Τη Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε παρουσία του Δημάρχου Ιεράπετρας, κ. Θεοδόση Καλαντζάκη, των Αντιδημάρχων, κ.κ. Κωνσταντίνου Αστροπεκάκη και Εμμανουήλ Βρυγιωνάκη, του Διευθυντή της Δ.Υ.Α.Α. κ. Νικολάου Σεκαδάκη και του Ειδικού Συνεργάτη του Δημάρχου, κ. Γιώργου Κοϊνά, διεξοδική ενημέρωση στους Προέδρους των Κοινοτήτων του Δήμου Ιεράπετρας από τον αρμόδιο Μελετητή, κ. Μιχάλη Παρασκευόπουλο, εκπρόσωπο της Ένωσης Οικονομικών Φορέων «Μ. Παρασκευόπουλος & Συνεργάτες Σύμβουλοι Μηχανικοί  Ε.Ε.», για την Μελέτη του Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Masterplan) του Δήμου Ιεράπετρας, η εκπόνηση της οποίας έχει ήδη ξεκινήσει. Ο κος Παρασκευόπουλος ζήτησε τη συνεργασία όλων των Προέδρων και την παροχή στοιχείων, ώστε να πραγματοποιηθεί η  πλήρης καταγραφή των υφιστάμενων πηγών, έργων και δικτύων, ανά «πυρήνα ύδρευσης» με απώτερο στόχο την ποσοτικά αξιόπιστη, ποιοτικά και περιβαλλοντικά ασφαλή και οικονομικά πρόσφορη κάλυψη της ζήτησης υδρευτικού νερού στην περιοχή αρμοδιότητας του Δήμου Ιεράπετρας.

Ακολούθως, ο Δήμαρχος Ιεράπετρας επεσήμανε τα εξής: «Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον του τόπου και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών, διαμορφώνοντας συγχρόνως πλέγματα προστασίας για το περιβάλλον με την υλοποίηση έργων και τη σύνταξη μελετών στον τομέα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων.

Το Master Plan αποτελεί σημαντική παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές, ένα ακόμα στρατηγικό σχέδιο που καταθέτουμε στον Δήμο, οργανωμένο και καταρτισμένο από ειδικούς, για να προστατεύσουμε και μακροπρόθεσμα τους υδάτινους πόρους της περιοχής διασφαλίζοντας την αρτιότητα του δικτύου ύδρευσης και εξασφαλίζοντας καλής ποιότητας νερό στους κατοίκους και επισκέπτες του Δήμου μας. Ευχαριστώ τους Προέδρους όλων των Κοινοτήτων που συνεργάζονται μαζί μας. Παράλληλα, μαζί, θα συνεχίσουμε με βάση το masterplan να σχεδιάζουμε  μικρά και μεγάλα έργα της ύδρευσης που έχει ανάγκη ο Δήμος της Ιεράπετρας».