ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Ο ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΝΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΥΨΟΥΣ 215.760,00€

Υπεγράφη μεταξύ του Δημάρχου Ιεράπετρας, κ. Θεοδόση Καλαντζάκη και της αναδόχου εταιρείας, παρουσία της αρμόδιας Αντιδημάρχου, κας Μαρίας Ρουμελιωτάκη, η σύμβαση για την αγορά δύο καινούριων απορριμματοφόρων οχημάτων, ποσού 215.760,00€.  Η προμήθεια των δύο νέων απορριμματοφόρων, τύπου πρέσας και ανοικτού τύπου, χρηματοδοτείται μέσω του Προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ».

Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος Ιεράπετρας ανέφερε τα εξής: «Σε έναν αναπτυξιακό Δήμο, όπως είναι ο Δήμος Ιεράπετρας, αξιοποιούμε κάθε δυνατότητα χρηματοδότησης και κάθε ευκαιρία, προκειμένου να αναβαθμίσουμε και να ανανεώσουμε όλο τον εξοπλισμό καθαριότητας του Δήμου μας.

Τα τελευταία χρόνια κατορθώνουμε να εκσυγχρονίζουμε με την αγορά σύγχρονων μηχανημάτων όλες τις Υπηρεσίες, παρόλα αυτά οι συνέπειες από την έλλειψη προσωπικού είναι εμφανείς κι εδώ.

Στόχος μας είναι μέσω του εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού και της συνεργασίας των Υπηρεσιών του Δήμου με τους πολίτες, η βελτίωση της ποιότητας της ζωής όλων μας και η προστασία του περιβάλλοντος».