Ευχαριστήριο

Ευχαριστούμε θερμά τα τέκνα του κ Παπαδάκη Θεοχάρη, τα οποία προσέφεραν στην μνήμη του τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης σε οικογένειες που εξυπηρετεί το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι στο χωριό της Καλαμαύκας

                                                                             Με εκτίμηση

                                                           Σακαδάκη Μπαχλιτζανάκη Μαρία

                                                         Πρόεδρος ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α

                                                                    ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