Ιεράπετρα 21.01.2019


Δελτίο Τύπου

Εκδήλωση για το σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Ιεράπετρας

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 16.01.2019 εκδήλωση στο πλαίσιο της διαδικασίας ολοκλήρωσης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Ιεράπετρας.

Στην εκδήλωση έλαβαν μέρος εκπρόσωποι φορέων του Δήμου στους  οποίους μοιράστηκε σχετικό ερωτηματολόγιο και υπέγραψαν το αρχικό σύμφωνο συμμετοχής απαραίτητο για την συνέχιση της διαδικασίας.

Στις δηλώσεις του ο Αντιδήμαρχος κ. Μάνος Λουτσέτης ανέφερε:

«Ο Δήμος Ιεράπετρας έχει χρηματοδοτηθεί από το Πράσινο Ταμείο με το ποσό των 35.000€ για την σύνταξη του ΣΒΑΚ. 

Το ΣΒΑΚ είναι ένα στρατηγικό σχέδιο και όχι μία μελέτη πολεοδομικού, κυκλοφοριακού, συγκοινωνιακού ή περιβαλλοντικού χαρακτήρα.  

Επικεντρώνεται στον άνθρωπο και όχι στην κυκλοφορία των οχημάτων και βασικός του στόχος είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας και ποιότητας ζωής αντί της βελτίωσης της χωρητικότητας του οδικού δικτύου για την διευκόλυνση της κυκλοφοριακής ροής

Επιπλέον το ΣΒΑΚ προϋποθέτει την συνεχή αξιολόγηση των επιπτώσεων των διαφόρων παρεμβάσεων και τη διαμόρφωση μιας διαδικασίας μάθησης και βελτίωσης, βασίζεται στη συμμετοχική διαδικασία όλων των εμπλεκομένων φορέων και η εκπόνησή του απαιτεί την συμμετοχή επιστημόνων πολλών ειδικοτήτων.»

svak

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Θεοδόσιος Καλαντζάκης τόνισε:

«Το στρατηγικό αυτό σχέδιο θα δημιουργήσει ένα συγκεκριμένο όραμα για τις μεταφορές και την κινητικότητα στο Δήμο μας σύμφωνο με τις αρχικές μας δεσμεύσεις για τον τρόπο που θέλουμε να βλέπουμε την Ιεράπετρα.

Λαμβάνοντας υπόψη μας τις απόψεις των κατοίκων της περιοχής ολοκληρώνουμε το ΣΒΑΚ το οποίο βελτιώνει την ποιότητα ζωή των δημοτών σύμφωνα με υψηλά πρότυπα και επιστημονικά κριτήρια.

Ευχαριστώ όλους τους φορείς και τον αντιδήμαρχο κ. Λουτσέτη για την προσπάθεια που καταβάλλουν και θα συνεχίσουν να καταβάλλουν μέχρι την ολοκλήρωση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Ιεράπετρας.»

Γραφείο Τύπου
Δήμου Ιεράπετρας