Ιεράπετρα, 03.12.2019

 

Δελτίο Τύπου

Βελτιωμένος και για το 2018 ο Ισολογισμός του Δήμου Ιεράπετρας

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιεράπετρας, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019, παρουσιάστηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα από τους παρόντες ο Ισολογισμός του οικονομικού έτους 2018 του Δήμου.

Στην αναλυτική παρουσίαση και τοποθέτηση της Αντιδημάρχου κ. Χατζημαρκάκη Χρυσούλας, της λογίστριας της υπηρεσίας κ. Βασαρμιδάκη Ειρήνης και του ορκωτού λογιστή κ. Σγουρού γνωστοποιήθηκε ότι το 2018 βεβαιώθηκαν από το Δήμο Ιεράπετρας έσοδα συνολικού ποσού 22.802.240,19€ και εισπράχθηκαν έσοδα ποσού 17894178,51€.  Επιπλέον, ο δείκτης βεβαιωθέντων προς εισπραχθέντα αυξήθηκε στο 78,48% έναντι του 75,70% της προηγούμενης χρήσης, ο δείκτης ταμειακής ρευστότητας ανήλθε στο 222,54% γεγονός που προσδιορίζει την υψηλή φερεγγυότητα του Δήμου απέναντι στους πιστωτές και την κάλυψη των υποχρεώσεών του και η πιστοληπτική ικανότητα του Δήμου βελτιώνεται συνεχώς (2.869.158,6€ έναντι 1.803.081,59€ της προηγούμενης χρήσης) και υπάρχει πλέον η δυνατότητα δανεισμού.

dimos-ierapetras-isologismos

Παίρνοντας τον λόγο ο δήμαρχος κ. Θεοδόσιος Καλαντζάκης, τόνισε:

«Ευχαριστώ την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, την αντιδήμαρχο κα. Χρύσα Χατζημαρκάκη, την Διευθύντρια κα. Μαρίνα Φανουράκη, όλο το προσωπικό και τον κ. Σγουρό για την αξιόλογη δουλειά και τη συστηματική προσπάθεια που έχει ως αποτέλεσμα τη θετική οικονομική εξέλιξη του Δήμου Ιεράπετρας εν μέσω τόσο δύσκολων οικονομικών συνθηκών για τη χώρα.

Τα συνεχώς βελτιούμενα στοιχεία μας δίνουν τη δύναμη και ένα επιπλέον κίνητρο να συνεχίσουμε δυναμικά ενισχύοντας την αναπτυξιακή πορεία του Δήμου Ιεράπετρας.»

Γραφείο Τύπου
Δήμου Ιεράπετρας