Πρόσκληση για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της του Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α» Ιεράπετρας στις 23 Αυγούστου 2013

dimos-photomark-only-logoΝ.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»
Κοινωνία-Πολιτισμός-Αλληλεγγύη
Ιεράπετρα 19/08/2013
Αρ. Πρωτ 2545

 

Πρόσκληση (Αριθμ. πρωτ.: 2545/19-08-2013) για τακτική συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α» Ιεράπετρας στις 23 Αυγούστου 2013 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 , στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. (Κτήριο  Μελίνα  Μερκούρη 2ος  όροφος),για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

1. Απόφαση πρόσληψης καλλιτεχνικού προσωπικού για τη Μουσική Σχολή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
(Α.Π. οικ.41480/31-10-2012 και ΦΕΚ 256/Β’/31-12-2012)

2. Απόφαση πρόσληψης εικαστικών καλλιτεχνών ειδικότητας για το Εικαστικό Εργαστήρι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Α.Π. οικ.41480/31-10-2012 και ΦΕΚ 256/Β’/31-12-2012)

3. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη δικάσιμη της 17ης Σεπτεμβρίου του 2013

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σlathourakis-ioannis
Ιωάννη Λαθουράκης

Παράρτημα πληροφοριών & υπερσυνδέσεων

Πληροφορίες ανάρτησης

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Δημοκρατίας 31 (Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα Μερκούρη - 2ος όροφος) - Ταχ.Κώδικας: 72200
Τηλέφωνο: 28423-40326 & 7- fax 28420 25922 - koinopolitia@ierapetra.gov.gr
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ - info@ierapetra.gov.gr