ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση  σε  εξ αναβολής  συνεδρίασης της Επιτροπής Αγροτικών θεμάτων»

Έχοντας υπόψη:

α)το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωναϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/ 11-03-2020)

β) την με αρ.18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας

γ) Σύμφωνα με τη  Αριθμ. Εγκυκλίου: 643 , Α.Π.: 69472/24.09.2021 Α.Δ.Α.: ΨΕ3846ΜΤΛ6-

0Ρ5 , παράγραφος 1:

1.Δια ζώσης συνεδρίαση

 Το συλλογικό όργανο μπορεί να συνεδριάζει με φυσική παρουσία των μελών του στο χώρο συνεδρίασης. Στην περίπτωση αυτή, η συνεδρίαση πραγματοποιείται σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα, τα οποία αποτυπώνονται στις κοινές υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται σε εβδομαδιαία βάση. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 1 της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.57069/18.09.2021 (B΄ 4337) 4 κοινής υπουργικής απόφασης, η δια ζώσης συνεδρίαση πραγματοποιείται ως εξής:

 • Με τη συμμετοχή έως επτά (7) ατόμων, είτε αυτά είναι εμβολιασμένα είτε ανεμβολίαστα, τηρουμένης της απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου.
 • Χωρίς περιορισμό στον αριθμό των συμμετεχόντων, αποκλειστικά εφόσον πρόκειται για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων (απόσταση ενάμισι μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων, αναλογία του ενός ατόμου ανά πέντε τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού).

 

Δ) Σας προσκαλούμε στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στις 11 Οκτωβρίου  2021 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 17:00 σε τακτική συνεδρίαση, διά ζώσης  (με πιστοποιητικό εμβολιασμού) για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

1)Υπερβολικές αυξήσεις σε   :

Τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας

Κόστος κατασκευής θερμοκηπίων, πλαστικά κάλυψης, αρδευτικά συστήματα ,λιπάσματα,

Φυτά, υλικά συσκευασίας, μεταφορές

2)Μείωση φορολογίας αγροτών

3)Νέα ΚΑΠ   (Κοινή Αγροτική Πολιτική )

Σας παρακαλούμε να μας αναφέρετε  τις προτάσεις   και τις απόψεις σας σχετικά με το παρακάτω ερωτηματολόγιο :

 • Ποια θα είναι η νέα στόχευση των άμεσων ενισχύσεων ; Θα δικαιούνται επιδοτήσεις μόνο οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες;
 • Σε ποιο επίπεδο θα διαμορφωθεί το κατώτατο όριο έκτασης που θα λαμβάνει μη συνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις;
 • Θα ενταχθούν οι αγρότες μερικής απασχόλησης στους ενεργούς αγρότες;
 • Είναι σκόπιμο να διατηρηθούν τα ιστορικά δικαιώματα στο καθεστώς βασικής ενίσχυσης;
 • Με βάση την απαίτηση της Ε.Ε. για εσωτερική σύγκλιση της βασικής ενίσχυσης(85%),με τι ρυθμό αυτή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί;
 • Όσον αφορά τις συνδεδεμένες ενισχύσεις, θα διατηρήσουμε και τα 18 μέτρα που υλοποιούνται σήμερα σε ολόκληρη την επικράτεια ή θα αλλάξουμε στόχευση προσθέτοντας και άλλα προϊόντα που έχουν ιδιαίτερη σημασία για τον τόπο μας;
 • Σχετικά με τον Πυλώνα ΙΙ που αφορά την αγροτική ανάπτυξη, ποιές είναι οι προτεραιότητες που θα θέσουμε; Ποιες δράσεις θα διατηρήσουμε και ποιες θα προσθέσουμε; Να ενισχυθεί η Περιφερειακή Πολιτική;
 • Θα αξιοποιήσουμε τη δυνατότητα περεταίρω ενίσχυσης του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης με μεταφορά ποσών από τον Πυλώνα Ι των άμεσων ενισχύσεων;
 • Τι μορφή θα έχει το σύστημα παροχής συμβούλων στους αγρότες που προβλέπει η νέα ΚΑΠ;
 • Πώς θα επιτευχθεί ισχυρότερη συνοχή και συμπληρωματικότητα μεταξύ των δράσεων που αφορούν τους Πυλώνες Ι Και ΙΙ;

4)Αποζημιώσεις παράκτιων αλιέων για ζημιές από κητώδη και λεσσεψιανούς       μετανάστες και άλλα προβλήματα ειδικότερα για τους αλιείς της Ιεράπετρας.

5)Λόγω έλλειψης τελωνίου στην Ιεράπετρα προτείνουμε να γίνεται έλεγχος από  το  Λιμεναρχείο  Ιεράπετρας σε συνεννόηση με το τελωνείο Αγίου Νικολάου την ώρα ανεφοδιασμού σε κάθε καϊκι.

 

 

 

   

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής  Αγροτικών Θεμάτων

 

Παπαδάκης  Νεκτάριος

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

κ. Δήμαρχο Ιεράπετρας

 

Α / Α ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ TAKTIKA ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1 Πρόεδρος

Επιτροπής Αγροτικών θεμάτων

Παπαδάκης Νεκτάριος Αστροπεκάκης Κων/νος
2 Αντιδήμαρχος Δημ. Εν.

Μακρύ Γιαλού

Βρυγιωνάκης Εμμανουήλ Μαστοράκης Πέτρος
3   Καραλάκης Γεώργιος Μαλλιωτάκης Μιχαήλ
4 Γαϊτάνης Ιωάννης Κανταρζής Ιωάννης
5 Λυδάκης Δημήτριος Περάκης Κων/νος
6 Πανταζής Αργύριος Ζερβάκη Εμμανουήλ
7 Μπαλοθιάρη-Χαραλαμπάκη Δέσποινα Θεοδωράκη Μαρίνα
8 Κάκκου Μαρία  Χατζημαρκάκη Χρύσα
9 Δασκαλάκη Νικόλαο Δραγασάκη Χαράλαμπο
10 Μπινιχάκης Ευάγγελος Παπαϊωάννου Απόστολο
11 Τσιφετάκη Γεώργιο Ξενικάκη Κων/νο
12 Χαϊτα Γεώργιο Μεντζάκη Ιωάννη
13   Τζαράκη Χαράλαμπο Καρρά Γεώργιο
14 Μαυρουπλάκη Εμμανουήλ Κρασσά Κωνσταντίνο
15 Δουλούμης Ξενοφώντας Πλεξουσάκη Αντώνιο
16   Μπαγορδάκη Εριέττα  
17   Μαλλιωτάκη Δημήτριο Χειλά Κωνσταντίνο