ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                                       

Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»   

Ταχ. Δ/νση     : Δημοκρατίας 31   Ταχ. Κώδικας :72200 Ιεράπετρα Τηλ.: 2842 3 40393/417   

Ιεράπετρα, 11-01-2021
    Αρ. πρωτ.  5                
                                                                                             

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Δημοτικό λιμενικό ταμείο Ιεράπετρας ανακοινώνει στους ιδιοκτήτες σκαφών που επιθυμούν να ελλιμενίσουν το σκάφος τους εντός του λιμένα Ιεράπετρας ότι μπορούν να καταθέσουν σχετική αίτηση καθημερινά, κατά τις εργάσιμες ημέρες, από τις 11:00 έως τις 14:00 στα Γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, στη διεύθυνση Δημοκρατίας 31, 3ος Όροφος .

Οι  θέσεις  στις προτεινόμενες ζώνες σύμφωνα με το μήκος του σκάφους   θα δοθούν στους αιτούντες αίτησης ελλιμενισμού κατά σειρά προτεραιότητας, που θα καθοριστεί από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της σχετικής αίτησης στην υπηρεσία  και εφόσον  έχουν εξοφλήσει τις υποχρεώσεις τους ως προς την καταβολή των αναλογούντων λιμενικών τελών τα προηγούμενα έτη.

Ο  Πρόεδρος

Γεώργιος Ασπραδάκης