Πρόσκληση (Αριθμ. πρωτ.: 1243/02-02-2013) για κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας στις 04-02-2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00.

dimos-photomark-only-logoΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
Ιεράπετρα 02-02-2013
Αρ. Πρωτ 1243

 

Πρόσκληση (Αριθμ. πρωτ.: 1243/02-02-2013) για κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας στις 04-02-2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στη νέα αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

για να συζητήσουμε και να πάρουμε θέση για:

  1. Την προτεινόμενη κατάργηση του Τμήματος Ιεράπετρας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης
  2. Την επιχειρούμενη υποβάθμιση του Νοσοκομείου Ιεράπετρας
  3. Την κατάργηση ή υποβάθμιση κρατικών Υπηρεσιών της Ιεράπετρας,

και τις συνέπειές τους στην καθημερινή ζωή των συνδημοτών μας και στο μέλλον του τόπου μας.

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ xristofakakis
Νικόλαος Μεραμβελιωτάκης – Χριστοφακάκης