ΔΗΜΟΣ  ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                                                                                                             Ιεράπετρα :24/9/2018
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Δελτίο Τύπου

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 26/9/2018 από τις 8:30 π.μ. συνεργεία του Δήμου θα καθαρίζουν το ρείθρο στην περιοχή του Κάτω Χωριού, από το ελαιουργείο Περβολαράκη έως την επαρχιακή οδό Ιεράπετρας-Αγίου Νικολάου.

Παρακαλούνται οι έχοντες σωλήνες άρδευσης κατά μήκος του δρόμου να τις απομακρύνουν.

Η Αντιδήμαρχος
Μαρία Ρουμελιωτάκη