Ιεράπετρα 30.7.2015

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Χάνονται οι ρυθμίσεις προς το Δήμο Ιεράπετρας για όσους δημότες δεν καταβάλλουν μέχρι την 31η  Ιουλίου  τις δόσεις Ιουνίου και Ιουλίου

Από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Ιεράπετρας ανακοινώνεται ότι έως και την Παρασκευή 31 Ιουλίου οι οφειλέτες μπορούν να καταβάλλουν τις δόσεις ρυθμίσεων.

Μετά το πέρας της παραπάνω ημερομηνίας, σε περίπτωση που δεν έχουν τακτοποιηθεί οι οφειλές,  οι υπάρχουσες ρυθμίσεις χάνονται και οι οφειλέτες πλέον υποχρεούται να καταβάλλουν άμεσα στην υπηρεσία το  σύνολο των οφειλών τους προς το Δήμο Ιεράπετρας.

Διευκρινίζεται ότι εφόσον δεν τακτοποιούνται οι οφειλές, η υπηρεσία  θα προβαίνει στην εφαρμογή της ισχύουσας  νομοθεσίας.  Η καταβολή των οφειλών μπορεί να γίνει και μέσω τραπεζών στους λογαριασμούς του Δήμου Ιεράπετρας