Ταυτόχρονα ,  σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. με ημερομηνία 30/07/2021, η υποβολή αιτήσεων από δικαιούχους voucher στο πλαίσιο της δράσης «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞH ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ» Περιόδου 2021-2022 για εγγραφή των παιδιών τους σε βρεφονηπιακούς σταθμούς ξεκίνησε  από την  01/8/2021 και ώρα 10.00 έως και 08/8/2021 και ώρα 23:59.

 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης   σε αυτήν την  Πρόσκληση, έχουν

α) οι υπάλληλοι, μόνιμοι και αορίστου χρόνου, του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και των Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού),

β) μισθωτοί/ές, αυτοαπασχολούμενοι/ες στον ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι/ες δεν έχουν αιτηθεί ή και ενισχυθεί από συγχρηματοδοτούμενες δράσεις εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής

γ) μισθωτές/αυτοαπασχολούμενες στον ιδιωτικό τομέα οι οποίες υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στη συγχρηματοδοτούμενη Δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» Κύκλος Πρόσκλησης 2021-2022, πλην αποκλείονται του δικαιώματος λήψης voucher της Δράσης αυτής, λόγω εξάντλησης του προϋπολογισμού της και οι οποίες τυγχάνουν ταυτόχρονα επιλέξιμες στο παρόν πρόγραμμα.

 

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου και συγκεκριμένα μέσω ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ, στην διεύθυνση:

https://web.eetaa.gr:38446/

ή εναλλακτικά στην διαδρομή:

https://www.eetaa.gr/ κατόπιν θα αναζητήσετε την ανακοίνωση με ημερομηνία 01/08/2021 και θα πατήσετε τον σύνδεσμο «Πρόγραμμα οικονομικής στήριξης οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας (2021-2022) – Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων»

 

Αναλυτικές οδηγίες οι γονείς μπορούν να βρουν στην σχετική  φετινή ανακοίνωση της ΕΕΤΑΑ, στην διεύθυνση:

https://www.eetaa.gr/prosxolikh_2021/31072021_prosklisis_10083.pdf

 

 

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»

Σακαδάκη Μαρία