Η αξιολόγηση των δικαιολογητικών των δικαιούχων του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ γίνεται από τριμελή Επιτροπή, που αποτελείται από Κοινωνικούς Λειτουργούς

Με την αρ.126/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου μας. Σύμφωνα με το άρθρο 8 του παραπάνω Κανονισμού, η αξιολόγηση των δικαιολογητικών των δικαιούχων γίνεται από τριμελή Επιτροπή, που αποτελείται από Κοινωνικούς Λειτουργούς και ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Στην συνεδρίαση της 21ης Οκτωβρίου 2014, το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας με την αρ.252/2014 απόφαση του, ορίζει την Επιτροπή αξιολόγησης των δικαιολογητικών των δικαιούχων του Κοινωνικού Παντοπωλείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Κανονισμού Λειτουργίας του, τις κοινωνικές λειτουργούς κ.κ. , 

  • Λαμπράκη-Βαρδάκη Καλλιρόη
  • Αγγελάκη Σοφία
  • Μαρκάκη Δέσποινα

pantopolio-logο-horizontal-500

 

« Δεν περπατάμε παράλληλα, περπατάμε μαζί!».

 Για το Κοινωνικό Παντοπωλείο

Παράρτημα πληροφοριών και υπερσυνδέσεων

pantopolio-logο-vertical-100
Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ιεράπετρας
ΜΑΖΙ και η Ιεράπετρα ενάντια στη Φτώχεια και στον Κοινωνικό Αποκλεισμό !

Πληροφορίες σύνταξης – ανάρτησης
Δήμος Ιεράπετρας
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
Νικηφόρου Φωκά 20 - Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα
Τηλέφωνο: 28420-89707 - fax 28420 23999 - koinonikopantopoleio@ierapetra.gov.gr

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ - info@ierapetra.gov.gr