ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»

Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31  Τ.Κ  72200
Τηλ.: 2842340366
Πληροφορίες: Χρυσάνθη Ράντου
e-mail: dltier@0448.syzefxis.gov.gr

Ιεράπετρα 08-08-2016
Αρ. πρωτ. 311

ΠΡΟΣ: κ.κ.
Λουτσέτη Εμμανουήλ
Ασπραδάκη Γεώργιο
Νταραρά Ηλία
Παπαδάκη Ιωάννη
Χανιωτάκη Νικόλαο
Σκυβάλου – Ρουμελιωτάκη Μαρία

ΘΕΜΑΠρόσκληση για ενημέρωση

Σας προσκαλούμε σε  συνεδρίαση, στις 11 Αυγούστου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 π.μ. στην νέα αίθουσα συνεδριάσεων, που βρίσκεται δίπλα στην αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» στον 1ο όροφο,  με  θέματα:

  1. Έγκριση Απολογισμού έτους 2015.
  2. 3η Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2016 .
  3. Ψήφιση πιστώσεων της 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2016.
  4. Ανάθεση μελέτης για την βυθομετρική αποτύπωση λιμένα Ιεράπετρας  .

Ο Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Αντώνιος Πετράς