ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»

Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31  Τ.Κ  72200
Τηλ.: 2842340393
Πληροφορίες: Μαρία Πετράκη
e-mail: dltier@0448.syzefxis.gov.gr

Ιεράπετρα 21-03-2018
Αρ. πρωτ. 65
ΠΡΟΣ: κ.κ.
Λουτσέτη Εμμανουήλ
Ασπραδάκη Γεώργιο
Νταραρά Ηλία
Παπαδάκη Ιωάννη
Χανιωτάκη Νικόλαο
Σκυβάλου – Ρουμελιωτάκη Μαρία

ΘΕΜΑΠρόσκληση σε Δ.Σ

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Λιμενικό Ταμείο Δήμου Ιεράπετρας», στις 26 Μαρτίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 μ.μ. στην νέα αίθουσα συνεδριάσεων, που βρίσκεται δίπλα στην αίθουσα “Μελίνα Μερκούρη” στον 1ο όροφο,  με  θέματα:

  1. Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης για την αγορά πυργίσκων παροχής υπηρεσιών σε σκάφη, καθώς και οθονών για υφιστάμενους πυργίσκους.
  2. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού δίμηνης διάρκειας με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ.
  3. Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 58/2017 με θέμα «Ανάθεση μελέτης για την υποβολή πρότασης για συγχρηματοδότηση για το έργο με τίτλο: «Επέκταση – Βελτίωση αλιευτικού καταφυγίου Ιεράπετρας στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας» .
  4. Ψήφιση- διάθεση πιστώσεων.

Ο Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Αντώνιος Πετράς