ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 30-09-2015 | Τελευταία Τροποποίηση: 15:35
Αριθ. Πρώτ: 12315                                              

Πληρ.: Μ.Δασκαλάκη
Τηλ. 2842340372
Fax 2842027885 

ΠΡΟΣ:                                                                                    

Μέλη Επιτροπής
Σκυβάλου-Ρουμελιωτάκη Μαρία
Σπυριδάκης Μιχαήλ
Γερακιανάκης Εμμανουήλ
Τζαράκης Χαράλαμπος
Μαυρουπλάκης Εμμανουήλ
Δρίμτσας Ευάγγελος
Γενειατάκης Γεώργιος
Δραγασάκης Χαράλαμπος
Αγγελάκης Μιχαήλ
Πιπεράκης Γεώργιος
Καπαράκης Εμμανουήλ
Χανιωτάκης Νικόλαος
Χαρδάκης Νικόλαος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Αγροτικών Θεμάτων του Δήμου Ιεράπετρας στις 6 του μηνός Οκτωβρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα :

  1. Τρέχουσες εξελίξεις στον Πρωτογενή Τομέα.
  2. Νέα μέτρα για τους αγρότες-εισηγητής κ.Α.Παπαδοπετράκης
  3. Μέτρα που αφορούν τους αλιείς-εισηγητής κ.Χ.Τζαράκης
  4. Προβλήματα κτηνοτρόφων-εισηγητής κ.Μπρόκος Ιωάννης
  5. Θέματα μελισσοκόμων –εισηγητής κ.Μαυρουπλάκης
  6. Θέματα λαίκών αγορών-εισηγητής κ.Μ.Σαμπροβαλάκης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βρυγιωνάκης Εμμανουήλ