ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

KOINOTHTA ΚΑΒΟΥΣΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

 

Πληροφορίες Προεστάκη Ελισάβετ 

Τηλ. 2842340367                                         E-mil:elizapr166@gmail.com                                    Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31

Ιεράπετρα 15-06-2022

 

Αριθ. Πρωτ.:39

                                               

 

ΘΕΜΑ:  Αναβολή και μετάθεση συνεδρίασης του Συμβουλίου Κοινότητας Καβουσίου

 

Σχετ.: Η με αριθ. πρωτ. 38/10-6-2022 εκδοθείσα πρόσκληση  τακτικής δια περιφοράς Συνεδρίασης Συμβουλίου Κοινότητας Καβουσίου,

 

Προς

Μέλη Συμβουλίου Κοινότητας:

Καψωριτάκη Μιχαήλ

Περβολαράκη Αντώνιος

Φουντουλάκη Αντώνιος

Χαλκιαδάκη Ιωάννη

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι αναβάλλεται η διεξαγωγή της Προγραμματισμένης δια περιφοράς συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Καβουσίου που είχε οριστεί σήμερα Τετάρτη 15/6/22 και ώρα 11.00

 

Νέα ημερομηνία διεξαγωγής του Συμβουλίου  ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ, ορίζεται η

20η Ιουνίου  2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00π.μ με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης όπως παρακάτω:

 

θέμα 1ο: Κατασκευή σκαλοπατιών στην είσοδο του Φυσικού Βοτανικού Μονοπατιού Μέσωνα

 

θέμα 2ο:  Γνωμοδότηση Μ.Π.Ε. που αφορά Υβριδικό Σταθμό Παραγωγής Ενέργειας στη Θέση «ΧΑΛΕΠΑ»

 

Η Πρόεδρος  της Κοινότητας Καβουσίου

 

Μαρία Χαλκιαδάκη