ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Ιεράπετρας στο πλαίσιο εναρμόνισης με τη λήψη προληπτικών μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του Κορωνιού,  με βάση την από 11/3/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνιού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» σε συνδυασμό και με την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 ( ΑΔΑ:Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) και το ΑΠ 75317/8-11-2020 έγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών  « Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοιού-  COVID-19», ενημερώνει ότι από Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2020 και μέχρι να εκδοθεί νέα ανακοίνωση, όλες οι υπηρεσίες του Δήμου θα λειτουργούν κανονικά αλλά η εξυπηρέτηση του κοινού θα πραγματοποιείται τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά και όχι με τη φυσική παρουσία.

   Η εξυπηρέτηση των δημοτών από τις υπηρεσίες του Δήμου θα γίνεται κυρίως  με τηλεφωνική επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα ή υπηρεσία, τα τηλέφωνα των οποίων είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου http://www.ierapetra.gov.gr/contact/ ώστε να λαμβάνουν συγκεκριμένες οδηγίες για το θέμα που τους αφορά.

Ειδικότερα ο Δήμος Ιεράπετρας προτρέπει τους συμπολίτες μας στο βαθμό που μπορούν και για τη δική τους μεγαλύτερη προστασία να επιλέγουν για την εξυπηρέτησή τους:

α)  Για την πληρωμή των λογαριασμών τη χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών (web banking).

β)  Για την υποβολή αιτήσεων και την παραλαβή εγγράφων ή πιστοποιητικών  τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  (email): dimos@ierapetra.gov.gr, a.peraki@0448.syzefxis.gr, ή  FAX:2842023999  κυρίως όσον αφορά υπηρεσίες πρωτοκόλλου του Δήμου.

Ειδικά:

  • Για το Δημοτολόγιο-Ληξιαρχείο, η υποβολή των αιτήσεων συνίσταται να γίνεται με email: dimotologio@0448.syzefxis.gov.gr. ή  στο fax  2842080103 ή τηλεφωνικά στα τηλ. 2842340368,69.
  • Για το ΚΕΠ Ιεράπετρας στα τηλ. 2842340510-12, fax 2842 24246, email d.ierapetras@kep.gov.gr , και ΚΕΠ Μακρύ Γιαλού στο FAX 2843051349, στο τηλ .2843340915 ή στο email d.makrigialou@kep.gov.gr.
  • ΟΓΑ στο τηλ. 2842340316

Σημειώνεται ότι όπου διαπιστωθεί από την υπηρεσία ότι απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία του δημότη, η εξυπηρέτηση θα γίνεται κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης για ραντεβού.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΑΚΗ