ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ταχ.Δ/νση : Πλ.Κανουπάκη 1
Ταχ.κώδικας: 72200 Ιεράπετρα
Tηλέφωνο: 28423-40360
FAX: 28420-26706
e-mail: aperaki@0448.syzefxis.gov.gr
Ιεράπετρα 14-9-2015
Αρ. Πρωτ.11232+11231

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  • Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τ.Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  • Τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 55 του ΠΔ26/2012 (ΦΕΚ 75 Α΄) «Κωδικοποίηση σ ενιαίο κείμενο των διατάξεις της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών»
  • Τις διατάξεις του ΠΔ 66/28-8-2015 (ΦΕΚ 107 Α΄) « Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής».
  • Τη με αριθμ. 32/2015 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα : « Καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015».
  • Τη με αριθμ.31/2045 Εγκύκλιο Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα : «Ψηφοφορία Ετεροδημοτών».
  • Το με αριθμ. πρωτ. 30350/1-9-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα « Αποστολή εκλογικού υλικού ( τμήματα ετεροδημοτών των Δήμων της περιοχής ευθύνης σας».
  • Οι ΑΠ 106900/3-9-2015. 106897/3-9-2015 αποφάσεις της Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου , με την οποία καθορίστηκαν για το Νομό Λασιθίου τα Εκλογικά Τμήματα και τα καταστήματα ψηφοφορίας του Νομού Λασιθίου καθώς και ειδικά εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας ετεροδημοτών Ν. Λασιθίου για τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 ως ακολούθως:

Γνωστοποιούμε

Τα εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας του Δήμου Ιεράπετρας ως ακολούθως:

