ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 

ΔΗΜΟΣ              ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                             

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ    

Ταχ. Δ/νση : Δημοκρατίας 31(3ος όροφος)                       

Τ.Κ  72200   

Πληροφορίες: Εμμανουήλ Χριστάκης                                                 

Τηλ.: 2842340366 (εσωτ. 366)                                                     

E-mail: dimkier@0448.syzefxis.gov.gr.

 

 

 

 

 

Ιεράπετρα:   8/10/2020

Αρ. Πρωτ. :  115 

ΠΡΟΣ:

 κ κ.

Αϊβαλιώτη-Μαργετάκη Άννα

Βαγγέλα Αικατερίνη

Βασιλάκη Αντώνιο

Γιακουμάκη Ευτυχία

Λιανάκη Χρυσοβαλάντη

Λιαπάκη Μιχαήλ

Μπαλοθιάρη Δέσποινα

Ξανθάκη Ελένη

Παπαδάκη Αικατερίνη

Χατζάκη Δημήτριο

Γαϊτανάκη Ιωάννη, Προϊστάμενο Δημοτικής Αστυνομίας Ιεράπετρας

                 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε  συνεδρίαση

Έχοντας υπόψη:

α) το άρθρο 184 Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α/30-10-2019),

β) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωναϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/ 11-03-2020) και της

γ) τη με αρ.163/29-5-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας  (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7)

δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις.

Σας προσκαλούμε στις 12 Οκτωβρίου  2020, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 19.30 σε  συνεδρίαση,   στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου στον 1ο όροφο του δημαρχιακού κτηρίου, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

  1. Εξέταση αίτησης π. Γεωργίου Γιανναδάκη για επισκευή αγροτικού δρόμου στον οικισμό Βαϊνιάς.
  2. Εξέταση αίτησης Ειρήνης Γενειατάκη για τοποθέτηση εξωτερικού φωτισμού.
  3. Συμπλήρωση της 29/2019 Απόφασής μας
  4. Έλεγχος από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου μας του βιολογικού καθαρισμού στον οικισμό του Κεντριού.
  5. Προτάσεις για την αγροτική οδοποιία για την ένταξη στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
  6. Θέσπιση Κανονισμού Πρασίνου στο Δήμο μας.
  7. Στολισμός ενόψει των Χριστουγέννων
  8. Κλάδεμα δένδρων στην πλατεία Κεντριού

Επισήμανση: Σύμφωνα με τη με αρ. 163/29-5-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας  (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7)  οι δια ζώσης συνεδριάσεις εξακολουθούν να πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Χατζάκης