Ιεράπετρα 06.10.2016

Δελτίο Τύπου

Μελέτη για την προμήθεια και εγκατάσταση 6.730 ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED και 7.800 ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ LED στον Δήμο Ιεράπετρας

Στην έγκριση της μελέτης «Προμήθεια – Εγκατάσταση Φωτιστικών Σωμάτων τύπου LED και προμήθεια λαμπτήρων τύπου LED εξοικονόμησης ενέργειας στον δημοτικό φωτισμό» προχώρησε το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας κατά την πρόσφατη συνεδρίασή του.

Με απώτερο σκοπό τον εκσυγχρονισμό του φωτισμού στον Δήμο Ιεράπετρας και την εξοικονόμηση ενέργειας, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνικές δυνατότητες που βελτιώνουν την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα της υπάρχουσας υποδομής και αναβαθμίζουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους δημότες, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ιεράπετρας προχώρησε στη σύνταξη της εν λόγω μελέτης, η υλοποίηση της οποίας αναμένεται να φέρει πολλαπλά οφέλη στον τομέα του φωτισμού για τον  Δήμο Ιεράπετρας.

Όπως αναφέρει ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιεράπετρας, κ. Μάνος Λουτσέτης «εφόσον υλοποιηθεί ένα τέτοιο έργο πρόκειται να συμβάλλει στην αξιοποίηση της νέας πράσινης τεχνολογίας για την υποστήριξη του Δήμου, στην αναβάθμιση της λειτουργίας του Δικτύου Αστικού Φωτισμού μέσα από τη δημιουργία ενός κρίσιμου πυρήνα υποδομών και εφαρμογών αστικού φωτισμού και την  υλοποίηση των απαραίτητων βελτιστοποιήσεων, αναβαθμίσεων, προσαρμογών  και επεκτάσεων στο υφιστάμενο δίκτυο αστικού φωτισμού του Δήμου Ιεράπετρας, με σκοπό την πλήρη γεωγραφική κάλυψή του».

Συγκεκριμένα, αποσκοπεί στην ποσοτική και ποιοτική βελτίωση του αστικού φωτισμού και στη μείωση του χρόνου εντοπισμού και επιδιόρθωσης των βλαβών των δικτύων, εξοικονομώντας χρόνο και πόρους, ενώ παράλληλα καλύπτοντας τουλάχιστον το 80% του φωτισμού του Δήμου Ιεράπετρας θα συντελέσει και στην βραχυπρόθεσμη εξοικονόμηση ενέργειας με σημαντική μείωση της κατανάλωσης που συνεπάγεται και μείωση του σχετικού κόστους για τον Δήμο.

Σημαντικά αναμένεται να είναι τα οφέλη και στην εξυπηρέτηση του δημότη, καθώς, όπως αναφέρει ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος, ο δημότης θα έχει   βραχυπρόθεσμα, καλύτερες υπηρεσίες φωτισμού των κοινόχρηστων χώρων καθώς και ποιοτικά αναβαθμιζόμενο φωτιστικό αποτέλεσμα, χωρίς αύξηση των τελών φωτισμού.

Η μελέτη προβλέπει την προμήθεια και εγκατάσταση 6.730 ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED και 7.800 ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ LED και ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 4.519.700,80 €.

Αξιοσημείωτο είναι ότι το οικονομικό όφελος που μπορεί να προκύψει για τον Δήμο Ιεράπετρας από την εν λόγω προμήθεια και εγκατάσταση για χρονικό διάστημα λειτουργίας 50.000 ωρών (περίπου 12 έτη) υπολογίζεται στο ποσό των 10.000.000 €, ανέφερε ο κ. Λουτσέτης συμπεριλαμβανομένων και των πάγιων δαπανών συντήρησης των συμβατικών (παλαιών) φωτιστικών.

Γραφείο Τύπου

Δήμου Ιεράπετρας