ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Πληροφ.:

Σ. Δαγαλάκη Τηλ. :  28423-40365
Ε. Προιστάκη Τηλ. : 28423-40366
Ιεράπετρα 26-10- 2016
Αριθμός πρωτ.: 11982

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Α. Προς τον κ. Δήμαρχο
Β. Προς τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους:

1. Ασπραδάκη Γεώργιο 14. Μαχαιρά Μιχαήλ
2. Βιαννιτάκη Μιχαήλ 15. Μυλωνά- Μαμαντοπούλου Ειρήνη
3. Βλάσση Ελένη 16. Νταραρά Ηλία
4. Βρυγιωνάκη  Εμμανουήλ 17. Πανταζή Αργύριο
5. Ζερβάκη Εμμανουήλ 18. Παπαδοπετράκη Ανδρέα
6. Κορνάρο Χαράλαμπο 19. Πετρά Αντώνιο
7. Κοτσιφάκη Μαρία 20. Προϊστάκη Γεώργιο
8. Κουγιουμουτζάκη Γεώργιο 21. Σκυβάλου- Ρουμελιωτάκη Μαρία
9. Λιανάκη Γεώργιο 22. Σουραβλή Χριστόφορο
10. Λουτσέτη Εμμανουήλ 23. Σπυριδάκη Μιχαήλ
11. Μαστοράκη Γεώργιο 24. Φραγκούλη   Εμμανουήλ
12. Μαστοράκη   Πέτρο 25. Χανιωτάκης Νικόλαος
13. Μαχαιρά Ιάκωβο 26. Χατζημαρκάκη Χρυσούλα

Γ. Προς την Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ιεράπετρας κ. Κοκολάκη- Περακάκη Ευπραξία, με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Δ. Προς τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων, με την παράκληση να ενημερώσουν τα μέλη των συμβουλίων τους, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και προς τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων κ.κ.:

1. Αλεξάκη Εμμανουήλ (Ρίζας) 11. Πιτροπάκη Νικόλαο (Σχινοκαψάλων)
2. Γερακιανάκη Εμμανουήλ (Ανατολής) 12. Ραπάνη Γεώργιο (Παχ. Άμμου)
3. Δαμασκηνάκη Εμμανουήλ (Μουρνιών) 13. Ρεμεδιάκη Ιωάννη (Καβουσίου)
4. Δασκαλάκη Ιωάννη (Γδοχίων) 14. Σακκαδάκη- Μπαχλιτζανάκη Μαρία (Αγ. Ιωάννη)
5. Ζουμπουλάκη Ιωάννη (Σταυροχωρίου) 15. Σκουλούδη Εμμανουήλ (Μεσελέρων)
6. Κουρμουλάκη   Εμμανουήλ (Ορεινού) 16. Σουργιαδάκη Ιωάννη (Κ. Χωριού)
7. Λαμπράκη   Κωνσταντίνο (Μεταξοχωρίου) 17. Στεφανάκη Σταύρο (Αγ. Στεφάνου)
8. Μαστοράκη Εμμανουήλ (Μακρυλιάς) 18. Ταυλάκη Γεώργιο (Μύθων)
9. Παντελάκη Αλέξανδρο (Μύρτου) 19. Τσακιράκη Γεώργιο (Μαλών)
10. Πετσαγγουράκη Αιμίλιο (Χριστού) 20. Ψυλλινάκη- Μπιλανάκη Ειρήνη (Καλαμαύκας)

Σας προσκαλούμε, στις 31 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00 μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος 2016 (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
 2. Έγκριση διενέργειας προμηθειών και εκτέλεσης υπηρεσιών 2016 (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
 3. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού 3ου τριμήνου 2016 (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
 4. Έγκριση Μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Πολιτική Προστασία 2016» (Εισηγητής:  Αργ. Πανταζής)
 5. Απευθείας ανάθεση, μετά από διαπραγμάτευση, της εργασίας «Εργασίες ενταφιασμού στα Κοιμητήρια του Δήμου Ιεράπετρας» (Εισηγητής:  Εμμ. Φραγκούλης)
 6. Έγκριση περισυλλογής και διαχείρισης τραυματισμένων, κακοποιημένων, υποσιτισμένων και ασθενών αδέσποτων ζώων συντροφιάς και  για το σκοπό αυτό ίδρυση και λειτουργία καταφυγίου από το σωματείο «ΣΤΕΓΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» (Εισηγητής: Ανδρέας Παπαδοπετράκης)
 7. Έγκριση της με αρ.21/2016 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας», που αφορά στην ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας του (Εισηγητής:  Αντ. Πετράς)
 8. Παράταση σύμβασης της προμήθειας «Ανάπλαση παιδικών χαρών» (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
 9. Έγκριση Τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αντικατάσταση στέγης και διαμόρφωση εσωτερικού χώρου στο Μουσουλμανικό Τζαμί»  (Εισηγητής:  Εμμ. Λουτσέτης)
 10. Έγκριση Τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αποκατάσταση δημοτικού κτιρίου Ορεινού» (Εισηγητής:  Εμμ. Λουτσέτης)
 11. Έγκριση εξόδων μετακίνησης Δημάρχου (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 12. Ορισμός Προέδρου Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και παραγωγικών τάξεων που θα εκπροσωπηθούν για την επόμενη διετία (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 13. Τροποποίηση της με αρ. 205/2014 απόφασης Δ.Σ. «Ορισμός ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράπετρας (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Ο Πρόεδρος  Δ.Σ.

Ιωάννης Τζιρβελάκης