ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Πληροφ.: Σ. Δαγαλάκη

Τηλ.      :  28423-40325

Ιεράπετρα    27-07- 2015

Αριθμός πρωτ.:  9422

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Α. Προς τον κ. Δήμαρχο

Β. Προς τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους:

1.  Ασπραδάκη  Γεώργιο 14. Μπαλοθιάρη  Κωνσταντίνο
2.  Βλάσση Ελένη 15. Μυλωνά- Μαμαντοπούλου Ειρήνη
3.  Βρυγιωνάκη  Εμμανουήλ 16. Νταραρά Ηλία
4.  Γερακιανάκη  Εμμανουήλ 17. Πανταζή   Αργύριο
5.  Ζερβάκη  Εμμανουήλ 18. Παπαδοπετράκη  Ανδρέα
6.  Κορνάρο  Χαράλαμπο 19. Πετρά  Αντώνιο
7.  Κοτσιφάκη Μαρία 20. Προϊστάκη   Γεώργιο
8.  Κουγιουμουτζάκη  Γεώργιο 21. Σκυβάλου- Ρουμελιωτάκη Μαρία
9.  Λιανάκη  Γεώργιο 22. Σουραβλή Χριστόφορο
10. Λουτσέτη  Εμμανουήλ 23. Σουργιαδάκη Αικατερίνη
11. Μαστοράκη  Γεώργιο 24. Σπυριδάκη  Μιχαήλ
12. Μαστοράκη   Πέτρο 25. Φραγκούλη  Εμμανουήλ
13. Μαχαιρά  Μιχαήλ 26. Χατζημαρκάκη Χρυσούλα

Γ. Προς την Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ιεράπετρας κ. Κοκολάκη- Περακάκη Ευπραξία, με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 Δ. Προς τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων, με την παράκληση να ενημερώσουν τα μέλη των συμβουλίων τους, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και προς τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων κ.κ.:

1.  Αλεξάκη  Εμμανουήλ (Ρίζας) 11. Πιτροπάκη  Νικόλαο (Σχινοκαψάλων)
2.  Γερακιανάκη Εμμανουήλ (Ανατολής) 12. Ραπάνη  Γεώργιο (Παχ. Άμμου)
3.  Δαμασκηνάκη Εμμανουήλ (Μουρνιών) 13. Ρεμεδιάκη  Ιωάννη (Καβουσίου)
4.  Δασκαλάκη Ιωάννη (Γδοχίων) 14. Σακκαδάκη- Μπαχλιτζανάκη Μαρία  (Αγ. Ιωάννη)
5.  Ζουμπουλάκη  Ιωάννη (Σταυροχωρίου) 15. Σκουλούδη  Εμμανουήλ (Μεσελέρων)
6.  Κουρμουλάκη  Εμμανουήλ (Ορεινού) 16. Σουργιαδάκη  Ιωάννη (Κ. Χωριού)
7.  Λαμπράκη  Κωνσταντίνο (Μεταξοχωρίου) 17. Στεφανάκη  Σταύρο (Αγ. Στεφάνου)
8.  Μαστοράκη Εμμανουήλ (Μακρυλιάς) 18. Ταυλάκη  Γεώργιο (Μύθων)
9.  Παντελάκη  Αλέξανδρο (Μύρτου) 19. Τσακιράκη  Γεώργιο (Μαλών)
10. Πετσαγγουράκη  Αιμίλιο (Χριστού) 20. Ψυλλινάκη- Μπιλανάκη Ειρήνη (Καλαμαύκας)

