Συμμετοχή του Δήμου Ιεράπετρας σε διάφορους θεσμούς - όργανα - συνδέσμους - επιτροπές κλπ. Ορισμός εκπροσώπων - αντιπροσώπων
ΟΔήμος Ιεράπετρας συμμετέχει σε διάφορους φορείς / συνδέσμους / επιτροπές / θεσμικά όργανα κλπ με τον ορισμό διαφόρων εκπροσώπων – αντιπροσώπων από πλευράς Δήμου Ιεράπετρας (όπως κάθε φορά αρμοδίως ορίζεται).

Αναλυτικά οι συμμετοχές / συμπράξεις του Δήμου Ιεράπετρας :

Επιτροπή για θέματα χαρακτηρισμού ακτών ως πολυσύχναστων

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για συμμετοχή σε γνωμοδοτικές Επιτροπές αρμόδιες για θέματα χαρακτηρισμού ακτών ως πολυσύχναστων
nisos-xrisi-670x130-4

Σχετικά έγγραφα – αποφάσεις κλπ :

  Γνωμοδοτική Επιτροπή θεμάτων Ανέλκυσης Ναυαγίων

  naygio

   

  Επιτροπή χορήγησης ή ανανέωσης άδειας εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής

  jet-ski

   

  Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης ( ΕΣΔΑΚ)

  esdak
  Ο Ενιαίος Σύνδεσμος Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ) συστήθηκε το Μάρτιο του 2000. Η ίδρυση του ΕΣΔΑΚ έχει ως βασικό στόχο να καλύψει την ανάγκη για έναν ενιαίο φορέα για τη διαχείριση των απορριμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (OTA) σε επίπεδο Κρήτης. Από την αρχή του έτους 2011, με τροποποίηση της συστατικής του πράξης (αρ. αποφ. 24797, ΦΕΚ 2147/Β/31-12-10) λειτουργεί ως Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ).
  Με τη με αριθμ. 14/2000 απόφαση του Δ.Σ. Ιεράπετρας, η οποία ελέγχθηκε για τη νομιμότητά της με τη με αριθμ. 2296/23-3-2000 απόφαση της Δ/νσης Τοπικής Αυτ/σης και Διοίκησης Λασιθίου, αποφασίστηκε η συμμετοχή του Δήμου μας στον υπό σύσταση τότε Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων ΟΤΑ Κρήτη.

  Σχετικά έγγραφα – αποφάσεις – ιστοσελίδες κλπ :

   Σύνδεσμος «ΤΑ ΟΜΟΡΦΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ»

   anatoli-ierapetras
   Ο Σύνδεσμος προστασίας και αξιοποίησης των όμορφων χωριών της Κρήτης με την επωνυμία «ΤΑ ΟΜΟΡΦΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» στον οποίο συμμετέχει και ο Δήμος μας με τον οικισμό του Ανατολή (απόφαση Δ.Σ. 319/2010), συστήθηκε με τη με αριθμό 23851/10-12-2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2049/ΤΒ/31-12-2010. Ο αριθμός των αντιπροσώπων που εκλέγονται από κάθε Δήμο ορίζεται με βάση τον πληθυσμό του, σύμφωνα με το άρθρο 246 παρ. 3 του Ν. 3463/2006. Ο Δήμος μας, σύμφωνα και με τη συστατική πράξη του Συνδέσμου, εκλέγει δύο (2) αντιπροσώπους.

   Σχετικά έγγραφα – αποφάσεις κλπ :    Παράρτημα πληροφοριών & υπερσυνδέσεων

    • Στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ : Ενότητα “Συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων

    Πληροφορίες σύνταξης – ανάρτησης

    ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ - info@ierapetra.gov.gr