ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

KOINOTHTA

ΚΑΒΟΥΣΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Πληροφορίες Προεστάκη Ελισάβετ 

Τηλ. 2842340367                                        

E-ail:elizapr@0448.syzefxis.gov.gr      Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31

Ιεράπετρα,  15-09-2022

 

Αριθ. Πρωτ. 53

=Προς  κ.κ.

 

-Δήμαρχο Ιεράπετρας

-Αντιδημάρχους Ιεράπετρας

-Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Ιεράπετρας

-Γενική Γραμματέα Δήμου   Ιεράπετρας

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση  Γενικής Συνέλευσης κατοίκων Κοινότητας      Καβουσίου

 

Σας προσκαλούμε  στη  Γενική Συνέλευση των κατοίκων  της Κοινότητας Καβουσίου, τη Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 18.30 στον προαύλιο χώρο του Μουσικού Γυμνασίιου Λασιθίου, για συζήτηση του παρακάτω θέματος:

 

Δράση 4.3.4 – Πρόσβαση σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

 

 

Η Πρόεδρος της Κοινότητας

Καβουσίου