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
53 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Από : ΑΒΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Εως : ΑΧΛΑΤΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ & Άπαντες οι Στρατιωτικοί κ.λ.π. που υπηρετούν στο Εκλογικό Διαμέρισμα αυτό και είναι γραμμένοι στους Ειδικούς Εκλογικούς Καταλόγους
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΓΡ. ΜΟΥΤΣΑΚΗ 5, 72200, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ (ΣΤΑΥΡΟΣ)
54 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Από : ΒΑΒΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ
Εως : ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΓΡ. ΜΟΥΤΣΑΚΗ 5, 72200, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ (ΣΤΑΥΡΟΣ)
55 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Από : ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Εως : ΔΕΛΗΔΗΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΓΡ. ΜΟΥΤΣΑΚΗ 5, 72200, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ (ΣΤΑΥΡΟΣ)
56 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Από : ΔΕΛΗΜΠΑΛΤΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΘΑΝΟΥ ΖΩΗ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, 72200, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
57 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Από : ΘΕΜΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΚΑΡΟΦΥΛΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, 72200, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
58 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Από : ΚΑΡΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Εως : ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, 72200, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
59 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Από : ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
Εως : ΛΙΑΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, 72200, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
60 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Από : ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΦΙΛΟΘΕΟΥ Α΄ 2 72200, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
61 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Από : ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΑΚΗ ΜΑΙΡΗ
Εως : ΜΠΛΑΖΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΦΙΛΟΘΕΟΥ Α΄ 2 72200, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
62 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Από : ΜΠΛΑΖΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΦΙΛΟΘΕΟΥ Α΄ 2 72200, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
63 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Από : ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Εως : ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΡΟΖΑΣ ΙΜΒΡΙΩΤΗ 2, 72200, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
64 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Από : ΠΕΤΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Εως : ΣΑΡΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΡΟΖΑΣ ΙΜΒΡΙΩΤΗ 2, 72200, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
65 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Από : ΣΑΡΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Εως : ΣΦΥΡΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΡΟΖΑΣ ΙΜΒΡΙΩΤΗ 2, 72200, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
66 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Από : ΣΦΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Εως : ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Ν. ΒΑΣΑΡΜΙΔΗ 56, 72200 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
67 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Από : ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Εως : ΧΑΡΤΟΥΝΓΚ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Ν. ΒΑΣΑΡΜΙΔΗ 56, 72200 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
68 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Από : ΧΑΣΑ ΜΑΡΣΕΛ
Εως : ΩΣΤΡΕΜ ΑΝΝΑ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Ν. ΒΑΣΑΡΜΙΔΗ 56, 72200 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
69 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΒΑΙΝΙΑ
Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΝΝΑ
Εως : ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΪΝΙΑΣ 72200, ΒΑΪΝΙΑ
70 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΓΡΑΛΥΓΙΑ
Από : ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Εως : ΛΥΡΑΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΑ ΛΥΓΙΑΣ 72200, ΓΡΑ ΛΥΓΙΑ
71 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΓΡΑΛΥΓΙΑ
Από : ΜΑΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Εως : ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΑ ΛΥΓΙΑΣ 72200, ΓΡΑ ΛΥΓΙΑ
72 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΚΕΝΤΡΙ
Από : ΑΓΑΘΟΚΛΙΔΗ ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ
Εως : ΜΑΥΡΟΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΟΥ 72200, ΚΕΝΤΡΙ
73 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΚΕΝΤΡΙ
Από : ΜΕΛΕΤΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ
Εως : ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΟΥ 72200, ΚΕΝΤΡΙ
74 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Εως : ΛΙΟΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΜΩΝ 72200, ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΦΕΡΜΑ)
75 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ Από : ΜΑΘΙΟΥΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΜΩΝ 72200, ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΦΕΡΜΑ)
76 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΗΣ Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως : ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 72200, ΑΝΑΤΟΛΗ
77 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΗΣ Από : ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
Εως : ΨΥΛΙΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 72200, ΑΝΑΤΟΛΗ
78 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΓΔΟΧΙΩΝ Από : ΑΛΕΞΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ
Εως : ΨΥΧΟΥΝΤΑΚΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΧΟΧΙΩΝ 72200, ΓΔΟΧΙΑ
79 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΚΑΒΟΥΣΙΟΥ Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Εως : ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΟΥΣΙΟΥ 72200, ΚΑΒΟΥΣΙ
80 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΚΑΒΟΥΣΙΟΥ Από : ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Εως : ΨΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΟΥΣΙΟΥ 72200, ΚΑΒΟΥΣΙ
81 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
Εως : ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ 72200, ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ
82 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ Από : ΜΑΥΡΑΚΗ ΔΩΡΟΘΕΑ
Εως : ΨΥΛΛΙΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ 72200, ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ
83 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ Από : ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Εως : ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ 72200, ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟ
84 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ Από : ΜΟΛΥΜΠΑΚΗ ΑΡΕΤΗ
Εως : ΨΩΜΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ 72200, ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟ
85 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΜΑΚΡΥΛΙΑΣ Από : ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΦΡΙΞΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΡΥΛΙΑΣ 72200, ΜΑΚΡΥΛΙΑ
86 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΜΑΛΩΝ Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
Εως : ΨΙΜΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΛΩΝ 72056, ΜΑΛΕΣ
87 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΜΕΣΕΛΕΡΩΝ Από : ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Εως : ΨΥΛΛΙΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΕΛΕΡΩΝ 72200, ΜΕΣΕΛΕΡΟΙ
88 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΥ Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Εως : ΨΙΜΟΥΛΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΥ 72056, ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙ
89 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΜΟΥΡΝΙΩΝ Από : ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΡΝΙΩΝ 72200, ΜΟΥΡΝΙΕΣ
90 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΜΥΘΩΝ Από : ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Εως : ΨΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΘΩΝ 72056, ΜΥΘΟΙ
91 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΜΥΡΤΟΥ Από : ΑΒΔΑΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
Εως : ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΥΡΤΟΥΣ 72056, ΜΥΡΤΟΣ
92 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
Εως : ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ 72200, ΠΑΧΕΙΑ ΑΜΜΟΣ
93 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ Από : ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Εως : ΨΥΛΛΑΚΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ 72200, ΠΑΧΕΙΑ ΑΜΜΟΣ
94 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΡΙΖΑΣ Από : ΑΛΕΞΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ
Εως : ΨΑΡΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΡΙΖΑΣ 72056, ΡΙΖΑ
95 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΥ Από : ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΑΡΓΥΡΗ
Εως : ΧΑΤΖΗΜΑΚΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΙΣΤΟΥ 72056, ΧΡΙΣΤΟΣ
96 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Από : ΑΔΑΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Εως : ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 72055, ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
97 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Από : ΝΙΚΟΛΗ ΑΝΤΩΝΙΟ
Εως : ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 72055, ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
98 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ
ΟΡΕΙΝΟΥ Από : ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Η ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ 72055, ΟΡΕΙΝΟ
99 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΔΩΡΑ
Εως : ΜΥΣΙΡΛΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ & Άπαντες οι Στρατιωτικοί κ.λ.π. που υπηρετούν στο Εκλογικό Διαμέρισμα αυτό και είναι γραμμένοι στους Ειδικούς Εκλογικούς Καταλόγους
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ 72055, ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙ
100 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ Από : ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Εως : ΨΟΥΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ 72055, ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙ
101 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ
ΣΧΙΝΟΚΑΨΑΛΩΝ Από : ΑΒΑΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ
Εως : ΩΡΟΛΟΓΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΟΙΚΗΜΑ ΑΓΡΟΤΟΛΕΣΧΗΣ ΣΧΙΝΟΚΑΨΑΛΩΝ 72055, ΣΧΙΝΟΚΑΨΑΛΑ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Εφετειακή Νομός Α/Α Τμή/τος Έδρα ΚατάστημαΨηφοφορίας ΕΚΛ.Περιφέρεια Τύπος ΑπόΕως Πλήθος Εκλογέων
19 Ανατολικής Κρήτης 32 Λασιθίου 1 Άγιος Νικόλαος 72100 1ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου Δ.Σολωμού 05-Α Αθηνών Μ Α-Ω 20
06- Β Αθηνών Μ Α-Ω 59
14-Δωδεκανήσου Μ Α-Ω 4
23- Α Θεσσαλονίκης Μ Α-Ω 22
46-Ρεθύμνης Μ Α-Ω 11
Σύνολο Εκλογέων Τμήματος -1 116
ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ: 32-ΛΑΣΙΘΙΟΥ 116

 

Το πρόγραμμα αυτό να τοιχοκολληθεί έξω από κάθε κατάστημα ψηφοφορίας και σε σημεία ανακοινώσεων του δήμου ή της κοινότητας και των συνοικισμών αυτών.

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας

Θεοδόσιος Καλαντζάκης