dimos-photomark-only-logoΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ιεράπετρα  17.12.2014

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.

2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)

3. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4.  Την Υπ. Πρ. Κυβ. 3373/390/20-3-75 ΦΕΚ 349/75 τευχ. Β

5. Το γεγονός ότι ο Δήμος είναι επαρκώς στελεχωμένος με μηχανικούς κατάλληλης ειδικότητας

6. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση Επιτροπή διαπίστωσης ζημιών, προμήθειας ανταλλακτικών και ελαστικών και συντήρησης και επισκευής οχημάτων.

Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Καθαριότητας  στις 22/12/2014, ώρα 8:30 π.μ. θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή διαπίστωσης ζημιών, προμήθειας ανταλλακτικών και ελαστικών, και συντήρησης και επισκευής οχημάτων έτους 2015.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του (http://www.ierapetra.gov.gr).

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος και Καθαριότητας
Προϊστάκης Μιχάλης

Παράρτημα πληροφοριών & υπερσυνδέσεων

Πληροφορίες ανάρτησης 

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ - info@ierapetra.gov.gr