειγματοληψίες & αναλύσεις υπολειμματικού χλωρίου στο δίκτυο της πόλης .

Αναλυτικά για το 2018 πραγματοποιήθηκαν:

ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΠΛΗΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ  ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΙΜΗΣ (mg/l)
ΔΕ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ     ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 442 0.3
ΣΥΝΟΛΟ 442  

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ Για την δοκιμαστική παρακολούθηση είχαμε

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 2016 ΠΛΗΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΠΛΗΘΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
ΔΕ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ      ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 77 77 Χ 5 + 10  = 395
     
ΣΥΝΟΛΟ 77 395

Για την ελεγκτική παρακολούθηση

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ2016 ΠΛΗΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΠΛΗΘΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
ΔΕ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ      ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 15 (*) 2 Χ 128 + 8 Χ 13 + 5 Χ 5 = 385
ΣΥΝΟΛΟ 15 385

(*) 2 από ‘ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΝ’  Δεξαμενών Περιστερά  Ελεγκτική 128   παράμετροι ( Χ 2  = 256 παράμετροι ) 13  από Χημείο Δήμου ως εξής : 2 από Γεωτρήσεις Σαρακίνας  13 Χ 2 = 26  παράμετροι , 8 από Δεξαμενές  Ύδρευσης Περιστερά 3 Χ 13  + 5 Χ 5 παράμετροι =  64 παράμετροι,   3 από  Ταχυδιϋλιστήρια 3 Χ 13 παράμετροι = 39 παράμετροι. Η τυπική χημική ποιότητα του νερού του δικτύου παρουσιάζεται στους παρακάτω πίνακες : Η Ανάλυση έγινε στο   ‘Αναλυτικόν’ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΗΣ της ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ   Παράμετρος Μονάδα *ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ Υποχρεωτικά Ανώτερες  η Ενδεικτικά μέγιστες ΔΕ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ  Αποτέλεσμα
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (pH) 25° C pH units 6,5 – 9,5 8
Ηλεκτρική Αγωγιμότητα 25° C μS/cm <2500 1230
Οξειδωσιμότητα (KMnO4) mg/l O2 <5,0 1
Αργίλιο (Al) μg/l <200,0 10
Αντιμόνιο (Sb) μg/l <5,0 Μη ανιχνεύσιμο
Αρσενικό (As) μg/l <10,0 Μη ανιχνεύσιμο
Βόριο (B) μg/l <1000,0 <0,1
Κάδμιο (Cd) μg/l <5,0 Μη ανιχνεύσιμο
Ασβέστιο (Ca) mg/l 95
Χρώμιο ολικό (Cr) μg/l <50,0 <3
Χρώμιο  εξασθενές (Cr6+) μg/l   Μη ανιχνεύσιμο
Χαλκός (Cu) μg/l <2000,0 Μη ανιχνεύσιμο
Σίδηρος (Fe) μg/l <200,0 28
Μόλυβδος (Pb) μg/l <10,0 Μη ανιχνεύσιμο
Μαγγάνιο (Mn) μg/l <50,0 Μη ανιχνεύσιμο
Υδράργυρος (Hg) μg/l <1,0 Μη ανιχνεύσιμο
Νικέλιο (Ni) μg/l <20,0 1,3
Σελήνιο (Se) μg/l <10,0 Μη ανιχνεύσιμο
Νάτριο (Na) mg/l <200,0 100
Βρωμικά (BrO3) μg/l <10,0 <2,5
Κυανιούχα (CN) μg/l <50,0 Μη ανιχνεύσιμο
Χλωριούχα (Cl) mg/l <250,0 180
Φθοριούχα (F) mg/l <1,5 0,32
Νιτρικά (NO3) mg/l <50,0 1,7
Νιτρώδη (NO2) mg/l <0,5 Μη ανιχνεύσιμο
Αμμώνιο (NH4) mg/l <0,5 <0,025
Φωσφορικά (PO4) mg/l Μη ανιχνεύσιμο
Θειικά (SO4) mg/l <250,0 200
1-2 Διχλωροαιθάνιο (EDC) μg/l <3,0 Μη ανιχνεύσιμο
Βινυλοχλωρίδιο (CH2CHCl) μg/l <0,50 Μη ανιχνεύσιμο
Ολικά Τριαλογονομεθάνια (THM’s) μg/l <100,0 27
Χλωροφόρμιο (CHCl3) μg/l Μη ανιχνεύσιμο
Βρωμοφόρμιο (CHBr3) μg/l 25
Βρωμοδιχλωρομεθάνιο (CHBrCl2) μg/l Μη ανιχνεύσιμο
Διβρωμοχλωρομεθάνιο (CHBr2Cl) μg/l 2,4
Τρι- & Τετρα- χλωροαιθυλένιο μg/l <10,0 Μη ανιχνεύσιμο
Τριχλωροαιθυλένιο (TCE) μg/l Μη ανιχνεύσιμο
Τετραχλωροαιθυλένιο (PCE) μg/l Μη ανιχνεύσιμο
Βενζο(α)πυρένιο μg/l <0,01 Μη ανιχνεύσιμο
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες (PAH) μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Βενζο(β)φθορανθρένιο μg/l Μη ανιχνεύσιμο
Βενζο(κ)φθορανθρένιο μg/l Μη ανιχνεύσιμο
Βενζο(g,h,i )περυλένιο μg/l Μη ανιχνεύσιμο
Ινδενο(1,2,3-c,d)πυρένιο μg/l Μη ανιχνεύσιμο
Βενζόλιο μg/l <1,0 <0,5
Ακρυλαμίδιο (C3H5NO) μg/l <0,10 <0,05
Επιχλωρυδρίνη (C3H5ClO) μg/l <0,10 <0,03
Παρασιτοκτόνα μg/l <0,50 Μη ανιχνεύσιμα
Aldrin & Dieldrin μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
AlphaHCH μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Atrazine μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Azinphosethyl μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Azinphosmethyl μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Benfuracarb μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
betaHCH μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Bitertanol μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Bromophosethyl μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Bromophosmethyl μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Bromopropylate μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Cadusaphos μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Carbaryl μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Carbofuran μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Chlordane cis & trans μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Chlorfenvinphos μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Chlorothalonil μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Chlorpyriphosethyl μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Chlorpyriphosmethyl μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Cyanazine μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Cyfluthrine μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Cyhalothrine-λ μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Cypermethrin μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Cyproconazole μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Cyproconazole μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Cyprodinil μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Diniconazole μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
DDT/DDD/DDE μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Deltamethrin μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Diazinon μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Dinitramine μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Endosulfan ( sum of isomers α-, β- & I ) μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Endrin μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Ethalfluralin μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Ethion μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Ethoprophos μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Etrimfos μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Fenamiphos μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Fenarimol μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Fenoxycarb μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Fenthion μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Fludioxonil μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
gammaHCH(lindane) μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Heptachlor μg/l <0,03 Μη ανιχνεύσιμο
HeptachlorendoepoxideA μg/l <0,03 Μη ανιχνεύσιμο
Heptenophos μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Hexachlorobenzene μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Iprodione μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Malathion μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Metalaxyl μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Methidathion μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Metribuzin μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Myclobutanil μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Paraoxonmethyl μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Parathionethyl μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Penconazol μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Phorate μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Phosalone μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Phosmet μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Phosphamidon μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Pirimicarb μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Pirimiphosethyl μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Pirimiphosmethyl μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Procymidone μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Profenofos μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Prometryn μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Prothiophos μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Pyrazophos μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Pyrifenox μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Quinalphos μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Quinoxyfen μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Quintozene μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Simazine μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Tebuconazole μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Terbuthylazine μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Tetrachlorvinphos μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Tetradifon μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Triadimeton μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Triazophos μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Trifluralin μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Vinchlozoline μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο

* απουσία τιμής στην στήλη αυτή σημαίνει ότι δεν τίθεται  όριο από την νομοθεσία

Σημείωση :          
Τα Παρασιτοκτόνα που αναφέρονται στο παρόν, είναι :        
Α. ΑΖΩΤΟΥΧΑ (ΟΡΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 0,01 – 0,1 μg/l), atrazine, benfuracarb, bitertanol, carbaryl, carbofuran, cyanazine, , cyproconazole, cyprodinil, , ethiofencarb, fenoxycarb, fludioxonil, metalaxyl, metribuzin, myclobutanil, pirimicarb, prometryn, , simazine, tebuconazole, terbuthylazine.
Β. ΟΡΓΑΝΟΦΩΣΦΟΡΙΚΑ (ΟΡΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 0,01 μg/l) Azinphosethyl, azinphosmethyl, bromophosethyl, bromophosmethyl, cadusaphos, chlorfenvinphos, chlorpyriphosethyl, chlorpyriphosmethyl, , diazinon, , , ethion, ethoprophos, etrimfos, fenamiphos, , fenthion, Heptenophos, , malathion, , , methidathion, , , , , paraoxonmethyl, parathionethyl, parathionmethyl, Phorate, phosalone, phosmet, phosphamidon, pirimiphosethyl, pirimiphosmethyl, prothiophos, pyrazophos, quinalphos, , triazophos, Profenofos
Γ. ΟΡΓΑΝΟΧΛΩΡΙΩΜΕΝΑ (ΟΡΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 0,005- 0,04μg/l) Aldrin, , bromopropylate, , cischlordane, transchlordane, chlorothalonil, cyfluthrine, lambdacyhalothrine (Cyhalothrine-λ) , cypermethrin, p,p´DDA, o,p´DDD, p,p´DDD, p,p´DDE, o,o´DDE, o,p´DDE, o,p´DDT, pp´DDT, deltamethrin, , , diniconazole, dieldrin, dinitramine, alphaendosulfan, betaendosulfan, , endrin, ethalfluralin, fenarimol, , , alphaHCH, betaHCH, gammaHCH(lindane), , heptachlor, , , hexachlorobenzene, iprodione, penconazol, procymidone, , pyrifenox, quinoxyfen, quintozene,tetrachlorvinphos, tetradifon, triadimeton, trifluralin, vinchlozoline.

Η μικροβιολογική ποιότητα των νερών μετά την απολύμανση (προσθήκη υποχλωριόδους νατρίου) συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 2600/2011 για την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης με μηδενικές συγκεντρώσεις παθογόνων μικροοργανισμών (Ολικά κολοβακτηριοειδή, E.Coli, εντερόκοκκος, κλωστρήδιο perfingews) και χαμηλά επίπεδα της τυπκικής αερόβιας χλωρίδας του νερού (αερόβια βακτήρια στους 37ο και 22ο   άνευ ασυνήθους μεταβολής ).

