ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Πληροφ.: Πρόεδρος Δ.Σ

Τηλ :  28423-40365

 

        

 

Ιεράπετρα  24-11-2022

Αριθμός πρωτ.: 14533

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Α. Προς τον κ. Δήμαρχο

 

Β. Προς τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους:

  1. Αγγελάκη Γεώργιο 14. Μουζουράκη Αλέξανδρο
  2. Αντωνάκη Γεώργιο 15. Πανταζή Αργύρη
  3. Ασπραδάκη Γεώργιο 16. Παπαδάκη Νεκτάριο
  4. Αστροπεκάκη Κωνσταντίνο 17. Παπαδοπετράκη Ανδρέα
  5. Βλάσση Ελένη 18. Πετρά Αντώνιο
  6. Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ 19. Προϊστάκη Γεώργιο
  7. Γεωργαλάκη Εμμανουήλ 20. Σαραντώνη Ιωάννη
  8. Ζερβάκη Εμμανουήλ 21. Σαρρή Παναγιώτη
  9. Κοτσιφάκη Μαρία 22. Σκυβάλου-Ρουμελιωτάκη Μαρία
10. Κουγιουμουτζάκη Γεώργιο 23. Χατζάκη Σταύρο
11. Μαστοράκη Πέτρο 24. Χατζημαρκάκη Χρυσούλα (Χρύσα)
12. Ματζαράκη Νικόλαο 25. Χηνόπουλο Αθανάσιο
13. Μεραμβελιωτάκη Νικόλαο 26. Ψιμουλάκη Μιχαήλ

 

Γ. Προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Ιεράπετρας κ. Χατζάκη Γεώργιο, με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του συμβουλίου της Κοινότητας, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Δ. Προς τους Προέδρους των Κοινοτήτων του Δήμου Ιεράπετρας, με την παράκληση να ενημερώσουν τα μέλη των συμβουλίων τους, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Αλεξάκη  Εμμανουήλ (Ρίζας) 11. Παντελάκη Αλέξανδρο (Μύρτου)
  2. Βολυράκη Μαρία  (Μαλών) 12. Πετσαγγουράκη  Αιμίλιο (Χριστού)
  3. Δαμασκηνάκη Ιωάννη (Μουρνιών) 13. Πιτροπάκη Μιχαήλ (Σχινοκαψάλων)
  4. Ζαχαρόπουλο Βασίλειο (Ανατολής) 14. Πυργιωτάκη Εμμανουήλ (Λάκη)  (Κ.Χωριού)
  5. Ζουμπουλάκη Ιωάννη (Σταυροχωρίου) 15. Ραπάνη  Γεώργιο  (Π.Άμμου)
  6. Κοντοπόδη Αγλαΐα (Μακρυλιάς) 16. Σκουλούδη Εμμανουήλ (Μεσελέρων)
  7. Κουρμουλάκη Εμμανουήλ (Ορεινού) 17. Σπυριδάκη-Μπεκράκη Φωτεινή (Γδοχίων)
  8. Κρασσά Κωνσταντίνο (Καλαμαύκας) 18. Ταυλάκη Γεώργιο  (Μύθων)
  9. Κυδωνάκη Εμμανουήλ (Αγ.Ιωάννη) 19. Τσαμπανάκη Εμμανουήλ (Αγ.Στεφάνου)
10. Λαμπράκη Κωνσταντίνο (Μεταξοχωρίου) 20. Χαλκιαδάκη Μαρία (Καβουσίου)

 

Σας προσκαλούμε στις 28 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 18:00 σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2022 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 2. Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2022 για «Βελτίωση δημοτικού γηπέδου Κοτσιφιανής»- Χρηματοδότηση από Π.Δ.Ε. Περιφέρειας Κρήτης (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 3. Αποδοχή χρηματοδότησης 123.451,02€ για εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ Δήμου Ιεράπετρας- Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2022 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 4. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 30.800,00€ από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την Πράξη «Εξοπλισμός για την υλοποίηση του Προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Ιεράπετρας»- Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2022 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 5. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 37.200,00€ από το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής για την εκπόνηση μελετών για την ολοκλήρωση της
  αδειοδότησης του έργου «Λιμένας Γρα Λυγιάς»- Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2022 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 6. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού 3ου τριμήνου έτους 2022 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 7. Επιχορήγηση ΚΠΕ Ιεράπετρας – Νεάπολης (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 8. Ορισμός υπευθύνου διαχείρισης λογαριασμών έργων Προγράμματος Π.Δ.Ε., ΕΣΠΑ στην Τράπεζα της Ελλάδος (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 9. Ορισμός υπευθύνων για την εκπροσώπηση του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. του σε Τράπεζες (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 10. Μίσθωση ιδιωτικής λιμνοδεξαμενής για κάλυψη αρδευτικών αναγκών Κοινότητας Ορεινού (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 11. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και θέσεων υδρονομέων για τη χειμερινή περίοδο 2023 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 12. Αίτηση της εταιρείας ΤΖΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. για τον συμβιβαστικό καθορισμό της αξίας μετατροπής σε χρήμα της υποχρέωσης παραχώρησης γης προς το Δήμο Ιεράπετρας (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 13. Καθιέρωση 24ωρης και 12ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, αργίες, απογευματινές και νυχτερινές ώρες των υπηρεσιών του Δήμου Ιεράπετρας (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 14. Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-2024 (Εισηγητής: Ευάγγελος Μπινιχάκης)
 15. Έκφραση γνώμης επί της Μ.Π.Ε., που αφορά το έργο: «Μονάδα Ασφαλτομίγματος & Αποβλήιτων Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων» της εταιρίας Αφοι Μαλλιαράκη Ο.Ε.   (Εισηγητής: Γεώργιος Ασπραδάκης)
 16. Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αναβάθμιση χώρου εργοστασίου «ΜΙΝΩΣ» (πάρκο εκθεσιακών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων) (Εισηγητής: Γεώργιος Ασπραδάκης)

 

Ο Πρόεδρος  Δ.Σ.

 

 

Ευάγγελος Μπινιχάκης