ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31

Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα

Πληροφορίες: Τσικαλουδάκη Θεονύμφη

Τηλέφωνο:      (28423) 40361

E-mail:  n.tsikaloudaki@0448.syzefxis.gov.gr

 

 

Ιεράπετρα  19/05/2023

Αριθμ. πρωτ. 6453

   ΠΡΟΣ

Τακτικά Μέλη

Χατζημαρκάκη Χρυσούλα

Ασπραδάκη Γεώργιο

Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ

Μαστοράκη  Πέτρο

Κουγιουμουτζάκη Γεώργιο

Πανταζή Αργύρη

     Αναπληρωματικά μέλη

Αστροπεκάκη Κων/νο

Μπινιχάκη   Ευάγγελο

Πετρά  Αντώνιο

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Σας προσκαλούμε στις 23/05/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην μικρή αίθουσα (δίπλα στην αίθουσα θεάτρου) στον 1ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1 Έγκριση Πρακτικού  2 της  Επιτροπής  Διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή αγωγού ομβρίων στον οικισμό Φέρμα του Δήμου Ιεράπετρας»(Εισηγητής: Γιώργος Ασπραδάκης).
2 Έγκριση Πρακτικού  IV της  Επιτροπής  Διαγωνισμού  για την εκπόνηση της μελέτης «ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ» »(Εισηγητής : Γιώργος Ασπραδάκης).
3 Έγκριση μετακίνησης της Αντιδημάρχου Χατζημαρκάκη Χρυσούλας στην Αθήνα.(Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
4 Εξωδικαστικός συμβιβασμός καταβολής αποζημίωσης για απώλεια οικόσιτων από αδέσποτα σκυλιά.( Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
5 Εξωδικαστικός συμβιβασμός καταβολής αποζημίωσης για απώλεια οικόσιτων από αδέσποτα σκυλιά. (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη).
6 Έγκριση μετακίνησης οχήματος με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΗ-4026 εκτός ορίων Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου για έλεγχο του εγκεφάλου του οχήματος.(Εισηγήτρια: Μαρία Ρουμελιωτάκη)
7 Έγκριση  1ου πρακτικού  διαγωνισμού  για την «ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ» & «ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Μ.Γ.» (Έλεγχος Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικών Προσφορών-Οικονομικών Προσφορών) )(Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη).
8 Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 100.000,00 € από το Υπουργείο Ναυτιλίας για την κατασκευή υδρευτικής γεώτρησης στην Κοινότητα Κάτω Χωρίου Δήμου Ιεράπετρας. (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη).

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Θεοδόσιος Καλαντζάκης