ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                           

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

Ιεράπετρα: 23/09/2020

Αρ.πρωτ. :  12351

 

 

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι ο Συνοπτικός Διαγωνισμός για τη Προμήθεια Καυσίμων Δήμου Ιεράπετρας που επρόκειτο να διεξαχθεί σήμερα 23/09/2020, ματαιώνεται σύμφωνα και με την με αρ.185/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

 

 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Τμήματος Οικονομικού

 

Γεώργιος Πανακομιχελάκης