Ιεράπετρα 11.5.2017

Δελτίο Τύπου

Θερινές Δράσεις Απασχόλησης για νήπια και παιδιά από το ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α του Δήμου Ιεράπετρας

Το ΝΠΔΔ  ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, ανταποκρινόμενο στις  αυξημένες ανάγκες κοινωνικής  προστασίας και στήριξης του κοινωνικού προγραμματισμού των οικογενειών της περιοχής  μας, θα λειτουργήσει δράσεις  δημιουργικής  απασχόλησης  παιδιών και  νηπίων κατά  τους  θερινούς  μήνες του  2017.

Ειδικότερα

Α) Θα λειτουργήσουν τμήματα Δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά νηπιαγωγείου και δημοτικού  σχολείου για το  διάστημα από 19/6  έως 26/8 με  ωράριο από  τις 7.30 έως 15.30 εργάσιμες  ημέρες σε  αίθουσες  Δημοτικού  σχολείου.

Β) Θα λειτουργήσουν τμήματα για νήπια από 2,5 ετών μέχρι και ηλικίας προνηπίων (αυτοεξυπηρετούμενα, που έχουν περάσει το  διάστημα  προσαρμογής) για το διάστημα του μηνός  Αυγούστου, με  ωράριο από  τις 7.30 έως 15.30 εργάσιμες  ημέρες στο  χώρο  του παιδικού  σταθμού  Ιεράπετρας (οδός  Φιλοθέου Α).

Τα  παιδιά με την επίβλεψη εξειδικευμένων παιδαγωγών απασχολούνται  δημιουργικά συμμετέχοντας και δημιουργώντας  σε  δράσεις, παιχνίδια,  κατασκευές κ.α.

Οι  ενδιαφερόμενοι γονείς καλούνται να καταθέσουν την αίτηση εγγραφής των παιδιών τους  από 15  Μαΐου έως 2 Ιουνίου κατά τις εργάσιμες ώρες  από  7.30 έως 15.00  στα  γραφεία του ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α  Δήμου Ιεράπετρας Δημοκρατίας 31 ή  στους Παιδικούς  σταθμούς και  τα ΚΔΑΠ που λειτουργούν στην περιοχή, συνυποβάλλοντας  τα παρακάτω  δικαιολογητικά.

Α) Εκκαθαριστικό  σημείωμα 2015 ή 2016.

Β) Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Γ) Υπεύθυνη  δήλωση που θα αναγράφονται τα  άτομα που θα παραλαμβάνουν τα παιδιά.

Διευκρινίζεται ότι τα τμήματα θα  λειτουργήσουν, εφόσον συμπληρωθεί ο αναγκαίος  αριθμός  παιδιών  ή νηπίων.

Για περισσότερες  πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να επικοινωνούν με το ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α  στο  τηλ.  2842340383, καθώς επίσης και με τους παιδικούς  σταθμούς και τα ΚΔΑΠ.

Ο πρόεδρος του ΝΠΔΔ  ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α

Μανώλης Γεωργαλάκης