Γενικά σε κάθε δειγματοληψία ελέγχονται και τα παρακάτω :    
ΟΣΜΗ ΓΕΥΣΗ ΧΡΩΜΑ ΘΟΛΟΤΗΤΑ
Παρατηρήσεις : Βρέθηκε πάντα ΑΟΣΜΟ  αποδεκτό στους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής Βρέθηκε πάντα  χωρίς ΓΕΥΣΗ αποδεκτό στους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής (Μ.Ο=0 )  Βρέθηκε πάντα ΔΙΑΥΓΕΣ αποδεκτό στους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής περίπου 0,2 ΝΤU  ( max ενδεικτικό όριο 1ΝΤU)
H Σκληρότητα του νερού    
 Η σκληρότητα δεν είναι παράμετρος ελέγχου που επιβάλλεται από την νομοθεσία ,  παρακολουθείται όμως για λόγους διαχείρισης. Είναι επίσης συχνή ερώτηση των καταναλωτών. Στον πίνακα  που ακολουθεί  δίνονται μέσες τιμές για χρήση των καταναλωτών  για ρυθμίσεις πλυντηρίων κλπ.

ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΙ ΒΑΘΜΟΙ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 18 έως 23

Άλλες Αναλύσεις :

Ραδιολογική ανάλυση δείγματος νερού από τις Δεξαμενές Ύδρευσης της πόλης 19/12/2018 :

Η Ραδιολογική ανάλυση έγινε από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας,  Τμήμα Ελέγχου Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος, και το νερό κρίνεται κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση από άποψη ραδιενέργειας.

Έλεγχος  νερού 2017 ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ Ο έλεγχος της χλωρίωσης πραγματοποιείται   αυτόματα  στις Δεξαμενές Ιεράπετρας και με καθημερινές δειγματοληψίες & αναλύσεις υπολειμματικού χλωρίου στο δίκτυο της πόλης . Αναλυτικά για το 2017  πραγματοποιήθηκαν:

ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΠΛΗΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ  ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΙΜΗΣ (mg/l)
ΔΕ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ     ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 432 0.3
ΣΥΝΟΛΟ 432  

  ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ Για την δοκιμαστική παρακολούθηση είχαμε

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 2017 ΠΛΗΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΠΛΗΘΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
                            ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 72  367 ( περιλαμβάνονται και  κλωστρίδιο, κρυπτοσπορίδιο )
                     Τοπικές  Κοινότητες 114 570
     
ΣΥΝΟΛΟ 186 937

Για την ελεγκτική παρακολούθηση

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ2017 ΠΛΗΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΠΛΗΘΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 13  (*) 399
                             Τοπικές  Κοινότητες 25 325
ΣΥΝΟΛΟ 38 724

(*) 2  από ‘ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΝ’  : Δεξαμενών Περιστερά  Ελεγκτική 128   παράμετροι Φράγματος Μπραμιανών  Ελεγκτική 128   παράμετροι 11  από Χημείο Δήμου ως εξής : 4 από Γεωτρήσεις Σαρακίνας  13 Χ 4 = 52  παράμετροι , 5  από Δεξαμενές  Ύδρευσης Περιστερά 13 παράμετροι,   1 από  Φράγμα Μπραμιανών  13  παράμετροι και 1 από πηγές Μαλαύρας 13 παράμετροι. Η τυπική χημική ποιότητα του νερού του δικτύου παρουσιάζεται στους παρακάτω πίνακες : Η Ανάλυση έγινε στο   ‘Αναλυτικόν’ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΗΣ της ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ   Παράμετρος Μονάδα *ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ Υποχρεωτικά Ανώτερες  η Ενδεικτικά μέγιστες ΔΕ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ  Αποτέλεσμα
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (pH) 25° C pH units 6,5 – 9,5 8,2
Ηλεκτρική Αγωγιμότητα 25° C μS/cm <2500 1020
Οξειδωσιμότητα (KMnO4) mg/l O2 <5,0 <0,9
Αργίλιο (Al) μg/l <200,0 5,2
Αντιμόνιο (Sb) μg/l <5,0 Μη ανιχνεύσιμο
Αρσενικό (As) μg/l <10,0 Μη ανιχνεύσιμο
Βόριο (B) μg/l <1000,0 <0,1
Κάδμιο (Cd) μg/l <5,0 Μη ανιχνεύσιμο
Ασβέστιο (Ca) mg/l 78
Χρώμιο ολικό (Cr) μg/l <50,0 Μη ανιχνεύσιμο
Χρώμιο  εξασθενές (Cr6+) μg/l   Μη ανιχνεύσιμο
Χαλκός (Cu) μg/l <2000,0 Μη ανιχνεύσιμο
Σίδηρος (Fe) μg/l <200,0 <15
Μόλυβδος (Pb) μg/l <10,0 Μη ανιχνεύσιμο
Μαγγάνιο (Mn) μg/l <50,0 Μη ανιχνεύσιμο
Υδράργυρος (Hg) μg/l <1,0 Μη ανιχνεύσιμο
Νικέλιο (Ni) μg/l <20,0 Μη ανιχνεύσιμο
Σελήνιο (Se) μg/l <10,0 Μη ανιχνεύσιμο
Νάτριο (Na) mg/l <200,0 80
Βρωμικά (BrO3) μg/l <10,0 Μη ανιχνεύσιμο
Κυανιούχα (CN) μg/l <50,0 Μη ανιχνεύσιμο
Χλωριούχα (Cl) mg/l <250,0 140
Φθοριούχα (F) mg/l <1,5 0,33
Νιτρικά (NO3) mg/l <50,0 2,9
Νιτρώδη (NO2) mg/l <0,5 Μη ανιχνεύσιμο
Αμμώνιο (NH4) mg/l <0,5 <0,025
Φωσφορικά (PO4) mg/l Μη ανιχνεύσιμο
Θειικά (SO4) mg/l <250,0 158
1-2 Διχλωροαιθάνιο (EDC) μg/l <3,0 Μη ανιχνεύσιμο
Βινυλοχλωρίδιο (CH2CHCl) μg/l <0,50 Μη ανιχνεύσιμο
Ολικά Τριαλογονομεθάνια (THM’s) μg/l <100,0 <26
Χλωροφόρμιο (CHCl3) μg/l <2
Βρωμοφόρμιο (CHBr3) μg/l 20
Βρωμοδιχλωρομεθάνιο (CHBrCl2) μg/l <2
Διβρωμοχλωρομεθάνιο (CHBr2Cl) μg/l <2
Τρι- & Τετρα- χλωροαιθυλένιο μg/l <10,0 Μη ανιχνεύσιμο
Τριχλωροαιθυλένιο (TCE) μg/l Μη ανιχνεύσιμο
Τετραχλωροαιθυλένιο (PCE) μg/l Μη ανιχνεύσιμο
Βενζο(α)πυρένιο μg/l <0,01 Μη ανιχνεύσιμο
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες (PAH) μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Βενζο(β)φθορανθρένιο μg/l Μη ανιχνεύσιμο
Βενζο(κ)φθορανθρένιο μg/l Μη ανιχνεύσιμο
Βενζο(g,h,i )περυλένιο μg/l Μη ανιχνεύσιμο
Ινδενο(1,2,3-c,d)πυρένιο μg/l Μη ανιχνεύσιμο
Βενζόλιο μg/l <1,0 Μη ανιχνεύσιμο
Ακρυλαμίδιο (C3H5NO) μg/l <0,10 Μη ανιχνεύσιμο
Επιχλωρυδρίνη (C3H5ClO) μg/l <0,10 Μη ανιχνεύσιμο
Παρασιτοκτόνα μg/l <0,50 Μη ανιχνεύσιμα
Aldrin & Dieldrin μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
AlphaHCH μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Atrazine μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Azinphosethyl μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Azinphosmethyl μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Benfuracarb μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
betaHCH μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Bitertanol μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Bromophosethyl μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Bromophosmethyl μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Bromopropylate μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Cadusaphos μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Carbaryl μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Carbofuran μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Chlordane cis & trans μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Chlorfenvinphos μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Chlorothalonil μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Chlorpyriphosethyl μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Chlorpyriphosmethyl μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Cyanazine μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Cyfluthrine μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Cyhalothrine-λ μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Cypermethrin μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Cyproconazole μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Cyproconazole μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Cyprodinil μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Diniconazole μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
DDT/DDD/DDE μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Deltamethrin μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Diazinon μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Dinitramine μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Endosulfan ( sum of isomers α-, β- & I ) μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Endrin μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Ethalfluralin μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Ethion μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Ethoprophos μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Etrimfos μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Fenamiphos μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Fenarimol μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Fenoxycarb μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Fenthion μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Fludioxonil μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
gammaHCH(lindane) μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Heptachlor μg/l <0,03 Μη ανιχνεύσιμο
HeptachlorendoepoxideA μg/l <0,03 Μη ανιχνεύσιμο
Heptenophos μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Hexachlorobenzene μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Iprodione μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Malathion μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Metalaxyl μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Methidathion μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Metribuzin μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Myclobutanil μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Paraoxonmethyl μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Parathionethyl μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Penconazol μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Phorate μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Phosalone μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Phosmet μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Phosphamidon μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Pirimicarb μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Pirimiphosethyl μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Pirimiphosmethyl μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Procymidone μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Profenofos μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Prometryn μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Prothiophos μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Pyrazophos μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Pyrifenox μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Quinalphos μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Quinoxyfen μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Quintozene μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Simazine μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Tebuconazole μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Terbuthylazine μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Tetrachlorvinphos μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Tetradifon μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Triadimeton μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Triazophos μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Trifluralin μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Vinchlozoline μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο

* απουσία τιμής στην στήλη αυτή σημαίνει ότι δεν τίθεται  όριο από την νομοθεσία

Σημείωση :          
Τα Παρασιτοκτόνα που αναφέρονται στο παρόν, είναι :        
Α. ΑΖΩΤΟΥΧΑ (ΟΡΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 0,01 – 0,1 μg/l), atrazine, benfuracarb, bitertanol, carbaryl, carbofuran, cyanazine, , cyproconazole, cyprodinil, , ethiofencarb, fenoxycarb, fludioxonil, metalaxyl, metribuzin, myclobutanil, pirimicarb, prometryn, , simazine, tebuconazole, terbuthylazine.
Β. ΟΡΓΑΝΟΦΩΣΦΟΡΙΚΑ (ΟΡΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 0,01 μg/l) Azinphosethyl, azinphosmethyl, bromophosethyl, bromophosmethyl, cadusaphos, chlorfenvinphos, chlorpyriphosethyl, chlorpyriphosmethyl, , diazinon, , , ethion, ethoprophos, etrimfos, fenamiphos, , fenthion, Heptenophos, , malathion, , , methidathion, , , , , paraoxonmethyl, parathionethyl, parathionmethyl, Phorate, phosalone, phosmet, phosphamidon, pirimiphosethyl, pirimiphosmethyl, prothiophos, pyrazophos, quinalphos, , triazophos, Profenofos
Γ. ΟΡΓΑΝΟΧΛΩΡΙΩΜΕΝΑ (ΟΡΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 0,005- 0,04μg/l) Aldrin, , bromopropylate, , cischlordane, transchlordane, chlorothalonil, cyfluthrine, lambdacyhalothrine (Cyhalothrine-λ) , cypermethrin, p,p´DDA, o,p´DDD, p,p´DDD, p,p´DDE, o,o´DDE, o,p´DDE, o,p´DDT, pp´DDT, deltamethrin, , , diniconazole, dieldrin, dinitramine, alphaendosulfan, betaendosulfan, , endrin, ethalfluralin, fenarimol, , , alphaHCH, betaHCH, gammaHCH(lindane), , heptachlor, , , hexachlorobenzene, iprodione, penconazol, procymidone, , pyrifenox, quinoxyfen, quintozene,tetrachlorvinphos, tetradifon, triadimeton, trifluralin, vinchlozoline.

