ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κανουπάκη 01
Τ.Κ 72200
Τηλ.: 2842340300 Πληροφορίες: Μαρία Φραγκούλη
e-mail. dimkier@0448.syzefxis.gov.gr.

Ιεράπετρα 25-09-2015
Αρ. Πρωτ. 108

ΠΡΟΣ: κκ. Αγγελάκη Γεώργιο
Γαϊτανάκη Νικόλαο
Δρακάκη–Καναβάκη Κηρυκούλα
Καββουσανάκη Γεώργιο
Κανουπάκη Ευθυμία
Μπαλαντινάκη Εμμανουήλ
Ξανθάκη – Σιγανού Καλλιόπη
Παπαγεωργίου Μιχαήλ
Παπαδάκη Μιχαήλ
Περακάκη Αικατερίνη

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση

      Σας προσκαλούμε σε  συνεδρίαση  στις 30 Σεπτεμβρίου  2015  ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, που θα πραγματοποιηθεί στη μικρή αίθουσα συνεδριάσεων στο κτίριο του Δημαρχείου (δίπλα από το Γραφείο του κ. Δημάρχου)   με θέματα:

  1. Προέγκριση Ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος ως «ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ»  του   κ. Ιωάννη Μαθιουδάκη τ.Μιχαήλ, που βρίσκεται στην οδό  Παπάγου 33    εντός πόλεως   Ιεράπετρας.
  1. Προέγκριση ίδρυσης Καταστήματος Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Π.Υ.Υ.Ε) –ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ   κ. Καλλιόπης Ψυλλάκη  που βρίσκεται στην οδό Δημοκρατίας 19 εντός πόλεως   Ιεράπετρας
  1. Λειτουργία Στάσιμου Εμπορίου

Η Πρόεδρος

Ευπραξία  Κοκολάκη–Περακάκη