Έχοντας υπόψη:

α) το άρθρο 184 Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α/30-10-2019),

β) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Καταπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/ 11-03-2020)

γ) τη με αρ.163/29-5-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας  (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7)

δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις.

 

 

Σας προσκαλούμε στις  28 Ιουλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα  15:00 σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

 1. Στήριξη αιτήματος εργαζομένων τοπικού υποκαταστήματος ΕΦΚΑ Μισθωτών Λασιθίου (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 2. Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος 2021 (Εισηγήτρια:  Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 3. Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ποσού 192.200.00€ για αντικατάσταση δημοτικού φωτισμού στο Μακρύ Γιαλό-Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος (Εισηγήτρια:  Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 4. Αποδοχή χρηματοδότησης από την Περιφέρεια Κρήτης ποσού 58.000,0€ για αποκατάσταση βατότητας περιφερειακής οδού Μουρνιών-Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 5. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού 2ου τριμήνου 2021 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 6. Συμμετοχή του Δήμου Ιεράπετρας ως Φορέα απασχόλησης στην υλοποίηση του Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑΛ για την περίοδο 2021-2022 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 7. Παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου επί των οδών Κόρακα & Νικ. Φωκά (χώρος στάθμευσης οχημάτων) (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 8. Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Καλαμαύκας (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 9. Εκμίσθωση τμήματος του προαύλειου χώρου του μη λειτουργούντος Δημοτικού Σχολείου στον οικισμό Αγ. Ιωάννη της ομώνυμης Κοινότητας (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 10. Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου – λαϊκών αγορών (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 11. Κατανομή πιστώσεων για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (Εισηγητής: Παναγιώτης Σαρρής)
 12. Παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων στο ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ» για πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων (Εισηγητής: Παναγιώτης Σαρρής)
 13. Γνωμοδότηση επί των οριογραμμών τμήματος του ρέματος στη θέση «ΚΕΦΑΛΙΑ ΚΑΒΒΟΥΣΙΟΥ» του Δήμου Ιεράπετρας (Εισηγητής: Γεώργιος Ασπραδάκης)
 14. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση ηλεκτρικής εγκατάστασης στο 1ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Γεώργιος Ασπραδάκης)
 15. Τροποποίηση της με αρ.221/2019 απόφασης Δ.Σ., που αφορά στην εκπροσώπηση του Δήμου στο Σύνδεσμο Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

 

Ο Πρόεδρος  Δ.Σ.

Ευάγγελος Μπινιχάκης

 

Κοινοποίηση:

Α. Γενική Γραμματέα του Δήμου

Β. Διευθυντές Υπηρεσιών του Δήμου :

Γ. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης