ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

KOINOTHTA ΚΑΒΟΥΣΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

 

Πληροφορίες: Προεστάκη Ελισάβετ 

Τηλ.2842340367                                        

E-mail:elizapr@0448.syzefxis.gov.gr      Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31

Ιεράπετρα 18-01-2023

 

Αριθ. Πρωτ.: 2

Προς

Μέλη Συμβουλίου Κοινότητας:

Καψωριτάκη Μιχαήλ

Περβολαράκη Αντώνιο

Φουντουλάκη Αντώνιο

Χαλκιαδάκη Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Συμβουλίου Κοινότητας Καβουσίου.

 

Σας προσκαλούμε σε τακτική διά ζώσης συνεδρίαση  του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινότητας Καβουσίου, στο γραφείο της Κοινότητας Καβουσίου,  τη Τρίτη  24 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 11.00π.μ., για συζήτηση  των παρακάτω θεμάτων:

 

θέμα 1ο: Δακοκτονία τριετίας 2023,2024 και 2025

 

θέμα 2ο:  Αίτηση Λαποκωνσταντάκη Σπύρου για  αγορά οικογενειακού τάφου

 

θέμα 3ο:  Αίτηση Κουδουμά Εμμανουήλ για  αγορά οικογενειακού τάφου

 

Η Πρόεδρος  της Κοινότητας

Καβουσίου

 

 Μαρία Χαλκιαδάκη

 

Κοινοποίηση

Γραφείο Δημάρχου                                                 

Κ.κ. Αντιδημάρχους

Κα. Γενική Γραμματέα