ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΛΑΣΙΘΙΟΥ – ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ.  «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Ιεράπετρα, 25/04/2017
Αριθμ. πρωτοκόλλου: 94

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛHΨΗ
προσθήκη ενός επιπλέον θέματος (θεμ.1)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  3/2017

Προς μέλη του Δ.Σ.

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση των μελών του Ν.Π.Δ. Δ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί τη Τρίτη 02  Μαΐου 2017 και ώρα 14:00, στη νέα αίθουσα συνεδριάσεων των Επιτροπών του Δήμου Ιεράπετρας (δίπλα στην αίθουσα θεάτρου Μελίνα Μερκούρη), επί της οδού Δημοκρατίας 31 (1ος όροφος), με θέματα:

  1. Αποδοχή μελών Επιτροπής παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών Ν. Π. Δ. Δ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ για το έτος 2017.
  2. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ οικονομικού έτους 2016 του Ν. Π. Δ. Δ. « ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ » ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ.
  3. Έγκριση Διενέργειας Προμηθειών & Υπηρεσιών οικονομικού έτους 2017.
  4. Έγκριση Δαπάνης για το πρόγραμμα Γαλάζιες Σημαίες (έτος 2017).
  5. Έγκριση Δαπάνης για την ανάθεση δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων Ν. Π. Δ. Δ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ για το έτος 2017.
  6. Συνεργασία με την οργάνωση εθελοντικών και εκπαιδευτικών δράσεων Πολίτες εν Δράσει (Citizens in action) Αστική εταιρία μη κερδοσκοπική, για εθελοντικό πρόγραμμα στο Δήμο Ιεράπετρας.
  7. Σχεδιασμός δράσεων θερινής περιόδου 2017.
  8. Ψήφιση Διάθεση Πιστώσεων οικονομικού έτους 2017.

Ο Πρόεδρος  του Ν. Π. Δ. Δ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Δήμου Ιεράπετρας

Σπυριδάκης Μιχαήλ