ΝΕΡΟ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΠΡΑΜΙΑΝΩΝ (από ταμιευτήρα χωρίς επεξεργασία )

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ   Παράμετρος Μονάδα *ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ Υποχρεωτικά Ανώτερες  η Ενδεικτικά μέγιστες ΔΕ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ  Αποτέλεσμα
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (pH) 25° C pH units 6,5 – 9,5 8,1
Ηλεκτρική Αγωγιμότητα 25° C μS/cm <2500 1690
Οξειδωσιμότητα (KMnO4) mg/l O2 <5,0 <0.9
Αργίλιο (Al) μg/l <200,0 23
Αντιμόνιο (Sb) μg/l <5,0 <1,5
Αρσενικό (As) μg/l <10,0 <0,1
Βόριο (B) μg/l <1000,0 <0,1
Κάδμιο (Cd) μg/l <5,0 Μη ανιχνεύσιμο
Ασβέστιο (Ca) mg/l 67
Χρώμιο ολικό (Cr) μg/l <50,0 Μη ανιχνεύσιμο
Χρώμιο  εξασθενές (Cr6+) μg/l   Μη ανιχνεύσιμο
Χαλκός (Cu) μg/l <2000,0 <15
Σίδηρος (Fe) μg/l <200,0 48
Μόλυβδος (Pb) μg/l <10,0 <3
Μαγγάνιο (Mn) μg/l <50,0 8,1
Υδράργυρος (Hg) μg/l <1,0 Μη ανιχνεύσιμο
Νικέλιο (Ni) μg/l <20,0 <1
Σελήνιο (Se) μg/l <10,0 Μη ανιχνεύσιμο
Νάτριο (Na) mg/l <200,0 211
Βρωμικά (BrO3) μg/l <10,0 Μη ανιχνεύσιμο
Κυανιούχα (CN) μg/l <50,0 Μη ανιχνεύσιμο
Χλωριούχα (Cl) mg/l <250,0 352
Φθοριούχα (F) mg/l <1,5 Μη ανιχνεύσιμο
Νιτρικά (NO3) mg/l <50,0 Μη ανιχνεύσιμο
Νιτρώδη (NO2) mg/l <0,5 <0,025
Αμμώνιο (NH4) mg/l <0,5 0,19
Φωσφορικά (PO4) mg/l Μη ανιχνεύσιμο
Θειικά (SO4) mg/l <250,0 139
1-2 Διχλωροαιθάνιο (EDC) μg/l <3,0 Μη ανιχνεύσιμο
Βινυλοχλωρίδιο (CH2CHCl) μg/l <0,50 Μη ανιχνεύσιμο
Ολικά Τριαλογονομεθάνια (THM’s) μg/l <100,0 <10
Χλωροφόρμιο (CHCl3) μg/l <5
Βρωμοφόρμιο (CHBr3) μg/l <5
Βρωμοδιχλωρομεθάνιο (CHBrCl2) μg/l Μη ανιχνεύσιμο
Διβρωμοχλωρομεθάνιο (CHBr2Cl) μg/l Μη ανιχνεύσιμο
Τρι- & Τετρα- χλωροαιθυλένιο μg/l <10,0  
Τριχλωροαιθυλένιο (TCE) μg/l Μη ανιχνεύσιμο
Τετραχλωροαιθυλένιο (PCE) μg/l Μη ανιχνεύσιμο
Βενζο(α)πυρένιο μg/l <0,01 Μη ανιχνεύσιμο
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες (PAH) μg/l <0,1 <0,015
Βενζο(β)φθορανθρένιο μg/l <0,005
Βενζο(κ)φθορανθρένιο μg/l Μη ανιχνεύσιμο
Βενζο(g,h,i )περυλένιο μg/l Μη ανιχνεύσιμο
Ινδενο(1,2,3-c,d)πυρένιο μg/l Μη ανιχνεύσιμο
Βενζόλιο μg/l <1,0 Μη ανιχνεύσιμο
Ακρυλαμίδιο (C3H5NO) μg/l <0,10 Μη ανιχνεύσιμο
Επιχλωρυδρίνη (C3H5ClO) μg/l <0,10 Μη ανιχνεύσιμο
Παρασιτοκτόνα μg/l <0,50 Μη ανιχνεύσιμα
Aldrin & Dieldrin μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
AlphaHCH μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Atrazine μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Azinphosethyl μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Azinphosmethyl μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Benfuracarb μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
betaHCH μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Bitertanol μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Bromophosethyl μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Bromophosmethyl μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Bromopropylate μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Cadusaphos μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Carbaryl μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Carbofuran μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Chlordane cis & trans μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Chlorfenvinphos μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Chlorothalonil μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Chlorpyriphosethyl μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Chlorpyriphosmethyl μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Cyanazine μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Cyfluthrine μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Cyhalothrine-λ μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Cypermethrin μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Cyproconazole μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Cyproconazole μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Cyprodinil μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Diniconazole μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
DDT/DDD/DDE μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Deltamethrin μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Diazinon μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Dinitramine μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Endosulfan ( sum of isomers α-, β- & I ) μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Endrin μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Ethalfluralin μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Ethion μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Ethoprophos μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Etrimfos μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Fenamiphos μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Fenarimol μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Fenoxycarb μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Fenthion μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Fludioxonil μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
gammaHCH(lindane) μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Heptachlor μg/l <0,03 Μη ανιχνεύσιμο
HeptachlorendoepoxideA μg/l <0,03 Μη ανιχνεύσιμο
Heptenophos μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Hexachlorobenzene μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Iprodione μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Malathion μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Metalaxyl μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Methidathion μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Metribuzin μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Myclobutanil μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Paraoxonmethyl μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Parathionethyl μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Penconazol μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Phorate μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Phosalone μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Phosmet μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Phosphamidon μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Pirimicarb μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Pirimiphosethyl μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Pirimiphosmethyl μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Procymidone μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Profenofos μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Prometryn μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Prothiophos μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Pyrazophos μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Pyrifenox μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Quinalphos μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Quinoxyfen μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Quintozene μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Simazine μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Tebuconazole μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Terbuthylazine μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Tetrachlorvinphos μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Tetradifon μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Triadimeton μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Triazophos μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Trifluralin μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Vinchlozoline μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Σημείωση :          
Τα Παρασιτοκτόνα που αναφέρονται στο παρόν, είναι :        
Α. ΑΖΩΤΟΥΧΑ (ΟΡΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 0,01 – 0,1 μg/l), atrazine, benfuracarb, bitertanol, carbaryl, carbofuran, cyanazine, , cyproconazole, cyprodinil, , ethiofencarb, fenoxycarb, fludioxonil, metalaxyl, metribuzin, myclobutanil, pirimicarb, prometryn, , simazine, tebuconazole, terbuthylazine.
Β. ΟΡΓΑΝΟΦΩΣΦΟΡΙΚΑ (ΟΡΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 0,01 μg/l) Azinphosethyl, azinphosmethyl, bromophosethyl, bromophosmethyl, cadusaphos, chlorfenvinphos, chlorpyriphosethyl, chlorpyriphosmethyl, , diazinon, , , ethion, ethoprophos, etrimfos, fenamiphos, , fenthion, Heptenophos, , malathion, , , methidathion, , , , , paraoxonmethyl, parathionethyl, parathionmethyl, Phorate, phosalone, phosmet, phosphamidon, pirimiphosethyl, pirimiphosmethyl, prothiophos, pyrazophos, quinalphos, , triazophos, Profenofos
Γ. ΟΡΓΑΝΟΧΛΩΡΙΩΜΕΝΑ (ΟΡΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 0,005- 0,04μg/l) Aldrin, , bromopropylate, , cischlordane, transchlordane, chlorothalonil, cyfluthrine, lambdacyhalothrine (Cyhalothrine-λ) , cypermethrin, p,p´DDA, o,p´DDD, p,p´DDD, p,p´DDE, o,o´DDE, o,p´DDE, o,p´DDT, pp´DDT, deltamethrin, , , diniconazole, dieldrin, dinitramine, alphaendosulfan, betaendosulfan, , endrin, ethalfluralin, fenarimol, , , alphaHCH, betaHCH, gammaHCH(lindane), , heptachlor, , , hexachlorobenzene, iprodione, penconazol, procymidone, , pyrifenox, quinoxyfen, quintozene,tetrachlorvinphos, tetradifon, triadimeton, trifluralin, vinchlozoline.

Η μικροβιολογική ποιότητα των νερών μετά την απολύμανση (προσθήκη υποχλωριόδους νατρίου) συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 2600/2011 για την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης με μηδενικές συγκεντρώσεις παθογόνων μικροοργανισμών (Ολικά κολοβακτηριοειδή, E.Coli, εντερόκοκκος, κλωστρήδιο perfingews) και χαμηλά επίπεδα της τυπκικής αερόβιας χλωρίδας του νερού (αερόβια βακτήρια στους 37ο και 22ο   άνευ ασυνήθους μεταβολής ).

