Η συντονιστική επιτροπή «Κομβικά σημεία Επαφής» (ΚΟΣΕ) του Δήμου Ιεράπετρας, συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ.1γ του Ν.3882/10 (ΦΕΚ 87 Α΄) και έχει την ευθύνη εκπροσώπησης όλων των εποπτευόμενων δημόσιων αρχών του συγκεκριμένου Δήμου με αρμοδιότητες που ορίζονται στον ίδιο νόμο

Hσυντονιστική επιτροπή «Κομβικά σημεία Επαφής» (ΚΟΣΕ) του Δήμου Ιεράπετρας, συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ.1γ του Ν.3882/10 (ΦΕΚ 87 Α΄) και έχει την ευθύνη εκπροσώπησης όλων των εποπτευόμενων δημόσιων αρχών του συγκεκριμένου Δήμου με αρμοδιότητες που ορίζονται στον ίδιο νόμο.

Τα ΚΟΣΕ είναι εντεταλμένα για την καταγραφή, καθώς και τη διασφάλιση των απαιτήσεων του νόμου Ν.3882/10 για την προμήθεια, τήρηση και επικαιροποίηση όλων των γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών των δημόσιων αρχών που εκπροσωπούν.

Το ΚΟΣΕ του Δήμου Ιεράπετρας ορίστηκε με την 443/2012 απόφαση Δημάρχου .

Συντονιστής ΚΟ.Σ.Ε του Δήμου Ιεράπετρας

Λευτέρης Δραγασάκης,
Μηχανολόγος Μηχανικός
Τηλ 2842340345
kose.ierapetra@0448.syzefxis.gov.gr

 

Σχετικές Ιστοσελίδες

Σχετικές πληροφορίες

Τα ΚΟΣΕ είναι διαρκείς συντονιστικές επιτροπές που εκπροσωπούν έναν συγκεκριμένο αριθμό Δημοσίων Αρχών, διασφαλίζοντας ότι κάθε αρχή του δημοσίου εκπροσωπείται από ΚΟΣΕ.

Με κριτήρια το βέλτιστο συντονισμό των ΔΑ της χώρας, το πλήθος τους, τη γεωγραφική κατανομή και συγκέντρωσή τους αλλά και τη διασφάλιση της ικανότητας του ΟΚΧΕ να επικοινωνεί συχνά και να συντονίζει αποτελεσματικά τα ΚΟΣΕ στο έργο τους ώστε να επιτυγχάνεται στην πράξη ο απώτερος σκοπός τους που είναι ο βέλτιστος συντονισμός των ΔΑ που εποπτεύουν, ο νόμος 3882/2010 καθορίζει ότι:

α) Σε κάθε Υπουργείο συστήνεται τουλάχιστον ένα (1) και μέγιστο πέντε (5) ΚΟΣΕ, με την ευθύνη εκπροσώπησης όλων των εποπτευόμενων ΔΑ του εν λόγω Υπουργείου. Σε περίπτωση σύστασης περισσότερων του ενός ΚΟΣΕ το καθένα είναι υπεύθυνο για διακριτό αριθμό φορέων.

Πατήστε εδώ, για να δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας και μέλη των ΚΟΣΕ των υπουργείων.

β) Σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση υποχρεωτικά συστήνεται ένα μόνο ΚΟΣΕ, με την ευθύνη εκπροσώπησης όλων των εποπτευόμενων ΔΑ της συγκεκριμένης Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Πατήστε εδώ, για να δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας και μέλη των ΚΟΣΕ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

γ) Σε κάθε Περιφέρεια υποχρεωτικά συστήνεται ένα μόνο ΚΟΣΕ, με την ευθύνη εκπροσώπησης όλων των εποπτευόμενων ΔΑ της συγκεκριμένης Περιφέρειας.

Πατήστε εδώ, για να δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας και μέλη των ΚΟΣΕ των Περιφερειών

δ) Σε κάθε Δήμο υποχρεωτικά συστήνεται ένα μόνο ΚΟΣΕ με την ευθύνη εκπροσώπησης όλων των εποπτευόμενων ΔΑ του συγκεκριμένου Δήμου.

Πατήστε εδώ για να δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας και μέλη των ΚΟΣΕ των Δήμων

Η συγκρότηση των ΚΟΣΕ γίνεται με αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων των ΔΑ που εκπροσωπούν. Τα ΚΟΣΕ είναι εντεταλμένα για την καταγραφή, καθώς και τη διασφάλιση των απαιτήσεων του Ν. 3882/2010 για την προμήθεια, τήρηση και επικαιροποίηση όλων των γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών των ΔΑ που εκπροσωπούν.

[Πηγή… και για περισσότερη ενημέρωση]

Πληροφορίες σύνταξης – ανάρτησης 

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ - info@ierapetra.gov.gr