ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                               ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΛΛΩΝ  
        Ιεράπετρα  4/01/2021                    Αρ. Πρωτ.:   3                   
                          ΠΡΟΣ:         ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ             ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ    

              ΘΕΜΑ:  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

                  Σας προσκαλούμε σε τακτική  δια περιφοράς συνεδρίαση στις 11/01/2021 ημέρα Δευτέρα  και ώρα   09:00 π.μ., με θέματα :

  1. Επικίνδυνα κτίρια  στον οικισμό Μαλλών
  2. Αποψίλωση επικίνδυνων δέντρων που ακουμπούν σε καλώδια ΔΕΗ
  3. Αποκατάσταση σπασμένου αγωγού στο μνημείο
  4. Αίτηση ολοκλήρωσης μελέτης ανάπλασης και αποκατάσταση επιτοίχιων φανών που δε λειτουργούν.
  5. Ενημέρωση του νέου Μέλους Παναγιωτάκη Επαμεινώνδα και απολογισμός του έτους 2020
  6. Διευθέτηση όμβριων υδάτων που δημιουργούν πρόβλημα στις οικίες των : Τσαγκαραντωνάκη Ιωάννη του Μιχαήλ και Μαθιουδάκη Εμμανουήλ του Χαραλάμπους

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Τακτικά Μέλη

κ.Φραγκιαδάκη Νικόλαο του Μιχαήλ

κ.Μυκωνιάτης Γεώργιος του Ελευθερίου 

κ.Τερζάκης Μιχαήλ του Εμμανουήλ

κ.Παναγιωτάκη Επαμεινώνδα  του  Μιχαήλ

Κοινοποίηση

Δήμαρχο Ιεράπετρας

Αντιδήμαρχο Μανώλη Γεωργαλάκη                                            

Αντιδήμαρχο Πέτρο Μαστοράκη

Αντιδήμαρχο Μαρία Ρουμελιωτάκη-Σκυβάλου

Αντιδήμαρχο Χρύσα Χατζημαρκάκη

 Η Πρόεδρος του Συμβουλίου 
Κοινότητας Μαλλών                                                       
Μαρία Βολυράκη