ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΦΕΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΑ ΕΚΤΑΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΜΒΟΣ ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Δείτε το ΦΕΚ