Πρόσκληση για δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Αγροτικών Θεμάτων του Δήμου Ιεράπετρας στις 23-03-2012
dimos-photomark-only-logoΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Επιτροπή Αγροτικών Θεμάτων
Ιεράπετρα 19/03/2012
Αρ. Πρωτ  3826

Πρόσκληση (No 3826/19-03-2012) για δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Αγροτικών Θεμάτων του Δήμου Ιεράπετρας στις 23-03-2012 ώρα 20:00 στην νέα  αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (απέναντι από τη Βιβλιοθήκη Λιουδάκη),για συζήτηση  :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο :  Την δυνατότητα διάθεσης απευθείας στους καταναλωτές τυποποιημένου ελαιολάδου από τους συνεταιρισμούς του Δήμου μας με τη βοήθεια του Δήμου

Θέμα 2ο : Τη δύσκολη οικονομική κατάσταση των αγροτών  του Δήμου μας

Θέμα 3ο : Τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην περιοχή μας.

Παράρτημα πληροφοριών & υπερσυνδέσεων

Σημείωση 22/8/2013 : Ο νέος ιστοχώρος διοικητικής ενημέρωσης – ierapetra.gov.gr –  ξεκίνησε σε beta version στις 9/8/2013. Δημοσιεύουμε (για λόγους απογραφής – έναρξης) την τελευταία διαθέσιμη πρόσκληση για συνεδρίαση της επιτροπής. Δεν υπάρχει μεταγενέστερη πρόσκληση για συνεδρίαση από αυτή που έγινε στις 23/3/2012

Πληροφορίες σύνταξης – ανάρτησης

Δήμος Ιεράπετρας - Επιτροπή Αγροτικών Θεμάτων
Γραμματειακή υποστήριξη : κ.Δασκαλάκη Μαρία
ΑΔΑ ΩΚΖΗΩΡ8-ΛΡΝ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ - info@ierapetra.gov.gr