ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΛΑΣΙΘΙΟΥ – ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ.  «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Ιεράπετρα, 18/07/2016
Αριθμ. πρωτοκόλλου: 75

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10/2016

Προς μέλη του Δ.Σ.

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση των μελών του Ν. Π. Δ. Δ. « ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ » ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22 Ιουλίου 2016 και ώρα 13:00, στη νέα αίθουσα συνεδριάσεων των Επιτροπών του Δήμου Ιεράπετρας (δίπλα στην αίθουσα θεάτρου Μελίνα Μερκούρη), επί της οδού Δημοκρατίας 31 (1ος όροφος), με θέμα:

  1. Συνεργασία με την οργάνωση εθελοντικών και εκπαιδευτικών δράσεων Citizens in Action για 2o εθελοντικό πρόγραμμα
  2. Έγκριση Διενέργειας Προμηθειών & Υπηρεσιών οικονομικού έτους 2016

Ο Πρόεδρος  του Ν. Π. Δ. Δ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Δήμου Ιεράπετρας

Σπυριδάκης Μιχαήλ