Γενικά σε κάθε δειγματοληψία ελέγχονται και τα παρακάτω :  
ΟΣΜΗ ΓΕΥΣΗ ΧΡΩΜΑ ΘΟΛΟΤΗΤΑ
Παρατηρήσεις : Βρέθηκε πάντα ΑΟΣΜΟ  αποδεκτό στους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής Βρέθηκε πάντα  χωρίς ΓΕΥΣΗ αποδεκτό στους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής (Μ.Ο=0 )  Βρέθηκε πάντα ΔΙΑΥΓΕΣ αποδεκτό στους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής περίπου 0,2 ΝΤU  ( max ενδεικτικό όριο 1ΝΤU)
H Σκληρότητα του νερού    
 Η σκληρότητα δεν είναι παράμετρος ελέγχου που επιβάλλεται από την νομοθεσία ,  παρακολουθείται όμως για λόγους διαχείρισης. Είναι επίσης συχνή ερώτηση των καταναλωτών. Στον πίνακα  που ακολουθεί  δίνονται μέσες τιμές για χρήση των καταναλωτών  για ρυθμίσεις πλυντηρίων κλπ.

ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΙ ΒΑΘΜΟΙ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 18 έως 24

ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΑΛΜΥΡΗ ΠΗΓΗ ΜΑΛΑΥΡΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 7-8/9/2017    
ΔΕΙΓΜΑ ΠΗΓΕΣ ΜΑΛΑΥΡΑΣ ( ΦΡΕΑΤΙΟ ΠΡΟ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ  ΜΠΡΑΜΙΑΝΩΝ )
       
       
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ Μον.Μετρ. ΤΙΜΗ ΟΡΙΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Χαλκός mg/L 0,072 2,0      mg/L
Κυανιούχα μg/L 4 50       μg/L
Φθοριούχα mg/L 0,32 1,5      mg/L
Νιτρικά mg/L 0,899 50       mg/L
Νιτρώδη mg/L 0,0060 0,50    mg/L
Νιτρικά+Νιτρώδη (Τύπος)   0,020 <1
Αμμώνιο mg/L 0,010 0,50    mg/L
Χλωριούχα mg/L 588 250     mg/L
Αγωγιμότητα μS/cm 2100 2500   μS/cm στους 20οC
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου   7,78 ≥6,5 και ≤9,5
Σκληρότητα Ολική mg/L CaCO3 428  ( 23,9 Γερμ.Β.)  
Σίδηρος  μg/L 12 200     μg/L
Θειικά mg/L 205,0 250     mg/L
Βόριο mg/L 0,4 2,0      mg/L
       

Χημικές αναλύσεις γεωτρήσεων Σαρακίνας

Χημικές αναλύσεις γεωτρήσεων Τοπικών Κοινοτήτων Μικροβιολογικές αναλύσεις Άλλες αναλύσεις από το ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ  του Κράτους Οι γνωματεύσεις  που συνοδεύουν τις  αναλύσεις  αναφέρουν ότι τα αποτελέσματα των δειγμάτων  είναι KANONIKA  και ικανοποιούν τα όρια  της καταλληλότητας σύμφωνα με την ΚΥΑ Υ2/2600/2001 «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» .
ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ

Ο έλεγχος της χλωρίωσης πραγματοποιείται   αυτόματα  στις Δεξαμενές Ιεράπετρας και με καθημερινές δειγματοληψίες & αναλύσεις υπολειμματικού χλωρίου στο δίκτυο της πόλης .

Αναλυτικά για το 2016 πραγματοποιήθηκαν:

ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΠΛΗΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ  ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΙΜΗΣ (mg/l)
ΔΕ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ     ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 384 0.3
ΣΥΝΟΛΟ 384  

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ Για την δοκιμαστική παρακολούθηση είχαμε

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 2016 ΠΛΗΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΠΛΗΘΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
ΔΕ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ      ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 84 84 Χ 5 + 12 ( κλωστρίδιο, κρυπτοσπορίδιο ) = 432
     
ΣΥΝΟΛΟ 84 432

Για την ελεγκτική παρακολούθηση

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ2016 ΠΛΗΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΠΛΗΘΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
ΔΕ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ      ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 6 128 + 128 + 48 = 304
ΣΥΝΟΛΟ 6 304

Η τυπική χημική ποιότητα του νερού του δικτύου παρουσιάζεται στους παρακάτω πίνακες : Η Ανάλυση έγινε στο   ‘Αναλυτικόν’ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΗΣ της ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Παράμετρος Μονάδα *ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ Υποχρεωτικά Ανώτερες  η Ενδεικτικά μέγιστες ΔΕ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ  Αποτέλεσμα
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (pH) 25° C pH units 6,5 – 9,5 8,1
Ηλεκτρική Αγωγιμότητα 25° C μS/cm <2500 980
Οξειδωσιμότητα (KMnO4) mg/l O2 <5,0 1,6
Αργίλιο (Al) μg/l <200,0 29
Αντιμόνιο (Sb) μg/l <5,0 Μη ανιχνεύσιμο
Αρσενικό (As) μg/l <10,0 <1
Βόριο (B) μg/l <1000,0 <0,1
Κάδμιο (Cd) μg/l <5,0 Μη ανιχνεύσιμο
Ασβέστιο (Ca) mg/l 94
Χρώμιο ολικό (Cr) μg/l <50,0 <3
Χρώμιο  εξασθενές (Cr6+) μg/l   Μη ανιχνεύσιμο
Χαλκός (Cu) μg/l <2000,0 <15
Σίδηρος (Fe) μg/l <200,0 <15
Μόλυβδος (Pb) μg/l <10,0 Μη ανιχνεύσιμο
Μαγγάνιο (Mn) μg/l <50,0 Μη ανιχνεύσιμο
Υδράργυρος (Hg) μg/l <1,0 Μη ανιχνεύσιμο
Νικέλιο (Ni) μg/l <20,0 Μη ανιχνεύσιμο
Σελήνιο (Se) μg/l <10,0 Μη ανιχνεύσιμο
Νάτριο (Na) mg/l <200,0 72
Βρωμικά (BrO3) μg/l <10,0 Μη ανιχνεύσιμο
Κυανιούχα (CN) μg/l <50,0 Μη ανιχνεύσιμο
Χλωριούχα (Cl) mg/l <250,0 120
Φθοριούχα (F) mg/l <1,5 0,18
Νιτρικά (NO3) mg/l <50,0 1,6
Νιτρώδη (NO2) mg/l <0,5 Μη ανιχνεύσιμο
Αμμώνιο (NH4) mg/l <0,5 <0,025
Φωσφορικά (PO4) mg/l Μη ανιχνεύσιμο
Θειικά (SO4) mg/l <250,0 180
1-2 Διχλωροαιθάνιο (EDC) μg/l <3,0 Μη ανιχνεύσιμο
Βινυλοχλωρίδιο (CH2CHCl) μg/l <0,50 Μη ανιχνεύσιμο
Ολικά Τριαλογονομεθάνια (THM’s) μg/l <100,0 <28
Χλωροφόρμιο (CHCl3) μg/l <5
Βρωμοφόρμιο (CHBr3) μg/l 18
Βρωμοδιχλωρομεθάνιο (CHBrCl2) μg/l Μη ανιχνεύσιμο
Διβρωμοχλωρομεθάνιο (CHBr2Cl) μg/l <5
Τρι- & Τετρα- χλωροαιθυλένιο μg/l <10,0  
Τριχλωροαιθυλένιο (TCE) μg/l Μη ανιχνεύσιμο
Τετραχλωροαιθυλένιο (PCE) μg/l Μη ανιχνεύσιμο
Βενζο(α)πυρένιο μg/l <0,01 <0,005
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες (PAH) μg/l <0,1 <0,015
Βενζο(β)φθορανθρένιο μg/l <0,005
Βενζο(κ)φθορανθρένιο μg/l <0,005
Βενζο(g,h,i )περυλένιο μg/l <0,005
Ινδενο(1,2,3-c,d)πυρένιο μg/l <0,005
Βενζόλιο μg/l <1,0 <0,5
Ακρυλαμίδιο (C3H5NO) μg/l <0,10 Μη ανιχνεύσιμο
Επιχλωρυδρίνη (C3H5ClO) μg/l <0,10 Μη ανιχνεύσιμο
Παρασιτοκτόνα μg/l <0,50 Μη ανιχνεύσιμα
Aldrin & Dieldrin μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
AlphaHCH μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Atrazine μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Azinphosethyl μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Azinphosmethyl μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Benfuracarb μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
betaHCH μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Bitertanol μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Bromophosethyl μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Bromophosmethyl μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Bromopropylate μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Cadusaphos μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Carbaryl μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Carbofuran μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Chlordane cis & trans μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Chlorfenvinphos μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Chlorothalonil μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Chlorpyriphosethyl μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Chlorpyriphosmethyl μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Cyanazine μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Cyfluthrine μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Cyhalothrine-λ μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Cypermethrin μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Cyproconazole μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Cyproconazole μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Cyprodinil μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Diniconazole μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
DDT/DDD/DDE μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Deltamethrin μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Diazinon μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Dinitramine μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Endosulfan ( sum of isomers α-, β- & I ) μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Endrin μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Ethalfluralin μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Ethion μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Ethoprophos μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Etrimfos μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Fenamiphos μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Fenarimol μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Fenoxycarb μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Fenthion μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Fludioxonil μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
gammaHCH(lindane) μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Heptachlor μg/l <0,03 Μη ανιχνεύσιμο
HeptachlorendoepoxideA μg/l <0,03 Μη ανιχνεύσιμο
Heptenophos μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Hexachlorobenzene μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Iprodione μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Malathion μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Metalaxyl μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Methidathion μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Metribuzin μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Myclobutanil μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Paraoxonmethyl μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Parathionethyl μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Penconazol μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Phorate μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Phosalone μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Phosmet μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Phosphamidon μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Pirimicarb μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Pirimiphosethyl μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Pirimiphosmethyl μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Procymidone μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Profenofos μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Prometryn μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Prothiophos μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Pyrazophos μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Pyrifenox μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Quinalphos μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Quinoxyfen μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Quintozene μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Simazine μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Tebuconazole μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Terbuthylazine μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Tetrachlorvinphos μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Tetradifon μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Triadimeton μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Triazophos μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Trifluralin μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Vinchlozoline μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο

* απουσία τιμής στην στήλη αυτή σημαίνει ότι δεν τίθεται  όριο από την νομοθεσία

Σημείωση :          
Τα Παρασιτοκτόνα που αναφέρονται στο παρόν, είναι :        
Α. ΑΖΩΤΟΥΧΑ (ΟΡΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 0,01 – 0,1 μg/l), atrazine, benfuracarb, bitertanol, carbaryl, carbofuran, cyanazine, cyproconazole, cyprodinil, , ethiofencarb, fenoxycarb, fludioxonil, metalaxyl, metribuzin, myclobutanil, pirimicarb, prometryn, , simazine, tebuconazole, terbuthylazine.
Β. ΟΡΓΑΝΟΦΩΣΦΟΡΙΚΑ (ΟΡΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 0,01 μg/l) Azinphosethyl, azinphosmethyl, bromophosethyl, bromophosmethyl, cadusaphos, chlorfenvinphos, chlorpyriphosethyl, chlorpyriphosmethyl, , diazinon, , , ethion, ethoprophos, etrimfos, fenamiphos, fenthion, Heptenophos, , malathion, methidathion, paraoxonmethyl, parathionethyl, parathionmethyl, Phorate, phosalone, phosmet, phosphamidon, pirimiphosethyl, pirimiphosmethyl, prothiophos, pyrazophos, quinalphos, triazophos, Profenofos
Γ. ΟΡΓΑΝΟΧΛΩΡΙΩΜΕΝΑ (ΟΡΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 0,005- 0,04μg/l) Aldrin, , bromopropylate, , cischlordane, transchlordane, chlorothalonil, cyfluthrine, lambdacyhalothrine (Cyhalothrine-λ), cypermethrin, p,p´DDA, o,p´DDD, p,p´DDD, p,p´DDE, o,o´DDE, o,p´DDE, o,p´DDT, pp´DDT, deltamethrin, diniconazole, dieldrin, dinitramine, alphaendosulfan, betaendosulfan, , endrin, ethalfluralin, fenarimol, alphaHCH, betaHCH, gammaHCH(lindane), heptachlorhexachlorobenzene, iprodione, penconazol, procymidone, pyrifenox, quinoxyfen, quintozene, tetrachlorvinphos, tetradifon, triadimeton, trifluralin, vinchlozoline.

