Πίνακας με τις 21 Τοπικές Κοινότητες (και τις 2 Δημοτικές Ενότητες) που συγκροτούν τον Δήμο Ιεράπετρας (από ανατολικά προς δυτικά)
Παρέχονται γεωγραφικές πληροφορίες όπως : Υπερσύνδεσμος στο Google με εστίαση στο χωριό/τοπικό διαμέρισμα, αποστάσεις από Δημαρχείο Ιεράπετρας (οδικώς πχ 32,2 km σε 39 λεπτά και σε ευθεία νοητή γραμμή πχ 22,24 Km), το υψόμετρο, συντεταγμένες (γεωγραφικό μήκος και πλάτος) .

Τοπική Κοινότητα Maps Αποστάση από Ιεράπετρα Υψόμετρο Latitude – Longitude
Αγίου Στεφάνου Google 32,2 km / 39′
ευθεία : 22,24 km
454m 35° 4′ 15″ N – 25° 58′ 16″
E35.0709°N – 25.9711°E
Σταυροχωρίου Google 29,9 km / 34′
Σε ευθεία : 20,00 km
313m 35° 4′ 40″ N – 25° 56′ 30″
E35.07766 °N – 25.94172°E
Ορεινού Google 29,7 Km / 34′
Σε ευθεία : 17,78 km
623m 35° 4′ 48″ N – 25° 54′ 49″
E35.07994 °N – 25.91366 °E
Σχινοκαψάλων Google 27,1 Km / 32
Σε ευθεία : 14,08 km
432m 35° 3′ 14″ N – 25° 53′ 1″
E35.05383 °N – 25.88373 °E
Αγίου Ιωάννου Google 18,7 Km / 26
Σε ευθεία : 10,91 km
519m 35° 3′ 9″ N – 25° 50′ 45″
E35.05239 °N – 25.84574 °E
Ιεραπέτρας Google 1m 35.00872 °N – 25.73985 °
E35° 0′ 31″ N – 25° 44′ 23″ E
Καβουσίου Google 19,7 Km / 21′
Σε ευθεία : 16,72 km
107m 35° 7′ 21″ N – 25° 51′ 28″
E35.12262 °N – 25.85789 °E
Παχείας Άμμου Google 15,0 Km / 17′
Σε ευθεία : 12,80 km
1m 35° 6′ 36″ N – 25° 48′ 19″
E35.10989 °N – 25.80521 °E
Κάτω Χωρίου Google 6,9 Km / 9′
Σε ευθεία : 6,52 km
101m 35° 2′ 56″ N – 25° 47′ 28″
E35.04891 °N – 25.79120 °E
Μακρυλιάς Google 8,0 Km / 10′
Σε ευθεία : 6,30 km
260m 35° 3′ 44″ N – 25° 43′ 5″
E35.06230 °N – 25.71807 °E
Μεσελέρων Google 11,7 Km / 14′
Σε ευθεία : 8,74 km
356m 35° 5′ 1″ N – 25° 42′ 44″
E35.08364 °N – 25.71221 °E
Καλαμαύκας Google 15,1 Km / 17′
Σε ευθεία : 10,61 km
508m 35° 4′ 32″ N – 25° 39′ 24″
E35.07542° N -25.65674° E
Aνατολής Google 16,8 Km / 18′
Σε ευθεία : 9,66 km
610m 35° 2′ 41″ N – 25° 38′ 36″
E35.04481° N – 25.64340° E
Μαλών Google 25,9 Km / 29
Σε ευθεία : 16,11 km
596m 35° 4′ 47″ N – 25° 35′ 7″
E35.07976 ° N – 25.58535 ° E
Χριστού Google 28,4 Km / 34
Σε ευθεία : 17,00 km
517m 35° 4′ 36″ N – 25° 34′ 20″
E35.07663 ° N – 25.57231 ° E
Μεταξοχωρίου Google 29,7 Km / 37
Σε ευθεία : 17,26 km
533m 35° 4′ 10″ N – 25° 33′ 55″
E35.06947 ° N – 25.56538 ° E
Μύρτου Google 14,9 Km / 16′
Σε ευθεία : 14,06 km
1m 35° 0′ 15″ N – 25° 35′ 5″
E35.00421 ° N – 25.58477 ° E
Μύθων Google 21,8 Km / 23′
Σε ευθεία : 15,37 km
192m 35° 2′ 16″ N – 25° 34′ 27″
E35.03773 ° N – 25.57420 ° E
Μουρνιών Google 19,5 Km / 20′
Σε ευθεία : 15,93 km
287m 35° 1′ 37″ N – 25° 33′ 58″
E35.02701 ° N – 25.56599 ° E
Γδοχίων Google 21,1 Km / 23′
Σε ευθεία : 16,86 km
258m 35° 1′ 2″ N – 25° 33′ 16″
E35.01720 ° N – 25.55438 ° E
Ρίζης Google 23,9 Km / 26
Σε ευθεία : 17,49 km
568m 35° 1′ 47″ N – 25° 32′ 55″
E35.02981 ° N – 25.54866 ° E

Για κάθε τοπική κοινότητα οι γεωγραφικές πληροφορίες αφορούν το κεντρικό χωριό πχ για το Τ.Δ Αγίου Ιωάννου το χωριό του Αγίου Ιωάννη κ.ο.κ..
Δήλωση αποποίησης ευθυνών : Οι πληροφορίες έχουν αντληθεί από Google Maps, είναι ενδεικτικέ/κατά προσέγγιση, παρέχονται για πληροφοριακούς λόγους και δεν δεσμεύεται ο Δήμος Ιεράπετρας για τις αναγραφόμενες πληροφορίες.Η ονοματοδοσία των δρόμων είναι ευθύνη της Google

Προτείνουμε να κάνετε κλικ στην στήλη “Maps” αλλά και στον υπερσύνδεσμο ΧΧ km και έπειτα στο 3D ή 2D στην αριστερή πλευρά του χάρτη για μία εικονική αυτόματη διαδρομή/περιήγηση επί του χάρτη.
Admin, Τμήμα Προγραμματισμού