Σας προσκαλούμε στις  31 Ιουλίου 2015, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 17.00, σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ.έτους 2015 (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
 2. Έγκριση διενέργειας προμηθειών και εκτέλεσης υπηρεσιών 2015 (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
 3. Έγκριση της Μελέτης «Προμήθεια υλικών για φύτευση κοινοχρήστων χώρων πρασίνου» (Εισηγητής: Χαρ. Κορνάρος)
 4. Κοπή δέντρων (Εισηγητής: Χαρ. Κορνάρος)
 5. Έγκριση του Τουριστικού Χάρτη του Δήμου Ιεράπετρας (Εισηγητής: Μαρία Σκυβάλου –Ρουμελιωτάκη)
 6. Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού 2ου τριμήνου 2015 (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
 7. Απευθείας εκμίσθωση, μετά από άγονες δημοπρασίες, του αναψυκτηρίου στο πευκοδάσος αναψυχής «ΑΠΗΓΑΝΙΑΣ», στον Κουτσουρά της Τ.Κ. Σταυροχωρίου (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
 8. Απευθείας εκμίσθωση δημοτικού διαμερίσματος στην Αθήνα, επί της οδού Β. Ουγκώ 6-8  (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
 9. Έγκριση Απολογισμού οικ. έτους 2014 του ΝΠΔΔ «Περιβάλλον Δήμου Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Μιχ. Σπυριδάκης)
 10. Έγκριση Απολογισμού οικ. έτους 2014 του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας»  (Εισηγητής: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 11. Έγκριση της με αρ.58/2015 απόφασης του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας», που αφορά στην τροποποίηση του ΟΕΥ του (Εισηγητής: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 12. Έκδοση Εγγυητικών Επιστολών συμμετοχής των αιτούμενων δομών Βρεφονηπιακών Σταθμών και ΚΔΑΠ της ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α στη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», περιόδου 2015-2016, βάσει της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2100/16-7-2015 της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) (Εισηγητής: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 13. Επανασύσταση και Αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
 14. Τροποποίηση της με αρ. 306/2011 απόφασης Δ.Σ., που αφορά στην παραχώρηση χρήσης παγίων εγκαταστάσεων και κινητών της υπό εκκαθάριση ΔΕΥΑ Μακρύ Γιαλού στο Δήμο Ιεράπετρας.  (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
 15. Τροποποίηση της με αρ.212/2015 απόφασης ΔΣ, που αφορά στην παραχώρηση χρήσης του μη λειτουργούντος Δημοτικού Σχολείου Μεσελέρων. (Εισηγητής: Ηλίας Νταραράς)
 16. Παραχώρηση χρήσης χώρου στο πρώην Δημοτικό Σχολείο Μακρύ Γιαλού για τη στέγαση του Α.Σ. Κουτσουρά  (Εισηγητής: Ηλίας Νταραράς)
 17. Ορισμός μελών επιτροπών παραλαβής προμηθειών (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
 18. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δημοτική Κοινότητα και σε Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Ιεράπετρας (Εισηγητής: Πέτρος Μαστοράκης)
 19. Χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης για Α.ΜΕ.Α, φορτοεκφορτώσεις-τροφοδοσίες και προσωρινής στάθμευσης στα Αστικά Ξενοδοχεία στο Δήμο Ιεράπετρας (Εισηγητής: Πέτρος Μαστοράκης)
 20. Έγκριση 1ου ΠΚΤΜΝΕ και 1ου ΑΠΕ του έργου «Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Δήμου Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
 21. Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Δήμου Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
 22. Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής για το έργο «Επέκταση Πολιτιστικού Κέντρου Μελίνα Μερκούρη» (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
 23. Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής για το έργο «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων οικισμών Αγ.Ιωάννη, Σχινοκαψάλων και Ορεινού Δ.Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
 24. Ανάκληση και Άρση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης που κηρύχθηκε με τη με αρ.290/2009 απόφαση Δ.Σ. (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
 25. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Μακρύ Γιαλού (οικ. Σταυροχωρίου) Δ.Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
 26. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή τεχνικού στην είσοδο Σταυροχωρίου» (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
 27. Χορήγηση παράτασης περαίωσης εκτέλεσης της προμήθειας «Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμού Μεσελέρων» (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
 28. Μετάθεση ημερομηνίας λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς τον Δεκαπενταύγουστο (Εισηγητής:  Εμμ. Φραγκούλης )
 29. Διαγραφή τελών άρδευσης (Εισηγητής: Χαρ. Κορνάρος)

 

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Τζιρβελάκης

 

Κοινοποίηση:

Α. Διευθυντές Υπηρεσιών του Δήμου :

 1. κ. Προϊστάκη Μιχαήλ
 2. κ. Περάκη Αναστασία
 3. κ. Γιαννάκη – Πολίτη Φωτεινή

Β. Περιφερειακούς  Συμβούλους :

 1. κ. Γουλιδάκη  Ιωάννη
 2. κ. Δασκαλάκη Νικόλαο

Γ. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης