ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(για την  εκμίσθωση  του σχολικού κυλικείου A Λυκείου Ιεράπετρας)

 

Το Ν.Π.Δ.Δ. « Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ιεράπετρας προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του Α Λυκείου Ιεράπετρας.

Το ελάχιστο ποσό προσφοράς από τους ενδιαφερόμενους ορίζεται στα 4 ευρώ ανά μαθητή ετησίως (189εργάσιμες ημέρες)και θα αποτελεί το ποσό εκκίνησης κατά τη διαδικασία του σχετικού διαγωνισμού.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους και τα λοιπά δικαιολογητικά, εγγύηση συμμετοχής το ποσό των 300,00 ευρώ ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Αίθουσα συνεδριάσεων  του Δήμου Ιεράπετρας στο 1ο όροφο του κτιρίου, «Μελίνα Μερκούρη»  Δημοκρατίας 31 την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 12:00. κατά την οποία λήγει και η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης τους.

Σε περίπτωση, που αποβεί άκαρπος ο διαγωνισμός, θα επαναληφθεί την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020  στον ίδιο με τον παραπάνω χώρο και την ίδια ώρα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Γραφείο του Σχολείου τηλ 2842022356 και στο Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής, τηλ., 2842340367, απ’ όπου μπορούν να παραλάβουν και τη προκήρυξη του διαγωνισμού,  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

 

Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ

Κωνσταντίνος  Αστροπεκάκης

 

Πληροφορίες Προεστάκη Ελισάβετ 

Τηλ. 2842340367                                                                       

Fax 2842023999

E-mail:bthmschep@0448.syzefxis.gov.gr

Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31