ΝΕΡΟ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΠΡΑΜΙΑΝΩΝ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ   Παράμετρος Μονάδα *ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ Υποχρεωτικά Ανώτερες  η Ενδεικτικά μέγιστες ΔΕ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ  Αποτέλεσμα
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (pH) 25° C pH units 6,5 – 9,5 8
Ηλεκτρική Αγωγιμότητα 25° C μS/cm <2500 1540
Οξειδωσιμότητα (KMnO4) mg/l O2 <5,0 <0.9
Αργίλιο (Al) μg/l <200,0 21
Αντιμόνιο (Sb) μg/l <5,0 <1,5
Αρσενικό (As) μg/l <10,0 <0,1
Βόριο (B) μg/l <1000,0 <0,1
Κάδμιο (Cd) μg/l <5,0 Μη ανιχνεύσιμο
Ασβέστιο (Ca) mg/l 62
Χρώμιο ολικό (Cr) μg/l <50,0 Μη ανιχνεύσιμο
Χρώμιο  εξασθενές (Cr6+) μg/l   Μη ανιχνεύσιμο
Χαλκός (Cu) μg/l <2000,0 <15
Σίδηρος (Fe) μg/l <200,0 52
Μόλυβδος (Pb) μg/l <10,0 <3
Μαγγάνιο (Mn) μg/l <50,0 7,6
Υδράργυρος (Hg) μg/l <1,0 Μη ανιχνεύσιμο
Νικέλιο (Ni) μg/l <20,0 <1
Σελήνιο (Se) μg/l <10,0 Μη ανιχνεύσιμο
Νάτριο (Na) mg/l <200,0 210
Βρωμικά (BrO3) μg/l <10,0 Μη ανιχνεύσιμο
Κυανιούχα (CN) μg/l <50,0 Μη ανιχνεύσιμο
Χλωριούχα (Cl) mg/l <250,0 330
Φθοριούχα (F) mg/l <1,5 Μη ανιχνεύσιμο
Νιτρικά (NO3) mg/l <50,0 Μη ανιχνεύσιμο
Νιτρώδη (NO2) mg/l <0,5 <0,025
Αμμώνιο (NH4) mg/l <0,5 0,21
Φωσφορικά (PO4) mg/l Μη ανιχνεύσιμο
Θειικά (SO4) mg/l <250,0 131
1-2 Διχλωροαιθάνιο (EDC) μg/l <3,0 Μη ανιχνεύσιμο
Βινυλοχλωρίδιο (CH2CHCl) μg/l <0,50 Μη ανιχνεύσιμο
Ολικά Τριαλογονομεθάνια (THM’s) μg/l <100,0 <10
Χλωροφόρμιο (CHCl3) μg/l <5
Βρωμοφόρμιο (CHBr3) μg/l <5
Βρωμοδιχλωρομεθάνιο (CHBrCl2) μg/l Μη ανιχνεύσιμο
Διβρωμοχλωρομεθάνιο (CHBr2Cl) μg/l Μη ανιχνεύσιμο
Τρι- & Τετρα- χλωροαιθυλένιο μg/l <10,0  
Τριχλωροαιθυλένιο (TCE) μg/l Μη ανιχνεύσιμο
Τετραχλωροαιθυλένιο (PCE) μg/l Μη ανιχνεύσιμο
Βενζο(α)πυρένιο μg/l <0,01 Μη ανιχνεύσιμο
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες (PAH) μg/l <0,1 <0,015
Βενζο(β)φθορανθρένιο μg/l <0,005
Βενζο(κ)φθορανθρένιο μg/l Μη ανιχνεύσιμο
Βενζο(g,h,i )περυλένιο μg/l Μη ανιχνεύσιμο
Ινδενο(1,2,3-c,d)πυρένιο μg/l Μη ανιχνεύσιμο
Βενζόλιο μg/l <1,0 Μη ανιχνεύσιμο
Ακρυλαμίδιο (C3H5NO) μg/l <0,10 Μη ανιχνεύσιμο
Επιχλωρυδρίνη (C3H5ClO) μg/l <0,10 Μη ανιχνεύσιμο
Παρασιτοκτόνα μg/l <0,50 Μη ανιχνεύσιμα
Aldrin & Dieldrin μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
AlphaHCH μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Atrazine μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Azinphosethyl μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Azinphosmethyl μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Benfuracarb μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
betaHCH μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Bitertanol μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Bromophosethyl μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Bromophosmethyl μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Bromopropylate μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Cadusaphos μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Carbaryl μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Carbofuran μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Chlordane cis & trans μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Chlorfenvinphos μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Chlorothalonil μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Chlorpyriphosethyl μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Chlorpyriphosmethyl μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Cyanazine μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Cyfluthrine μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Cyhalothrine-λ μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Cypermethrin μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Cyproconazole μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Cyproconazole μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Cyprodinil μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Diniconazole μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
DDT/DDD/DDE μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Deltamethrin μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Diazinon μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Dinitramine μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Endosulfan ( sum of isomers α-, β- & I ) μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Endrin μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Ethalfluralin μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Ethion μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Ethoprophos μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Etrimfos μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Fenamiphos μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Fenarimol μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Fenoxycarb μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Fenthion μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Fludioxonil μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
gammaHCH(lindane) μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Heptachlor μg/l <0,03 Μη ανιχνεύσιμο
HeptachlorendoepoxideA μg/l <0,03 Μη ανιχνεύσιμο
Heptenophos μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Hexachlorobenzene μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Iprodione μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Malathion μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Metalaxyl μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Methidathion μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Metribuzin μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Myclobutanil μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Paraoxonmethyl μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Parathionethyl μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Penconazol μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Phorate μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Phosalone μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Phosmet μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Phosphamidon μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Pirimicarb μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Pirimiphosethyl μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Pirimiphosmethyl μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Procymidone μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Profenofos μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Prometryn μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Prothiophos μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Pyrazophos μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Pyrifenox μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Quinalphos μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Quinoxyfen μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Quintozene μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Simazine μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Tebuconazole μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Terbuthylazine μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Tetrachlorvinphos μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Tetradifon μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Triadimeton μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Triazophos μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Trifluralin μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Vinchlozoline μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο

Σημείωση : Τα Παρασιτοκτόνα που αναφέρονται στο παρόν, είναι :

Α. ΑΖΩΤΟΥΧΑ (ΟΡΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 0,01 – 0,1 μg/l), atrazine, benfuracarb, bitertanol, carbaryl, carbofuran, cyanazine, , cyproconazole, cyprodinil, , ethiofencarb, fenoxycarb, fludioxonil, metalaxyl, metribuzin, myclobutanil, pirimicarb, prometryn,  simazine, tebuconazole, terbuthylazine.

Β. ΟΡΓΑΝΟΦΩΣΦΟΡΙΚΑ (ΟΡΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 0,01 μg/l) Azinphosethyl, azinphosmethyl, bromophosethyl, bromophosmethyl, cadusaphos, chlorfenvinphos, chlorpyriphosethyl, chlorpyriphosmethyl, , diazinon, , , ethion, ethoprophos, etrimfos, fenamiphos, , fenthion, Heptenophos, , malathion, , , methidathion, paraoxonmethyl, parathionethyl, parathionmethyl, Phorate, phosalone, phosmet, phosphamidon, pirimiphosethyl, pirimiphosmethyl, prothiophos, pyrazophos, quinalphos, , triazophos, Profenofos

Γ. ΟΡΓΑΝΟΧΛΩΡΙΩΜΕΝΑ (ΟΡΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 0,005- 0,04μg/l) Aldrin, , bromopropylate, , cischlordane, transchlordane, chlorothalonil, cyfluthrine, lambdacyhalothrine (Cyhalothrine-λ) , cypermethrin, p,p´DDA, o,p´DDD, p,p´DDD, p,p´DDE, o,o´DDE, o,p´DDE, o,p´DDT, pp´DDT, deltamethrin, , , diniconazole, dieldrin, dinitramine, alphaendosulfan, betaendosulfan, , endrin, ethalfluralin, fenarimol, , , alphaHCH, betaHCH, gammaHCH(lindane), , heptachlor, , , hexachlorobenzene, iprodione, penconazol, procymidone, , pyrifenox, quinoxyfen, quintozene,tetrachlorvinphos, tetradifon, triadimeton, trifluralin, vinchlozoline.

Γενικά σε κάθε δειγματοληψία ελέγχονται και τα παρακάτω :  
ΟΣΜΗ ΓΕΥΣΗ ΧΡΩΜΑ ΘΟΛΟΤΗΤΑ
Παρατηρήσεις : Βρέθηκε πάντα ΑΟΣΜΟ  αποδεκτό στους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής Βρέθηκε πάντα  χωρίς ΓΕΥΣΗ αποδεκτό στους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής (Μ.Ο=0 )  Βρέθηκε πάντα ΔΙΑΥΓΕΣ αποδεκτό στους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής περίπου 0,2 ΝΤU  ( max ενδεικτικό όριο 1ΝΤU)

Η μικροβιολογική ποιότητα των νερών μετά την απολύμανση (προσθήκη υποχλωριόδους νατρίου) συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 2600/2011 για την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης με μηδενικές συγκεντρώσεις παθογόνων μικροοργανισμών (Ολικά κολοβακτηριοειδή, E.Coli, εντερόκοκκος, κλωστρήδιο perfingews) και χαμηλά επίπεδα της τυπκικής αερόβιας χλωρίδας του νερού (αερόβια βακτήρια στους 37ο και 22ο   άνευ ασυνήθους μεταβολής ). H Σκληρότητα του νερού

 Η σκληρότητα δεν είναι παράμετρος ελέγχου που επιβάλλεται από την νομοθεσία ,  παρακολουθείται όμως για λόγους διαχείρισης. Είναι επίσης συχνή ερώτηση των καταναλωτών. Στον πίνακα  που ακολουθεί  δίνονται μέσες τιμές για χρήση των καταναλωτών  για ρυθμίσεις πλυντηρίων κλπ.

ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΙ ΒΑΘΜΟΙ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 18 έως 23

Άλλες  μικροβιολογικές αναλύσεις από το Περιφερικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας  Κρήτης.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ

Ο έλεγχος της χλωρίωσης πραγματοποιείται   αυτόματα  στις Δεξαμενές Ιεράπετρας και με καθημερινές δειγματοληψίες & αναλύσεις υπολειμματικού χλωρίου στο δίκτυο της πόλης .

Αναλυτικά για το 2015 πραγματοποιήθηκαν:

ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΠΛΗΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΛΛΕΙΜΑΤΙΚΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ  ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΙΜΗΣ (mg/l)
ΔΕ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ     ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 264 0.28
ΣΥΝΟΛΟ 264  

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ Για την δοκιμαστική παρακολούθηση είχαμε

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 2014 ΠΛΗΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΠΛΗΘΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
ΔΕ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 59 523
ΣΥΝΟΛΟ 59 523

Για την ελεγκτική παρακολούθηση

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 2015 ΠΛΗΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΠΛΗΘΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
ΔΕ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 3 106
ΣΥΝΟΛΟ 3 106

Η τυπική χημική ποιότητα του νερού του δικτύου παρουσιάζεται στους παρακάτω πίνακες : Η Ανάλυση έγινε στα «Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών»

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Παράμετρος Μονάδα *ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ Υποχρεωτικά Ανώτερες  η Ενδεικτικά μέγιστες ΔΕ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ  ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ  Αποτέλεσμα
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (pH) 25° C pH units 6,5 – 9,5 7,9
Ηλεκτρική Αγωγιμότητα 25° C μS/cm <2500 710
Οξειδωσιμότητα (KMnO4) mg/l O2 <5,0 <0,9
Αργίλιο (Al) μg/l <200,0 <0,02
Αντιμόνιο (Sb) μg/l <5,0 <1,5
Αρσενικό (As) μg/l <10,0 <1
Βόριο (B) μg/l <1000,0 2,2
Κάδμιο (Cd) μg/l <5,0 Μη ανιχνεύσιμο
Ασβέστιο (Ca) mg/l 76,15
Χρώμιο (Cr) μg/l <50,0 Μη ανιχνεύσιμο
Χαλκός (Cu) μg/l <2000,0 <20
Σίδηρος (Fe) μg/l <200,0 <5
Μόλυβδος (Pb) μg/l <10,0 Μη ανιχνεύσιμο
Μαγγάνιο (Mn) μg/l <50,0 <10
Υδράργυρος (Hg) μg/l <1,0 <0,2
Νικέλιο (Ni) μg/l <20,0 <1
Σελήνιο (Se) μg/l <10,0 <2
Νάτριο (Na) mg/l <200,0 37
Βρωμικά (BrO3) μg/l <10,0 <5
Κυανιούχα (CN) μg/l <50,0 Μη ανιχνεύσιμο
Χλωριούχα (Cl) mg/l <250,0 57
Φθοριούχα (F) mg/l <1,5 0,24
Νιτρικά (NO3) mg/l <50,0 1,54
Νιτρώδη (NO2) mg/l <0,5 <0,02
Αμμώνιο (NH4) mg/l <0,5 <0,01
Φωσφορικά (PO4) mg/l <0,01
Θειικά (SO4) mg/l <250,0 139
1-2 Διχλωροαιθάνιο (EDC) μg/l <3,0 Μη ανιχνεύσιμο
Βινυλοχλωρίδιο (CH2CHCl) μg/l <0,50 Μη ανιχνεύσιμο
Ολικά Τριαλογονομεθάνια (THM’s) μg/l <100,0 <19
Χλωροφόρμιο (CHCl3) μg/l Μη ανιχνεύσιμο
Βρωμοφόρμιο (CHBr3) μg/l 8,7
Βρωμοδιχλωρομεθάνιο (CHBrCl2) μg/l <5
Διβρωμοχλωρομεθάνιο (CHBr2Cl) μg/l <5
Τρι- & Τετρα- χλωροαιθυλένιο μg/l <10,0 Μη ανιχνεύσιμο
Τριχλωροαιθυλένιο (TCE) μg/l Μη ανιχνεύσιμο
Τετραχλωροαιθυλένιο (PCE) μg/l Μη ανιχνεύσιμο
Βενζο(α)πυρένιο μg/l <0,01 Μη ανιχνεύσιμο
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες (PAH) μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Βενζο(β)φθορανθρένιο μg/l Μη ανιχνεύσιμο
Βενζο(κ)φθορανθρένιο μg/l Μη ανιχνεύσιμο
Βενζο(g,h,i )περυλένιο μg/l Μη ανιχνεύσιμο
Ινδενο(1,2,3-c,d)πυρένιο μg/l Μη ανιχνεύσιμο
Βενζόλιο μg/l <1,0 Μη ανιχνεύσιμο
Ακρυλαμίδιο (C3H5NO) μg/l <0,10 Μη ανιχνεύσιμο
Επιχλωρυδρίνη (C3H5ClO) μg/l <0,10 Μη ανιχνεύσιμο
Σύνολο Παρασιτοκτόνων μg/l <0,50 Δεν ανιχνεύθηκαν

* απουσία τιμής στην στήλη αυτή σημαίνει ότι δεν τίθεται  όριο από την νομοθεσία Σημείωση : Τα Παρασιτοκτόνα που αναφέρονται στο παρόν, είναι :

Α. ΑΖΩΤΟΥΧΑ (ΟΡΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 0,01 – 0,1 μg/l)

Atrazine, benfuracarb, bitertanol, carbaryl, carbofuran, cyanazine, cyproconazole, cyprodinil, fenoxycarb, fludioxonil, metalaxyl, metribuzin, myclobutanil, pirimicarb, prometryn, simazine, tebuconazole, terbuthylazine.

Β. ΟΡΓΑΝΟΦΩΣΦΟΡΙΚΑ (ΟΡΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 0,01 μg/l)

Azinphosethyl, azinphosmethyl, bromophosethyl, bromophosmethyl, cadusaphos, chlorfenvinphos, chlorpyriphosethyl, chlorpyriphosmethyl, diazinon, ethion, ethoprophos, etrimfos, fenamiphos, fenthion, heptenophos, malathion, methidathion, paraoxonmethyl, parathion, phorate, phosalone, phosmet, phosphamidon, pirimiphosethyl, pirimiphosmethyl, prothiophos, pyrazophos, quinalphos, triazophos

Γ. ΟΡΓΑΝΟΧΛΩΡΙΩΜΕΝΑ (ΟΡΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 0,005- 0,04μg/l)

Aldrin, bromopropylate, cischlordane, transchlordane, chlorothalonil, cyfluthrine, lambdacyhalothrine, cypermethrin, o,p´DDD, p,p´DDD, p,p´DDE, o,o´DDE, o,p´DDE, o,p´DDT, pp´DDT, deltamethrin, diniconazole, dieldrin, dinitramine, alphaendosulfan, betaendosulfan, i-endosulfan, endrin, ethalfluralin, fenarimol, alphaHCH, betaHCH, gammaHCH(lindane), heptachlor, heptachlor epoxide endo, hexachlorobenzene, iprodione, penconazol,, procymidone, profenofos, pyrifenox, quinoxyfen, quintozene, tetrachlorvinphos, tetradifon, triadimefon, trifluralin, vinchlozoline.

Η μικροβιολογική ποιότητα των νερών μετά την απολύμανση (προσθήκη υποχλωριόδους νατρίου) συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 2600/2011 για την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης με μηδενικές συγκεντρώσεις παθογόνων μικροοργανισμών (Ολικά κολοβακτηριοειδή, E.Coli, εντερόκοκκος, κλωστρήδιο perfingews) και χαμηλά επίπεδα της τυπκικής αερόβιας χλωρίδας του νερού (αερόβια βακτήρια στους 37ο και 22ο   άνευ ασυνήθους μεταβολής ).

Γενικά σε κάθε δειγματοληψία ελέγχονται και τα παρακάτω :

ΟΣΜΗ ΓΕΥΣΗ ΧΡΩΜΑ ΘΟΛΟΤΗΤΑ
Παρατηρήσεις : Βρέθηκε πάντα ΑΟΣΜΟ  αποδεκτό στους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής Βρέθηκε πάντα  χωρίς ΓΕΥΣΗ αποδεκτό στους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής (Μ.Ο=0 )  Βρέθηκε πάντα ΔΙΑΥΓΕΣ αποδεκτό στους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής περίπου 0,2 ΝΤU  ( max ενδεικτικό όριο 1ΝΤU)

H Σκληρότητα του νερού

Η σκληρότητα δεν είναι παράμετρος ελέγχου που επιβάλλεται από την νομοθεσία ,  παρακολουθείται όμως για λόγους διαχείρισης. Είναι επίσης συχνή ερώτηση των καταναλωτών. Στον πίνακα  που ακολουθεί  δίνονται μέσες τιμές για χρήση των καταναλωτών  για ρυθμίσεις πλυντηρίων κλπ.

ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΙ ΒΑΘΜΟΙ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 18 έως 23

ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ (Η λήψη του δείγματος έγινε μέσα από τον ταμιευτήρα του Φράγματος Μπραμιανων)

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Μονάδα *ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
  Υποχρεωτικά Ανώτερες  η ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ  Αποτέλεσμα
Παράμετρος Ενδεικτικά μέγιστες  
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (pH) 25° C pH units 6,5 – 9,5 7,8
Ηλεκτρική Αγωγιμότητα 25° C μS/cm <2500 1281
Οξειδωσιμότητα (KMnO4) mg/l O2 <5,0 1,1
Αργίλιο (Al) μg/l <200,0 6,8
Αντιμόνιο (Sb) μg/l <5,0 Μη ανιχνεύσιμο
Αρσενικό (As) μg/l <10,0 <1
Βόριο (B) μg/l <1000,0 110
Κάδμιο (Cd) μg/l <5,0 Μη ανιχνεύσιμο
Ασβέστιο (Ca) mg/l 65,37
Χρώμιο (Cr) μg/l <50,0 <3
Χαλκός (Cu) μg/l <2000,0 <20
Σίδηρος (Fe) μg/l <200,0 14
Μόλυβδος (Pb) μg/l <10,0 Μη ανιχνεύσιμο
Μαγγάνιο (Mn) μg/l <50,0 <10
Υδράργυρος (Hg) μg/l <1,0 Μη ανιχνεύσιμο
Νικέλιο (Ni) μg/l <20,0 1,2
Σελήνιο (Se) μg/l <10,0 <2
Νάτριο (Na) mg/l <200,0 130
Βρωμικά (BrO3) μg/l <10,0 Μη ανιχνεύσιμο
Κυανιούχα (CN) μg/l <50,0 Μη ανιχνεύσιμο
Χλωριούχα (Cl) mg/l <250,0 237
Φθοριούχα (F) mg/l <1,5 <0,1
Νιτρικά (NO3) mg/l <50,0 1,71
Νιτρώδη (NO2) mg/l <0,5 0,12
Αμμώνιο (NH4) mg/l <0,5 <0,01
Φωσφορικά (PO4) mg/l <5
Θειικά (SO4) mg/l <250,0 109
1-2 Διχλωροαιθάνιο (EDC) μg/l <3,0 Μη ανιχνεύσιμο
Βινυλοχλωρίδιο (CH2CHCl) μg/l <0,50 Μη ανιχνεύσιμο
Ολικά Τριαλογονομεθάνια (THM’s) μg/l <100,0 <15
Χλωροφόρμιο (CHCl3) μg/l <5
Βρωμοφόρμιο (CHBr3) μg/l <5
Βρωμοδιχλωρομεθάνιο (CHBrCl2) μg/l Μη ανιχνεύσιμο
Διβρωμοχλωρομεθάνιο (CHBr2Cl) μg/l <5
Τρι- & Τετρα- χλωροαιθυλένιο μg/l <10,0 Μη ανιχνεύσιμο
Τριχλωροαιθυλένιο (TCE) μg/l Μη ανιχνεύσιμο
Τετραχλωροαιθυλένιο (PCE) μg/l Μη ανιχνεύσιμο
Βενζο(α)πυρένιο μg/l <0,01 Μη ανιχνεύσιμο
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες (PAH) μg/l <0,1 Μη ανιχνεύσιμο
Βενζο(β)φθορανθρένιο μg/l Μη ανιχνεύσιμο
Βενζο(κ)φθορανθρένιο μg/l Μη ανιχνεύσιμο
Βενζο(g,h,i )περυλένιο μg/l Μη ανιχνεύσιμο
Ινδενο(1,2,3-c,d)πυρένιο μg/l Μη ανιχνεύσιμο
Βενζόλιο μg/l <1,0 Μη ανιχνεύσιμο
Ακρυλαμίδιο (C3H5NO) μg/l <0,10 Μη ανιχνεύσιμο
Επιχλωρυδρίνη (C3H5ClO) μg/l <0,10 Μη ανιχνεύσιμο
Σύνολο Παρασιτοκτόνων μg/l <0,50 Δεν Ανιχνεύθηκαν

* απουσία τιμής στην στήλη αυτή σημαίνει ότι δεν τίθεται  όριο από την νομοθεσία

Σημείωση : Τα Παρασιτοκτόνα που αναφέρονται στο παρόν, είναι:

Α. ΑΖΩΤΟΥΧΑ (ΟΡΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 0,01 – 0,1 μg/l)

atrazine, benfuracarb, bitertanol, carbaryl, carbofuran, cyanazine, , cyproconazole, cyprodinil, fenoxycarb, fludioxonil, metalaxyl, metribuzin, myclobutanil, pirimicarb, prometryn, , simazine, tebuconazole, terbuthylazine.

Β. ΟΡΓΑΝΟΦΩΣΦΟΡΙΚΑ (ΟΡΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 0,01 μg/l)

Azinphosethyl, azinphosmethyl, bromophosethyl, bromophosmethyl, cadusaphos, chlorfenvinphos, chlorpyriphosethyl, chlorpyriphosmethyl, , diazinon, ethion, ethoprophos, etrimfos, fenamiphos, fenthion, heptenophos, malathion , methidathion, parathion, phorate.

Γ. ΟΡΓΑΝΟΧΛΩΡΙΩΜΕΝΑ (ΟΡΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 0,005- 0,04μg/l)

Aldrin,  bromopropylate, , cischlordane, transchlordane, chlorothalonil, cyfluthrinbeta, lambdacyhalothrine, cypermethrin,  o,p´DDD, p,p´DDD, p,p´DDE, o,o´DDE, o,p´DDE, o,p´DDT, pp´DDT, deltamethrin,  diniconazole, dieldrin, dinitramine, alphaendosulfan, betaendosulfan, endosulfan lactone, endrin, ethalfluralin, fenarimol,  alphaHCH, betaHCH, gammaHCH(lindane),  heptachlor,   heptachlor epoxide endo, hexachlorobenzene, iprodione, penconazol,  procymidone, profenofos, pyrifenox, quinoxyfen, quintozene, tetrachlorvinphos, tetradifon, triadimeton, trifluralin, vinchlozoline.

ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΑΛΜΥΡΗ ΠΗΓΗ ΜΑΛΑΥΡΑ

Η Ανάλυση έγινε στο χημείο του Δήμου.

ΔΕΙΓΜΑ ΕΛΗΦΘΗ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΠΡΟ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΝ 18/8/2015

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ Μον.Μετρ. ΤΙΜΗ ΟΡΙΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Χαλκός mg/L 0,61 2,0      mg/L
Κυανιούχα μg/L 10 50       μg/L
Φθοριούχα mg/L 0,38 1,5      mg/L
Νιτρικά mg/L 0,844 50       mg/L
Νιτρώδη mg/L 0,0065 0,50    mg/L
Αμμώνιο mg/L 0,023 0,50    mg/L
Χλωριούχα mg/L 577 250     mg/L
Αγωγιμότητα μS/cm 2155 2500   μS/cm στους 20οC
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου   7,60 ≥6,5 και ≤9,5
Σκληρότητα Ολική mg/L CaCO3 386  ( 21,6 Γερμ.Β.)  
Σίδηρος  μg/L 12 200     μg/L
Θειικά mg/L 216,5 250     mg/L

Με εξαίρεση τα χλωριούχα, οι υπόλοιπες εξεταζόμενες παράμετροι είναι εντός των ορίων της νομοθεσίας.

Άλλες  μικροβιολογικές αναλύσεις από το Περιφερικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας  Κρήτης.

Σύμφωνα  με τα αποτελέσματα των δειγμάτων που ελήφθησαν  από την Δ/νση Υγείας  ΠΕ Λασιθίου όλα τα σημεία παροχέτευσης  νερού  στους καταναλωτές ικανοποιούν τα όρια της καταλληλότητας σύμφωνα με την ΚΥΑ Υ2/2600/2001 «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης».

Αναλυτικά για το 2014 πραγματοποιήθηκαν:

 Έλεγχος  νερού 2014

ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΠΛΗΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΛΛΕΙΜΑΤΙΚΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ  ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΙΜΗΣ (mg/l)
ΔΕ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 183 0.3
ΣΥΝΟΛΟ 183  

 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ Για την δοκιμαστική παρακολούθηση είχαμε

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 2014 ΠΛΗΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΠΛΗΘΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
ΔΕ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 57 513
ΣΥΝΟΛΟ 57 513

Για την ελεγκτική παρακολούθηση

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 2015 ΠΛΗΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΠΛΗΘΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
ΔΕ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 2 67
ΣΥΝΟΛΟ 2 67

Η τυπική χημική ποιότητα του νερού του δικτύου παρουσιάζεται στους παρακάτω πίνακες : Η Ανάλυση έγινε στα ‘Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών’

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Παράμετρος Μονάδα *ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ Υποχρεωτικά Ανώτερες  η Ενδεικτικά μέγιστες

ΔΕ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ  Αποτέλεσμα

Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (pH) 25° C pH units 6,5 – 9,5 7,8
Ηλεκτρική Αγωγιμότητα 25° C μS/cm <2500 632
Οξειδωσιμότητα (KMnO4) mg/l O2 <5,0 <0,5
Αργίλιο (Al) μg/l <200,0 2,5
Αντιμόνιο (Sb) μg/l <5,0 0,04
Αρσενικό (As) μg/l <10,0 0,24
Βόριο (B) μg/l <1000,0 25
Κάδμιο (Cd) μg/l <5,0 <0,035
Ασβέστιο (Ca) mg/l 70,9
Χρώμιο (Cr) μg/l <50,0 0,23
Χαλκός (Cu) μg/l <2000,0 1,5
Σίδηρος (Fe) μg/l <200,0 80
Μόλυβδος (Pb) μg/l <10,0 0,52
Μαγγάνιο (Mn) μg/l <50,0 0,85
Υδράργυρος (Hg) μg/l <1,0 <0,04
Νικέλιο (Ni) μg/l <20,0 0,64
Σελήνιο (Se) μg/l <10,0 0,36
Νάτριο (Na) mg/l <200,0 27
Βρωμικά (BrO3) μg/l <10,0 <2
Κυανιούχα (CN) μg/l <50,0 <10
Χλωριούχα (Cl) mg/l <250,0 51,8
Φθοριούχα (F) mg/l <1,5 0,16
Νιτρικά (NO3) mg/l <50,0 3,2
Νιτρώδη (NO2) mg/l <0,5 <0,03
Αμμώνιο (NH4) mg/l <0,5 <0,03
Φωσφορικά (PO4) mg/l <0,05
Θειικά (SO4) mg/l <250,0 94
1-2 Διχλωροαιθάνιο (EDC) μg/l <3,0 <0,1
Βινυλοχλωρίδιο (CH2CHCl) μg/l <0,50 <0,1
Ολικά Τριαλογονομεθάνια (THM’s) μg/l <100,0 13,7
Χλωροφόρμιο (CHCl3) μg/l 0,2
Βρωμοφόρμιο (CHBr3) μg/l 11
Βρωμοδιχλωρομεθάνιο (CHBrCl2) μg/l 0,5
Διβρωμοχλωρομεθάνιο (CHBr2Cl) μg/l 2
Τρι- & Τετρα- χλωροαιθυλένιο μg/l <10,0 0,1
Τριχλωροαιθυλένιο (TCE) μg/l 0,1
Τετραχλωροαιθυλένιο (PCE) μg/l <0,1
Βενζο(α)πυρένιο μg/l <0,01 <0,0025
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες (PAH) μg/l <0,1 <0,0025
Βενζο(β)φθορανθρένιο μg/l <0,0025
Βενζο(κ)φθορανθρένιο μg/l <0,0025
Βενζο(g,h,i )περυλένιο μg/l <0,0025
Ινδενο(1,2,3-c,d)πυρένιο μg/l <0,0025
Βενζόλιο μg/l <1,0 <0,1
Ακρυλαμίδιο (C3H5NO) μg/l <0,10 <0,02
Επιχλωρυδρίνη (C3H5ClO) μg/l <0,10 <0,1
Σύνολο Παρασιτοκτόνων μg/l <0,50 Δεν Ανιχνεύθηκαν

* απουσία τιμής στην στήλη αυτή σημαίνει ότι δεν τίθεται  όριο από την νομοθεσία Σημείωση : Τα Παρασιτοκτόνα που αναφέρονται στο παρόν, είναι :

Α. ΑΖΩΤΟΥΧΑ (ΟΡΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 0,01 – 0,1 μg/l) Acrinathrin, atrazine, benfuracarb, bitertanol, carbaryl, carbofuran, cyanazine, cycloate, cyproconazole, cyprodinil, dinocap, ethiofencarb, fenoxycarb, fludioxonil, metalaxyl, metribuzin, myclobutanil, pirimicarb, prometryn, propham, simazine, tebuconazole, terbuthylazine.

