ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΛΑΣΙΘΙΟΥ – ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ.  «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Ιεράπετρα, 14/12/2016
Αριθμ. πρωτοκόλλου: 127

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 14/2016

Προς μέλη του Δ.Σ.

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση των μελών του Ν.Π.Δ. Δ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 14:00, στη νέα αίθουσα συνεδριάσεων των Επιτροπών του Δήμου Ιεράπετρας (δίπλα στην αίθουσα θεάτρου Μελίνα Μερκούρη), επί της οδού Δημοκρατίας 31 (1ος όροφος), με θέμα:

Γνώμη του παρατηρητηρίου οικονομικής αυτοτέλειας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ.

Ο Πρόεδρος  του Ν. Π. Δ. Δ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Δήμου Ιεράπετρας

Σπυριδάκης Μιχαήλ