ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Α. Προς τον κ. Δήμαρχο
Β. Προς τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους:
 1.  Ασπραδάκη  Γεώργιο 14. Μαχαιρά Μιχαήλ
 2.  Βιαννιτάκη Μιχαήλ 15. Μυλωνά- Μαμαντοπούλου Ειρήνη
 3.  Βλάσση Ελένη 16. Πανταζή   Αργύριο
 4.  Βρυγιωνάκη  Εμμανουήλ 17. Παπαδοπετράκη  Ανδρέα
 5.  Ζερβάκη  Εμμανουήλ 18. Πετρά  Αντώνιο
 6.  Κορνάρο  Χαράλαμπο 19. Προϊστάκη   Γεώργιο
 7.  Κοτσιφάκη Μαρία 20. Σκυβάλου- Ρουμελιωτάκη Μαρία
 8.  Κουγιουμουτζάκη  Γεώργιο 21. Σουραβλή Χριστόφορο
 9.  Λιανάκη  Γεώργιο 22. Σπυριδάκη  Μιχαήλ
10. Λουτσέτη  Εμμανουήλ 23. Τζιρβελάκη Ιωάννη
11. Μαστοράκη  Γεώργιο 24. Φραγκούλη  Εμμανουήλ
12. Μαστοράκη   Πέτρο 25. Χανιωτάκη Νικόλαο
13. Μαχαιρά  Ιάκωβο 26. Χατζημαρκάκη Χρυσούλα

 

Γ. Προς την Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ιεράπετρας κ. Κοκολάκη- Περακάκη Ευπραξία, με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Δ. Προς τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων, με την παράκληση να ενημερώσουν τα μέλη των συμβουλίων τους, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και προς τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων κ.κ.:

 

 1.  Αλεξάκη  Εμμανουήλ (Ρίζας) 11. Πιτροπάκη  Νικόλαο (Σχινοκαψάλων)
 2.  Γερακιανάκη Εμμανουήλ (Ανατολής) 12. Ραπάνη  Γεώργιο (Παχ. Άμμου)
 3.  Δαμασκηνάκη Εμμανουήλ (Μουρνιών) 13. Ρεμεδιάκη  Ιωάννη (Καβουσίου)
 4.  Δασκαλάκη Ιωάννη (Γδοχίων) 14. Σακκαδάκη- Μπαχλιτζανάκη Μαρία  (Αγ. Ιωάννη)
 5.  Ζουμπουλάκη  Ιωάννη (Σταυροχωρίου) 15. Σκουλούδη  Εμμανουήλ (Μεσελέρων)
 6.  Κουρμουλάκη  Εμμανουήλ (Ορεινού) 16. Σουργιαδάκη  Ιωάννη (Κ. Χωριού)
 7.  Λαμπράκη  Κωνσταντίνο (Μεταξοχωρίου) 17. Στεφανάκη  Σταύρο (Αγ. Στεφάνου)
 8.  Μαστοράκη Εμμανουήλ (Μακρυλιάς) 18. Ταυλάκη  Γεώργιο (Μύθων)
 9.  Παντελάκη  Αλέξανδρο (Μύρτου) 19. Τσακιράκη  Γεώργιο (Μαλών)
10. Πετσαγγουράκη  Αιμίλιο (Χριστού) 20. Ψυλλινάκη- Μπιλανάκη Ειρήνη (Καλαμαύκας)

 

Σας προσκαλούμε, στις 29 Μαρτίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

 

 

 1. Λήψη απόφασης στήριξης του Συλλόγου Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου (ΣΥΔΑΝΕΦ) (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 2. Λήψη απόφασης για την προωθούμενη υποβάθμιση του Υποκαταστήματος ΙΚΑ Ιεράπετρας (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 3. Έγκριση Μελέτης και υποβολή πρότασης για ένταξη του έργου «Αποχέτευση ομβρίων στην οδό Ν. Φωκά», στο Ε.Π. «Κρήτη 2014-2020», Άξονας 2 «Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη» με τίτλο «Δράση5.b.2: Υποδομές αντιμετώπισης κινδύνων κλιματικής αλλαγής» (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
 4. Έγκριση Μελέτης και υποβολή πρότασης για ένταξη του έργου «Νέο ΚέντρουΔημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.-ΜΕΑ Ιεράπετρας)», στο Ε.Π. «Κρήτη 2014-2020», Άξονας 3 «Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη» με τίτλο «Δράση 9.a.4: Συμπλήρωση- αναβάθμιση Κοινωνικών Υποδομών στην Περιφέρεια Κρήτης» (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
 5. Τροποποίηση του άρθρου 11 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (Εισηγητής: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
 6. Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος 2017 (Εισηγητής: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
 7. Έγκριση διενέργειας προμηθειών- υπηρεσιών έτους 2017 (Εισηγητής: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
 8. 1η Τροποποίηση προϋπολογισμού 2017 του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
 9. 1η Τροποποίηση προϋπολογισμού 2017 του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Αντ. Πετράς)
 10. Καθορισμός αριθμού ασκούμενων σπουδαστών στο Δήμο Ιεράπετρας- διάθεση πίστωσης (Εισηγητής: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
 11. Ανάληψη της αρμοδιότητας χορήγησης των προνοιακών επιδομάτων από το Δήμο Ιεράπετρας (Εισηγητής: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
 12. Έγκριση έκθεσης εκτίμησης για τη μετατροπή της υποχρέωσης της εισφοράς γης σε χρήμα, της εταιρείας ΤΖΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
 13. Υλοποίηση Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) 2017-2018 (Εισηγητής: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
 14. Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε περιοδικά, εφημερίδες και ηλεκτρονικά μέσα για το έτος 2017 (Εισηγητής: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
 15. Καθορισμός χρήσης του δημοτικού κτιρίου στα Αχλιά, ως Δημοτικού Ξενώνα (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
 16. Έκφραση άποψης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Υφιστάμενη εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του οικισμού Καλαμαύκας Δήμου Ιεράπετρας Π.Ε. Λασιθίου» (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
 17. Έγκριση σύναψης 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και 1ου ΑΠΕ που τη συνοδεύει, για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
 18. Ορισμός αναπληρωτή στη σύνθεση των Τριμελών Επιτροπών χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 19. Ορισμός μελών στην τριμελή επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 20. Ορισμός μελών στην πενταμελή επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 21. Ορισμός εκπροσώπων και επιστημονικών συνεργατών του Δήμου στο Σύνδεσμο Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης (Σ.Ε.ΔΗ.Κ). (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 22. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (Ε.Σ.Δ.Α.Κ.) (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 23. Ανασυγκρότηση Επιτροπής Αγροτικών Θεμάτων του Δήμου Ιεράπετρας (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 24. Ανασυγκρότηση Επιτροπής Τουρισμού του Δήμου Ιεράπετρας (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 25. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών αγορών (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 26. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

  Ο Πρόεδρος  Δ.Σ.

  Ηλίας  Νταραράς