Β. ΟΡΓΑΝΟΦΩΣΦΟΡΙΚΑ (ΟΡΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 0,01 μg/l) Azinphosethyl, azinphosmethyl, bromophosethyl, bromophosmethyl, cadusaphos, chlorfenvinphos, chlorpyriphosethyl, chlorpyriphosmethyl,demetonsmethylsulfon, diazinon, dimethoate, disulfoton, ethion, ethoprophos, etrimfos, fenamiphos, fenitrothion, fenthion, malaoxon, malathion, mecarbam, methacrifos, methamidophos, methidathion, cismevinphos, monocrotophos, omethoate, paraoxonethyl, paraoxonmethyl, parathionethyl, parathionmethyl, phosalone, phosmet, phosphamidon, pirimiphosethyl, pirimiphosmethyl, prothiophos, pyrazophos, quinalphos, terbufos, triazophos

Γ. ΟΡΓΑΝΟΧΛΩΡΙΩΜΕΝΑ (ΟΡΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 0,005- 0,04μg/l) Aldrin, bifenthrin, bromopropylate, captafol, cischlordane, transchlordane, chlorothalonil, cyfluthrinbeta, lambdacyhalothrine, cypermethrin, p,p´DDA, o,p´DDD, p,p´DDD, p,p´DDE, o,o´DDE, o,p´DDE, o,p´DDT, pp´DDT, deltamethrin, dichlofluanid, dichlorvos, diniconazole, dieldrin, dinitramine, alphaendosulfan, betaendosulfan, endosulfan lactone, endrin, ethalfluralin, fenarimol, fenvalerate, folpet, alphaHCH, betaHCH, gammaHCH(lindane), deltaHCH, heptachlor, heptachlorendoepoxideA, heptachlorexoepoxide, hexachlorobenzene, iprodione, penconazol, permethrin(cis & trans), procymidone, profenofos, pyrifenox, quinoxyfen, quintozene,tetrachlorvinphos, tetradifon, triadimefon, trifluralin, vinchlozoline.

Η μικροβιολογική ποιότητα των νερών μετά την απολύμανση (προσθήκη υποχλωριόδους νατρίου) συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 2600/2011 για την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης με μηδενικές συγκεντρώσεις παθογόνων μικροοργανισμών (Ολικά κολοβακτηριοειδή, E.Coli, εντερόκοκκος, κλωστρήδιο perfingews) και χαμηλά επίπεδα της τυπκικής αερόβιας χλωρίδας του νερού (αερόβια βακτήρια στους 37ο και 22ο άνευ ασυνήθους μεταβολής ).

Γενικά σε κάθε δειγματοληψία ελέγχονται και τα παρακάτω :

ΟΣΜΗ ΓΕΥΣΗ ΧΡΩΜΑ ΘΟΛΟΤΗΤΑ
Παρατηρήσεις : Βρέθηκε πάντα ΑΟΣΜΟ  αποδεκτό στους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής Βρέθηκε πάντα  χωρίς ΓΕΥΣΗ αποδεκτό στους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής (Μ.Ο=0 )  Βρέθηκε πάντα ΔΙΑΥΓΕΣ αποδεκτό στους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής περίπου 0,2 ΝΤU  ( max ενδεικτικό όριο 1ΝΤU)

H Σκληρότητα του νερού Η σκληρότητα δεν είναι παράμετρος ελέγχου που επιβάλλεται από την νομοθεσία ,  παρακολουθείται όμως για λόγους διαχείρισης. Είναι επίσης συχνή ερώτηση των καταναλωτών. Στον πίνακα  που ακολουθεί  δίνονται μέσες τιμές για χρήση των καταναλωτών  για ρυθμίσεις πλυντηρίων κλπ. ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΙ ΒΑΘΜΟΙ 18 έως 23 Η Ανάλυση έγινε στο χημείο του Δήμου ΔΕΙΓΜΑ ΕΛΗΦΘΗ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΠΡΟ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΝ 10/7/2014

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ Μον.Μετρ. ΤΙΜΗ ΟΡΙΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Χαλκός mg/L 0,653 2,0      mg/L
Κυανιούχα μg/L 10 50       μg/L
Φθοριούχα mg/L 0,37 1,5      mg/L
Νιτρικά mg/L 0,943 50       mg/L
Νιτρώδη mg/L 0,0055 0,50    mg/L
Αμμώνιο mg/L 0,021 0,50    mg/L
Χλωριούχα mg/L 590 250     mg/L
Αγωγιμότητα μS/cm 2180 2500   μS/cm στους 20οC
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου   7,72 ≥6,5 και ≤9,5
Σκληρότητα Ολική mg/L CaCO3 386  ( 21,6 Γερμ.Β.)  
Σίδηρος  μg/L 13 200     μg/L
Θειικά mg/L 217,5 250     mg/L

Με εξαίρεση τα χλωριούχα, οι υπόλοιπες εξεταζόμενες παράμετροι είναι εντός των ορίων της νομοθεσίας

Άλλες αναλύσεις από το ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ  του Κράτους

Οι γνωματεύσεις  που συνοδεύουν τις  αναλύσεις  αναφέρουν ότι τα αποτελέσματα των δειγμάτων  είναι KANONIKA  και ικανοποιούν τα όρια  της καταλληλότητας σύμφωνα με την ΚΥΑ Υ2/2600/2001 «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» .

(Κάντε κλικ στο τίτλο – όλα τα αρχεία είναι αναρτημένα στο Google Drive,  ελεύθερα για ενσωμάτωση, εκτύπωση και μεταφόρτωση – χωρίς υποχρέωση να εγγραφείτε στο Google Drive κλπ.)

α/α Τίτλος Ημερομηνία Δείγματος / Αναλύσεων Ημερομηνία Δημοσίευσης σε Ιστοχώρο Σελίδες – αναλύσεις
17 Αναλύσεις Νερού Δήμου Ιεράπετρας 20/08/2014 Ο-1 ΜΑΛΛΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ο-2 ΓΔΟΧΙΑ ΟΙΚΙΑ Ο-3 ΜΕΣΕΛΕΡΟΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΧΩΡΙΟΥ Ο-4 ΜΕΣΕΛΕΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 02.09.2014 4
16 Αναλύσεις Νερού Δήμου Ιεράπετρας 06/08/2014 Ξ-1 ΜΕΣΕΛΕΡΟΙ ΟΙΚΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΧΩΡΙΟΥ Ξ-2 ΜΕΣΕΛΕΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ξ-5 ΜΑΛΛΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ξ-9 ΓΔΟΧΙΑ ΟΙΚΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 02.09.2014 4
15 Αναλύσεις Νερού Δήμου Ιεράπετρας 29/07/2014 Ν-1 ΠΑΧΕΙΑ ΑΜΜΟΣ  ΠΑΡΑΛΙΑ Ν-2  ΠΑΧΕΙΑ ΑΜΜΟΣ  ΟΙΚΙΑ ΠΛΗΣΙΟΝ ΔΗΜΟΤ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ 02.09.2014 2
14 Αναλύσεις Νερού Δήμου Ιεράπετρας 15/07/2014 25/07/2014 7
13 Αναλύσεις Νερού Δήμου Ιεράπετρας 10/03/2014 Το δείγμα αφορά στο νερό ύδρευσης  της ευρύτερης περιοχής  Ιεράπετρας (Μύρτος εως Φέρμα )  07/04/2014 2
12 Αναλύσεις Νερού Δήμου Ιεράπετρας 03/06/2013 | 1 αναλ & 23/05/2013 | 9 αναλ 11/06/2013 10
11 Αναλύσεις Νερού Δήμου Ιεράπετρας 08/05/2012 & 22/05/2012 06/06/2013 7
10 Αναλύσεις Νερού Δήμου Ιεράπετρας 22/04/2013 29/04/2013 11
9 Αναλύσεις Νερού Δήμου Ιεράπετρας 19/04/2013 29/04/2013 8
8 Αναλύσεις Νερού Δήμου Ιεράπετρας 16/04/2013 29/04/2013 5
7 Αναλύσεις Νερού Δήμου Ιεράπετρας 13/03/2013 15/04/2013 8
6 Αναλύσεις Νερού Δήμου Ιεράπετρας 26/02/2013 04/04/2013 18
5 Αναλύσεις Νερού Δήμου Ιεράπετρας 25/09/2012 –  04/12/2012 – 03/01/2013 -07/02/2013 – 26/02/2013 12/03/2013 20
4 Αναλύσεις Νερού Δήμου Ιεράπετρας 20/08/2012 – 11/09/2012 – 25/09/2012 08/10/2013 10
3 Αναλύσεις Νερού Δήμου Ιεράπετρας-1ο 09/08/2012 – 12/08/2012 10/01/2012 6
2 Αναλύσεις Νερού Δήμου Ιεράπετρας-2ο 26/07/2012 – 20/08/2012 – 23/08/2012 10/01/2012 8
1 Αναλύσεις Νερού Δήμου Ιεράπετρας-3ο 09/08/2012 – 12/08/2012 10/01/2012 6

Παράρτημα πληροφοριών & υπερσυνδέσεων

Πληροφορίες ανάρτησης – αρμόδιοι

Μαστοράκης Πέτρος  του Εμμανουήλ

mastorakis-petros
Αντιδήμαρχος Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης
Γραφείο : Τέως κτίριο ΔΕΥΑΙ (Αναγνωστάκη & Γλυνού γωνία)
Τηλ.: 28423 40377 – Εσωτ. 377
Fax :
pmastier@gmail.com

http://www.ierapetra.gov.gr/download/%cf%80%ce%b9%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%b1%cf%83-%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%81%ce%bf%ce%b2%ce%b9%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%cf%89%ce%bd-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%83%ce%bc%ce%ac%cf%84/