Ιεράπετρα 10.7.2015

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

     Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4014/11  «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» και την ΚΥΑ με αριθμό 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β/15-1-2014), διαβιβάστηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης – Γενική Δ/νση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής – Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού, στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, αντίγραφο της με αρ. πρωτ.: 2316/6-7-2015 Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για δημοσιοποίηση και έκφραση άποψης για το έργο: Κατασκευής και λειτουργίας νέας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο της εταιρίας  «ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΑΚΗ – ΚΑΖΑΝΗ Ο.Ε.» συνολικής ισχύος 1000 kwp,  στη θέση «ΠΛΑΤΙΑ ΟΨΗ» του Δήμου Ιεράπετρας της Π.Ε.  Λασιθίου.

    Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και οι φορείς μπορούν να λάβουν γνώση και πληροφορίες της παραπάνω Μ.Π.Ε. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες:

α) από το Τμήμα Συλλογικών Οργάνων  της  Περιφέρειας   Κρήτης (Περιφερειακό Κατάστημα  -Πλ.Ελευθερίας, γραφείο Νο Α6 τηλ. 2813-400.233,  αρμόδια κ. Νίκη Βαρδιάμπαση)

β) από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Λασιθίου – (αρμόδιος κ. Ρουκουνάκης Μανόλης, τηλ. 28413-40.584 ή  κ. Βαρδάκης Χαρ. τηλ. 28413-40543).

γ) από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης -Τμήμα Περιβαλλ/κού & Χωρικού Σχεδιασμού (Λ. 62 Μαρτύρων 417 & Μ.Παρλαμά 2, αρμόδιος κ. Μιχ. Γκοργκούλης τηλ. 2810-529.271).

        Κατάθεση σχετικών ενστάσεων και απόψεων θα γίνεται στο Τμήμα Συλλογικών Οργάνων της Περιφέρειας Κρήτης για χρονικό διάστημα μέχρι τριάντα (30) ημερών από την ημέρα δημοσίευσης στον τοπικό τύπο.