Το ΚΕΠ Ιεράπετρας την την Τετάρτη 10/08/2022 θα λειτουργήσει εκτάκτως 08:00-15:00