ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Πληροφ.: Σ. Δαγαλάκη
Τηλ. : 28423-40325
Ιεράπετρα 26-06- 2015
Αριθμός πρωτ.: 8081

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

(Προστέθηκε ένα θέμα στο τέλος)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Α. Προς τον κ. Δήμαρχο

Β. Προς τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους:
1. Ασπραδάκη Γεώργιο 14. Μπαλοθιάρη Κωνσταντίνο
2. Βλάσση Ελένη 15. Μυλωνά- Μαμαντοπούλου Ειρήνη
3. Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ 16. Νταραρά Ηλία
4. Γερακιανάκη Εμμανουήλ 17. Πανταζή Αργύριο
5. Ζερβάκη Εμμανουήλ 18. Παπαδοπετράκη Ανδρέα
6. Κορνάρο Χαράλαμπο 19. Πετρά Αντώνιο
7. Κοτσιφάκη Μαρία 20. Προϊστάκη Γεώργιο
8. Κουγιουμουτζάκη Γεώργιο 21. Σκυβάλου- Ρουμελιωτάκη Μαρία
9. Λιανάκη Γεώργιο 22. Σουραβλή Χριστόφορο
10. Λουτσέτη Εμμανουήλ 23. Σουργιαδάκη Αικατερίνη
11. Μαστοράκη Γεώργιο 24. Σπυριδάκη Μιχαήλ
12. Μαστοράκη Πέτρο 25. Φραγκούλη Εμμανουήλ
13. Μαχαιρά Μιχαήλ 26. Χατζημαρκάκη Χρυσούλα

14. Μπαλοθιάρη Κωνσταντίνο
15. Μυλωνά- Μαμαντοπούλου Ειρήνη
16. Νταραρά Ηλία
17. Πανταζή Αργύριο
18. Παπαδοπετράκη Ανδρέα
19. Πετρά Αντώνιο
20. Προϊστάκη Γεώργιο
21. Σκυβάλου- Ρουμελιωτάκη Μαρία
22. Σουραβλή Χριστόφορο
23. Σουργιαδάκη Αικατερίνη
24. Σπυριδάκη Μιχαήλ
25. Φραγκούλη Εμμανουήλ
26. Χατζημαρκάκη Χρυσούλα

Γ. Προς την Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ιεράπετρας κ. Κοκολάκη- Περακάκη Ευπραξία, με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Δ. Προς τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων, με την παράκληση να ενημερώσουν τα μέλη των συμβουλίων τους, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και προς τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων κ.κ.:

1. Αλεξάκη Εμμανουήλ (Ρίζας) 11. Πιτροπάκη Νικόλαο (Σχινοκαψάλων)
2. Γερακιανάκη Εμμανουήλ (Ανατολής) 12. Ραπάνη Γεώργιο (Παχ. Άμμου)
3. Δαμασκηνάκη Εμμανουήλ (Μουρνιών) 13. Ρεμεδιάκη Ιωάννη (Καβουσίου)
4. Δασκαλάκη Ιωάννη (Γδοχίων) 14. Σακκαδάκη- Μπαχλιτζανάκη Μαρία (Αγ. Ιωάννη)
5. Ζουμπουλάκη Ιωάννη (Σταυροχωρίου) 15. Σκουλούδη Εμμανουήλ (Μεσελέρων)
6. Κουρμουλάκη Εμμανουήλ (Ορεινού) 16. Σουργιαδάκη Ιωάννη (Κ. Χωριού)
7. Λαμπράκη Κωνσταντίνο (Μεταξοχωρίου) 17. Στεφανάκη Σταύρο (Αγ. Στεφάνου)
8. Μαστοράκη Εμμανουήλ (Μακρυλιάς) 18. Ταυλάκη Γεώργιο (Μύθων)
9. Παντελάκη Αλέξανδρο (Μύρτου) 19. Τσακιράκη Γεώργιο (Μαλών)
10. Πετσαγγουράκη Αιμίλιο (Χριστού) 20. Ψυλλινάκη- Μπιλανάκη Ειρήνη (Καλαμαύκας)

