Πρόσκληση (Αριθμ. πρωτ.: 5043/19-04-2013) για δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας στις 25-04-2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00

dimos-photomark-only-logoΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
Ιεράπετρα 19-04-2013
Αρ. Πρωτ 5043

 

Πρόσκληση (Αριθμ. πρωτ.: 5043/19-04-2013) για δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας στις 25-04-2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 στη νέα αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Επανυποβολή προτάσεων, μετά τη νέα Πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου.
 1. Υποβολή πρότασης στην Πρόσκληση του Προγράμματος LEADER για ένταξη του έργου «Ανάπλαση οικισμού Καβουσίου Ιεράπετρας».
 1. Τέταρτη (4η) τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης για την εκπόνηση των Μελετών «Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικών Μελετών οικισμών Κουτσουναρίου και Κεντριού Δήμου Ιεράπετρας».
 1. Συμμετοχή του Δήμου μας στο έργο «Σχέδιο αποκατάστασης και ανάπτυξης των πληγεισών περιοχών Βιάννου, Αγίου Βασιλείου, Μύρτου και Καντάνου από τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού 2012».
 1. Οργάνωση διαχείρισης χώρου ανατολικά του Δημαρχείου.
 1. Οργάνωση διαχείρισης παραλιακού πεζόδρομου στην Ιεράπετρα.
 1. Κατάργηση λογαριασμού του πρώην Δήμου Μακρύ Γιαλού στην Εθνική Τράπεζα (ΕΤΕ).
 1. Αποδοχή χρηματοδότησης για την Πράξη «Διοργάνωση ενεργειών δημοσιότητας – δικτύωσης ΟΣΑΑ Δήμου Ιεράπετρας». Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & προϋπολογισμού.
 1. Εκμισθώσεις αιγιαλών.
 1. Χαρακτηρισμός ξενοδοχείων ως εποχικών επιχειρήσεων.
 1. Αναπροσαρμογή ανταποδοτικού τέλους ανά επιβάτη της νήσου Χρυσής.
 1. Μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου, στη θέση Δρυγιές, Τοπικής Κοινότητας Ανατολής.
 1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού οικον. έτους 2013.
 1. Εργασία καθαρισμού νήσου Χρυσής κατά την τουριστική περίοδο (Σχετική η με αριθμό 97/2013 απόφαση Δ.Σ.)
 1. Εκμίσθωση χημικών τουαλετών για τη νήσο Χρυσή (Σχετική η με αριθμό 97/2013 απόφαση Δ.Σ.)
 1. Χορήγηση παράτασης συμβατικού χρόνου φόρτωσης – παράδοσης υλικών της προμήθειας «Συντήρηση δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης Δ.Ε. Ιεράπετρας και Δ.Ε. Μακρύ Γιαλού 2012».
 1. Ανάκληση των με αριθμό 186/2012 και 40/2013 αποφάσεων Δ.Σ., που αφορούν στη σύναψη προγραμματικής σύμβασης Δήμου Ιεράπετρας – ΤΕΙ Κρήτης για την προώθηση του γεωργικού τομέα στο Δήμο Ιεράπετρας. Λήψη νέας απόφασης.
 1. Έγκριση 1ου ΑΠΕ (Τελικός Τακτοποιητικός) του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων στον Κουτσουρά και αντικατάσταση περίφραξης στο δημοτικό γήπεδο Κουτσουρά».
 1. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών απορροής ομβρίων Δημοτικής Ενότητας Ιεράπετρας» και χορήγηση παράτασης για την ολοκλήρωση των εργασιών του ΑΠΕ.
 1. Έγκριση για την υπογραφή «Συμφώνου Δημάρχων», που αφορά στην κατάρτιση Σχεδίου Δράσης Βιώσιμης Ενέργειας, για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις περιοχές τους.
 1. Συμμετοχή του Δήμου στην Παγκρήτια Έκθεση «ΚΡΗΤΗ: η Μεγάλη Συνάντηση».
 1. Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες σχολείων.
 1. Έγκριση δαπανών.
 1. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου. Έγκριση δαπάνης μετακίνησης Δημάρχου και δημοτικού συμβούλου.
 1. Ορισμός μελών Επιτροπών παραλαβής α) έργων, αξίας μέχρι 5.869,41 € και β) έργων, αξίας άνω των 5.869,41 €.
 1. Ορισμός μελών Επιτροπής για τη διεξαγωγή δημοπρασιών  μισθώσεων – εκμισθώσεων έτους 2013 (Π.Δ. 270/81).
 1. Κανονισμός λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου.
 1. Ορισμός μελών Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ xristofakakis
Νικόλαος Μεραμβελιωτάκης – Χριστοφακάκης

 

Αρχείο Live διαδικτυακής μετάδοσης της συνεδρίασης του Δ.Σ

Διάρκεια εγγραφής/μετάδοσης : 03 h : 33: 32 | max όριο Youtube 04:00:00 | Το Κανάλι μας στο Youtube