ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Συμβούλιο Κοινότητας

Παχείας  Άμμου

 

Ιεράπετρα  24/01/2023

 

Αριθ. Πρωτ.  3

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Προς

 

Α)  τον Δήμαρχο Ιεράπετρας

Β ) τον Αντιδήμαρχο κ. Ασπραδάκη Γεώργιο

Γ)  τα μέλη του Συμβουλίου της Κοινότητας Παχείας Άμμου:

 

  • Βούλγαρη Εμμανουήλ του Στυλιανού
  • Κρητικάκη Ανδρέα του Δημητρίου
  • Ματζαράκη Σταύρο του Δημητρίου
  • Τζανή Μιχαήλ του Ευαγγέλου

 

 

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου  2023 και ώρα 14:00, στο γραφείο της Κοινότητας Παχείας Άμμου, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

 

  1. Ένταξη στο πρόγραμμα δακοκτονίας για την τριετία 2023-2025

 

  1. Τοποθέτηση επιτοίχιου φωτιστικού στο στενό οικίας Σμυρνιού

 

  1. Σοβάντισμα (εξωτερικό) δεξαμενής ύδρευσης στην περιοχή αναδασμού (ακίνητα

Καναβάκη – Ραπάνη)

 

  1. Έκφραση γνώμης για χορήγηση άδειας βοσκής

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας

 

 

Γεώργιος Ραπάνης