11. Πιτροπάκη Νικόλαο (Σχινοκαψάλων)
12. Ραπάνη Γεώργιο (Παχ. Άμμου)
13. Ρεμεδιάκη Ιωάννη (Καβουσίου)
14. Σακκαδάκη- Μπαχλιτζανάκη Μαρία (Αγ. Ιωάννη)
15. Σκουλούδη Εμμανουήλ (Μεσελέρων)
16. Σουργιαδάκη Ιωάννη (Κ. Χωριού)
17. Στεφανάκη Σταύρο (Αγ. Στεφάνου)
18. Ταυλάκη Γεώργιο (Μύθων)
19. Τσακιράκη Γεώργιο (Μαλών)
20. Ψυλλινάκη- Μπιλανάκη Ειρήνη (Καλαμαύκας)

Σας προσκαλούμε στις 01 Ιουλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.30, σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:
1. Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ.έτους 2015 (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
2. Αναπροσαρμογή τελών καθαριότητας και φωτισμού (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
3. Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου, καθώς και της σχετικής δαπάνης (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
4. 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015, του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Αντ. Πετράς)
5. 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015, του ΝΠΔΔ «Περιβάλλον Δήμου Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Μιχ. Σπυριδάκης)
6. Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής προμηθειών του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Αντ. Πετράς)
7. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Ιεράπετρας (οικ. Μαλών)» (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
8. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση οδού Ιεράπετρα-Καλαμαύκα» (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
9. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση δημοτικού κτιρίου στην οδό Μ. Φωνιαδάκη (πρώην Στέκι Νεολαίας)» (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
10. Έγκριση 2ου ΑΠΕ και χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση κεντρικών δρόμων πόλης Ιεράπετρας και κατασκευή ποδηλατόδρομου» (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
11. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «Μελέτη Δικτύων Αποχέτευσης και Εγκατάστασης Καθαρισμού Λυμάτων Δήμου Μακρύ Γιαλού» (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
12. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Μύρτου» (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
13. Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση-αντιστήριξη δημοτικής οδού προς Σχινοκάψαλα» (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
14. Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων σε Μακρύ Γιαλό, Ανάληψη και Πεύκους» (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
15. 3η Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Πανεπιστημίου Κρήτης- Μουσείου Φυσικής Ιστορίας και του Δήμου Ιεράπετρας, για την εκπόνηση του ερευνητικού προγράμματος «Επικαιροποίηση σχεδίου διαχείρισης Νήσου Χρυσής- ΕΜΠ» (Εισηγητής: Μιχ. Σπυριδάκης)
16. Έκφραση άποψης για τη ΜΠΕ του έργου «Αιολικό σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 873 ΜW και των συνοδών έργων στη νήσο Κρήτη, Π.Ε. Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου της εταιρίας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ» (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
17. Έκφραση άποψης για τη ΜΠΕ του έργου «Ανάπτυξη αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος 830,3 MW και συνοδά έργα οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης» στη νήσο Κρήτη, Π.Ε. Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου της εταιρίας «ΕΛΙΚΑ Α.Ε., ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
18. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ιεράπετρας για την υλοποίηση της πράξης «Αποκαταστάσεις- Βελτιώσεις Αθλητικών Υποδομών Δήμου Ιεράπετρας στην Π.Ε. Λασιθίου» (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
19. Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή του Δήμου στην Αναπτυξιακή Εταιρεία για την ανάδειξη και προβολή του τουρισμού της Κρήτης. (Εισηγητής: Μαρία Ρουμελιωτάκη)
20. Παραχώρηση της χρήσης του μη λειτουργούντος Δημοτικού Σχολείου Μεσελέρων στο Φιλοδασικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Μεσελέρων, για πραγματοποίηση εκδήλωσης. (Εισηγητής: Ηλίας Νταραράς)
21. Παραχώρηση χρήσης χώρου του Κοινοτικού Καταστήματος Καβουσίου, στην Παγκρήτια Ένωση Πολιτιστικών Συλλόγων (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
22. Χορήγηση αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
23. Κοπή δέντρων (Εισηγητής: Χαρ. Κορνάρος)
24. Τροποποίηση της με αρ. 73/2014 απόφασης Δ.Σ., που αφορά στον ορισμό οργάνου ελέγχου της τήρησης των όρων λειτουργίας παιδότοπων (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
25. Αίτηση διαγραφής τελών άρδευσης (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
26. Ρύθμιση κυκλοφορίας στην είσοδο του αλιευτικού καταφυγίου Ιεράπετρας (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Τζιρβελάκης